Programmeringsteknik med Python och Matlab 5p (5DV105)

2009-10-05 - 2009-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio09aan G091009 tors G091016 tors G091028 tors
bio09aen G091009 tors G091028 tors G091105 tors
bio09ame U091106 tors U091106 tors U091106 tors
bio09arg G091012 tors G091019 tors G091105 tors
bio09blf G091019 tors G091016 tors G091026 tors
bio09btc G091020 tors G091101 tors G091026 tors
bio09cko G091019 tors G091028 tors G091105 tors
bio09enm G091012 tors G091028 tors G091026 tors
bio09hmm G091019 tors G091028 tors G091026 tors
bio09hvd G091009 tors G091028 tors G091105 tors
bio09iad G091019 tors G091028 tors G091103 tors
bio09jan G091012 tors G091028 tors G091106 tors
bio09jkn G091028 tors G091028 tors G091105 tors
bio09jlm G091009 tors G091028 tors G091105 tors
bio09jlr G091019 tors G091016 tors G091026 tors
bio09jmi G091012 tors G091028 tors G091105 tors
bio09jnn G091012 tors G091028 tors G091105 tors
bio09jns G091012 tors G091101 tors G091105 tors
bio09jok G091012 tors G091028 tors G091105 tors
bio09klm G091009 tors G091105 tors G091105 tors
bio09mcr G091020 tors U091106 tors U091106 tors
bio09mhe G091012 tors G091028 tors G091028 tors
bio09mhm G091009 tors G091019 tors G091026 tors
bio09mjn G091019 tors G091028 tors
bio09mkn G091019 tors G091016 tors G091026 tors
bio09msm G091009 tors G091028 tors G091026 tors
bio09ohn G091009 tors G091028 tors G091105 tors
bio09otm G091009 tors G091028 tors G091026 tors
bio09rsd G091021 tors G091105 tors G091106 tors
bio09sgn G091012 tors G091019 tors G091105 tors
bio09ssm G091012 tors G091019 tors G091105 tors
bio09tfr G091103 tors G091019 tors G091103 tors
bio09thl G091009 tors G091028 tors G091026 tors
bio09tpn G091009 tors G091105 tors G091105 tors
bio09ymu G091106 tors G091106 tors G091105 tors
c11wth G091012 daniel G091019 daniel G091104 daniel
ens09hjo G091019 daniel G091029 daniel G091028 daniel
ens09mhs G091012 mattit G091016 mattit G091109 mattit
et05den G091024 tors G091028 tors G091105 tors
ie09abd G091009 tors G091016 tors G091105 tors
ie09aen G091022 mattit G091027 mattit G091028 mattit G091103 mattit G20091103
ie09aes G091019 tors G091028 tors G091105 tors
ie09ahg G091028 mattit G091028 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09aic G091022 daniel O091019 daniel
ie09akn G091013 daniel G091019 daniel G091026 mattit G091103 mattit G20091103
ie09bbn G091109 mattit G091016 mattit G091109 mattit
ie09chm G091009 tors G091028 tors G091105 tors
ie09csn G091009 daniel G091019 daniel G091028 daniel
ie09den G091012 tors G091028 tors G091105 tors
ie09ebd G091009 mattit G091027 mattit G091028 mattit G091103 mattit G20091103
ie09ejn G091012 daniel G091022 daniel G091105 daniel
ie09ekn G091009 mattit G091027 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09ewm G091010 daniel
ie09fan G091013 daniel G091029 daniel G091105 daniel
ie09gnm G091012 mattit G091103 mattit K091026 mattit G091103 mattit
ie09hek G091009 mattit G091016 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09hhm G091012 mattit G091027 mattit G091109 mattit
ie09jhn G091013 daniel G091022 daniel G091028 daniel
ie09jlg G091019 tors G091028 tors G091028 tors
ie09jmn G091012 daniel G091022 daniel G091028 daniel
ie09jms G091102 tors G091028 tors G091105 tors
ie09jnl G091020 mattit G091109 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09jnm G091020 mattit G091103 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09jnn G091028 mattit G091028 mattit G091028 mattit G091103 mattit G20091103
ie09jrn G091109 mattit G091027 mattit G091028 mattit
ie09klm G091019 daniel G091026 daniel G091110 daniel
ie09lbd G091009 mattit G091016 mattit G091028 mattit G091103 mattit G20091103
ie09mad G091009 mattit G091027 mattit G091109 mattit
ie09mfg G091022 mattit G091016 mattit G091028 daniel G091103 mattit G20091103
ie09mmf G091009 tors G091028 tors G091105 tors
ie09mnn G091009 mattit G091019 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
ie09msl G091029 daniel G091105 daniel G091105 daniel
ie09mzn G091009 mattit G091027 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09oan G091009 mattit G091019 mattit G091109 mattit G091109 mattit G20091109
ie09oti G091009 daniel G091019 daniel G091028 daniel
ie09pkn G091020 mattit G091027 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
ie09pwg G091009 tors G091028 tors G091028 tors
ie09pwr G091012 daniel G091029 daniel G091027 daniel
ie09rrn G091010 daniel G091022 daniel G091103 daniel
ie09sad G091012 tors G091028 tors G091026 tors
ie09sum G091020 mattit G091027 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
ie09tjn G100611 pedher G100611 pedher K091106 daniel
ie09vnn G091009 mattit G091019 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09akn G091020 mattit G091019 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09ddt G091022 mattit G091016 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
kem09een G091009 mattit G091103 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09ekc G091109 mattit G091109 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09hen G091009 mattit G091016 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
kem09isg G091009 mattit G091027 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09jen G091020 mattit G091019 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
kem09jhd G091020 mattit G120604 pedher G091109 mattit G120531 pedher G20120604
kem09jjn G091012 mattit U091109 mattit
kem09jlf G091012 mattit G091019 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
kem09ken G091009 mattit G091027 mattit G091103 mattit G091103 mattit G20091103
kem09ksn G091020 mattit G091027 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
kem09lrn G091009 mattit G091016 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09mlk G091012 mattit G091019 mattit G091109 mattit
kem09mmm G091009 mattit G091109 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091109
kem09rlm G091109 mattit G091016 mattit G091109 mattit G091103 mattit G20091109
kem09sjn G091009 mattit G091027 mattit G091028 mattit G091103 mattit G20091103
tnk08ewn G091012 mattit G091019 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
tnk08jfg G091020 mattit G091016 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
tnk08lrn G091012 mattit G091016 mattit G091109 mattit
tnk08men G091012 mattit U091109 mattit
tnk08shm G091009 mattit G091016 mattit G091026 mattit G091103 mattit G20091103
G104/99.05 %99/95.19 %96/96.00 %36/100.00 %
O0/0.00 %1/0.96 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %2/2.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/0.95 %4/3.85 %2/2.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt105 st 104 st 100 st 36 st 35 st (97.22 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
daniel: Daniel Sjölie
mattit: Matti Timgren
perl: Per Lindström
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson