Programmeringsteknik med C och Matlab 5p (5DV104)

2013-10-07 - 2013-11-06
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
anserud G131015 jem G140523 jonny G131115 jem G131106 dv11flh G20140523
benj G131015 ens09jwr G131022 victorz G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
bio07mnn G131015 johane G131022 johane G131219 jonny G131105 id12afg G20131219
bio10ofo G131015 johane G131022 johane G131119 jonny
bio13ajr G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c10jnn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa
c10mgm G131022 johane G131023 javid U131106 javid
c11jhm G131015 ringdahl G131028 ringdahl G131031 ringdahl
c11jsn G131015 johane G131021 dv11flh G131029 dv11flh G131105 dv11flh G20131105
c12may G131015 jem U131028 jem U131028 jem G131105 ringdahl
c13aan I141007 labres-auto
c13abl G131015 johane G131218 jonny G131029 johane G131106 dv11flh G20131218
c13afd G131015 johane G131022 johane G131107 javid G131105 javid G20131107
c13ahg G131014 ringdahl G131021 victorz G131029 victorz G131106 dv11flh G20131106
c13ahm G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13ang G131015 ringdahl G131029 ringdahl G131104 ringdahl G131105 ringdahl G20131105
c13arm G131015 ens09jwr G131106 ens09jwr G131103 ens09jwr G131105 ringdahl G20131106
c13awi G131023 ringdahl G131023 victorz G131107 victorz G131104 ringdahl G20131107
c13dhn G131023 ens09jwr G140206 jonny G131202 marie G131206 pedher G20140206
c13een G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131120 mattiasa
c13eld G131022 mattiasa G131022 mattiasa G131104 mattiasa G131104 ens10mbr G20131104
c13elt G131015 jem G131022 jem G131028 jem G131104 id12dbk G20131104
c13enn G131015 jem G131023 jem G131029 jem G131105 id12afg G20131105
c13est G131015 johane G131022 johane G131105 johane G131106 dv11flh G20131106
c13evk G131016 jem G131029 jem G131028 jem G131104 ens10mbr G20131104
c13fmg G131015 johane G131022 johane G131031 dv11flh G131106 dv11flh G20131106
c13fru G131015 jem G140523 jonny G140523 jonny
c13gan G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 id12afg G20131105
c13gsm G131015 jem G131029 jem G131029 jem G131216 pedher G20131216
c13hbd G131015 johane G131022 johane G131031 dv11flh G131106 dv11flh G20131106
c13jhd G131015 jem G131021 jem G131106 jem G131105 id12afg G20131106
c13jln G131014 ringdahl G131022 victorz
c13jnn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13lbm G131014 jem G131023 jem G131028 jem G131104 ens10mbr G20131104
c13lbt G131022 javid G131022 johane G131029 javid G131122 pedher G20131122
c13ljn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13lst G131022 mattiasa G131022 mattiasa G131101 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13mbg U131024 johane
c13mfn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131101 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13mjn G131015 ringdahl G131028 ringdahl G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
c13mkm G131015 johane G131105 dv11flh U131106 johane
c13mnd U131021 jem
c13njn G131015 ens09jwr G131031 victorz G131105 ens09jwr G131105 ringdahl G20131105
c13ocd G131015 jem G131023 jem G131111 jem G131127 pedher G20131127
c13osg G131022 mattiasa G131022 mattiasa G140319 jonny G131105 c09lrn G20140319
c13pan G131015 johane G131029 johane G131108 dv11flh G131106 dv11flh G20131108
c13pni G131015 jem G131022 jem G131111 jem G131104 ringdahl G20131111
c13ppn G131015 ens09jwr G131021 ens09jwr G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
c13pwn G131015 jem U131028 jem G131029 jem G131122 pedher
c13ran G131023 ringdahl G131023 victorz G131106 ringdahl G131122 pedher G20131122
c13ras G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131122 pedher G20131122
c13rll G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
c13rmi G131015 jem G131022 jem G131111 jem G131122 pedher G20131122
c13skh G131015 ens09jwr G131021 ens09jwr G131029 victorz G131101 ringdahl G20131101
c13slk G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
c13sln G131015 jem G131023 jem G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
c13ttn G131014 ringdahl G131030 ringdahl G131111 ringdahl G131122 pedher G20131122
c13twm G131016 johane G131021 dv11flh G131029 johane G131122 pedher G20131122
c13vfm G131015 jem G131022 jem G131029 jem G131104 ens10mbr G20131104
c13vkm G131015 ens09jwr G131022 victorz G131028 ens09jwr G131104 ringdahl G20131104
c13vzs G131012 johane G131022 johane G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
c13wes G131015 jem G131029 jem G131106 jem G131105 c09lrn G20131106
c13wrt G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
dv11abn G131022 ens09jwr G131021 ens09jwr G131107 victorz G131105 ringdahl G20131107
dv12ntn I141006 labres-auto I141013 labres-auto
dv13svo G131023 ens09jwr G131022 victorz G131108 ens09jwr I131104 labres-auto
eeemil G131023 jem G131023 jem G131029 jem G131105 id12afg G20131105
ens05bbl I140120 labres-auto I140120 labres-auto I140120 labres-auto
ens06spn G131015 ens09jwr G131021 ens09jwr G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
ens11ehn G131015 jem G131022 jem G131029 jem G131105 id12afg G20131105
ens11sbm G131015 johane G131029 johane G131029 johane G131101 ringdahl G20131101
ens12ens K131022 johane U131106 johane U131029 dv11flh
ens12fbd G131022 jem G140113 jonny G131112 jem G131213 pedher G20140113
ens12jdv G131015 jem G131022 jem G131106 jem G131105 ringdahl G20131106
ens12jfr G131015 ringdahl G131118 victorz G131114 ringdahl G131105 ringdahl G20131118
ens13bos G131015 jem U131028 jem
ens13emn G131015 jem G131022 jem G131028 jem G131104 ens10mbr G20131104
ens13jte G131015 johane G131022 johane G131112 dv11flh G131107 jonny G20131112
ens13mlt G131022 johane G131022 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
et12ajn G131104 id12dbk G131022 johane G131211 jonny G131105 id12afg G20131211
et13aan G131015 jem G131028 ens10mbr G131028 jem G140224 pedher G20140224
et13agd G131014 ringdahl G131023 ringdahl G131107 victorz G131105 ringdahl G20131107
et13ahn U131024 johane U131103 id12dbk U131106 johane
et13alm G131015 johane G131022 johane G131107 johane G131105 ringdahl G20131107
et13amg G131015 jem G140523 jonny G131107 jem G131104 ens10mbr G20140523
et13anm G131015 ens10mbr G131029 jem G131030 ens10mbr G131105 dv11flh G20131105
et13asr G131015 johane G131104 id12dbk G131029 johane G131105 id12afg G20131105
et13azl G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 ens09jwr G20131105
et13chr K131028 ens09jwr K131106 victorz K131106 victorz
et13hen G131015 ens09jwr G131022 victorz G131108 ens09jwr G131122 pedher G20131122
et13hgg G131015 johane G131022 johane G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
et13hlt G131015 johane G131101 dv11flh G131029 dv11flh G131105 dv11flh G20131105
et13iog G131015 ens10mbr G131030 ens10mbr G140113 jonny G131104 ens10mbr G20140113
et13isn G131014 id12dbk G131022 johane G131030 johane G131105 id12afg G20131105
et13jbd G131014 id12dbk G131022 johane G131105 johane G140224 pedher G20140224
et13jbn G131021 id12afg G131029 jem G131108 id12afg G131122 pedher G20131122
et13jnn G131021 ens10mbr G131104 ens10mbr G131112 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131112
et13jsd G131015 ringdahl G131023 victorz G131104 ringdahl G131105 ringdahl G20131105
et13jwn G131015 johane G140113 jonny G131029 johane G131105 ens09jwr G20140113
et13kbr G131023 ringdahl G131028 ringdahl G131111 victorz G131105 ringdahl G20131111
et13lhg G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131104 javid G20131104
et13lrn G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131107 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131107
et13mbl G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131107 ens10mbr G131101 ringdahl G20131107
et13mer G131015 johane G131029 johane G131114 id12afg G131105 id12afg G20131114
et13mlt G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 ens09jwr G20131105
et13mmc G131022 javid G131022 johane G131105 johane G131105 id12afg G20131105
et13mmn K131014 ens10mbr U131030 ens10mbr
et13msg G131015 johane G131022 johane G131114 id12dbk G131105 id12afg G20131114
et13pgn G131015 johane G131022 johane G131105 johane G140224 pedher G20140224
et13san G131021 ens10mbr G131104 ens10mbr G131107 ens10mbr G131105 dv11flh G20131107
et13sfu G131022 dv11flh U140619 jonny U140619 jonny
et13sht G131015 johane G131105 johane G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
et13spn G131015 johane G131104 id12dbk G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
et13tan G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131111 ens10mbr G131105 ringdahl G20131111
et13tvn G131018 dv11flh I141013 labres-auto U140619 jonny
et13vel G131015 johane G131022 johane G131106 javid G131105 id12afg G20131106
filip G131022 johane G131022 johane G131029 johane G131104 javid G20131104
fys02tkn I141005 labres-auto I141015 labres-auto U131028 id12afg
hed13nkn G131101 jem G131021 id12afg G131103 id12afg G131105 id12afg G20131105
hmp08bas G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 ens09jwr G20131105
id08tlm G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131104 ens10mbr G20131104
id11vjl G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131106 c09lrn
id12ahr G131015 johane G131022 javid G131104 javid G131104 javid G20131104
id12tka G131015 id12afg G131108 id12afg G131028 id12afg G131105 id12afg G20131108
id13alm G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131028 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131104
id13aln G131015 johane G131022 dv11flh G131029 johane G131105 javid G20131105
id13apr G131015 johane G131022 johane G131105 johane
id13asm G131015 ens10mbr G131104 ens10mbr G131107 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131107
id13cdn G131015 ens10mbr G131104 ens10mbr G131107 ens10mbr G131105 id12afg G20131107
id13drz G131021 c09lrn G131022 c09lrn G131029 c09lrn G131106 c09lrn G20131106
id13dsm G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131104 javid G20131104
id13efn G131015 id12afg G131024 id12afg G131029 id12afg G131105 id12afg G20131105
id13efr G131015 id12afg G131024 id12afg G131029 id12afg G131106 dv11flh G20131106
id13elz G131015 johane G131105 dv11flh U131112 dv11flh G131122 pedher
id13fen G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131106 ens10mbr G131106 dv11flh G20131106
id13gcr G131018 javid G131022 johane G131101 javid G131105 javid G20131105
id13gke G131015 johane G131022 johane G131028 id12dbk G131105 id12afg G20131105
id13hng G131015 id12afg G131105 id12afg G131029 id12afg G131105 id12afg G20131105
id13inn G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131111 ens10mbr G140224 pedher G20140224
id13jbm G131015 johane G131022 dv11flh G131105 johane G131106 dv11flh G20131106
id13jhn G131022 ens10mbr G131022 ens10mbr G131106 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131106
id13jjn G131015 johane G131022 id12dbk G131029 johane G131106 dv11flh G20131106
id13jlt G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131106 c09lrn G20131106
id13jsg G131014 id12afg G131105 id12afg G131029 id12afg G131106 dv11flh G20131106
id13kpm G131015 id12afg G131024 id12afg G131028 id12afg G131105 id12afg G20131105
id13lbn G131022 javid G131022 johane G131104 javid G131105 javid G20131105
id13lsn G131022 johane G131029 johane G131105 johane G131104 ens10mbr G20131105
id13mbh G131015 johane G131029 johane G131105 johane G131106 dv11flh G20131106
id13mbk G131015 johane G131022 johane G131107 javid G140425 dv11flh G20140425
id13mjn G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
id13mtt G131015 javid G131104 javid G131107 javid
id13nde G131015 johane G131022 johane G131030 johane G131105 id12afg G20131105
id13rms G131015 id12afg U131103 id12afg
id13sel G131021 dv11flh G131022 johane G131029 johane G131104 javid G20131104
id13sen G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131112 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131112
id13son G131014 dv11flh G131022 johane G131029 dv11flh G131105 javid G20131105
id13sot G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131106 c09lrn G20131106
id13tbm G131015 ens10mbr G131104 ens10mbr G131030 ens10mbr G131106 dv11flh G20131106
id13ten G131021 dv11flh G131105 johane G131029 johane G131105 dv11flh G20131105
id13tes K131030 ens10mbr K131030 ens10mbr U131106 ens10mbr
id13vsr G131014 dv11flh G131022 johane G131029 dv11flh G131105 javid G20131105
id13wzg G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131106 ens10mbr
ie13msn G131105 johane G131105 johane G131219 jonny G131204 pedher G20131219
lidell G131015 ringdahl G131023 ringdahl G131029 ringdahl G131104 ringdahl G20131104
linao G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131030 mattiasa G131105 c09lrn G20131105
oi11msn G131104 ens10mbr
oi12chn G131015 ringdahl G131023 victorz G131028 ringdahl G131105 ringdahl G20131105
oi12clk G131016 id12afg G131024 id12afg G131029 id12afg G131127 pedher G20131127
oi12jhm G131015 johane U131103 id12dbk U131106 johane
oi12mmd G131031 dv11flh G131022 johane G131127 jonny G131104 ens10mbr G20131127
oi12mnd G131015 ens09jwr G131106 ens09jwr G131108 victorz G131105 ringdahl G20131108
oi13ajn G131018 dv11flh G131021 dv11flh G131031 dv11flh G131104 ens10mbr G20131104
oi13akn G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131106 dv11flh G20131106
oi13cln G131024 id12afg G131024 id12afg G131103 id12afg G131122 pedher G20131122
oi13dbm G131015 ens09jwr G131108 victorz G140523 jonny G131105 ringdahl G20140523
oi13dsg G131029 id12afg G131104 id12afg G131029 id12afg G131105 id12afg G20131105
oi13dsm G131103 id12dbk G131105 id12afg G131211 jonny G131122 pedher G20131211
oi13fwg G131022 javid G131029 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
oi13hpn G131022 dv11flh G131029 johane G131029 johane G131107 jonny G20131107
oi13jbn U131024 johane
oi13jfn G131015 johane G131022 johane G131106 johane G131105 c09lrn G20131106
oi13jgn G131031 javid G131031 javid G131029 johane G131107 jonny G20131107
oi13jni G131015 johane G131029 johane G131106 dv11flh G131105 dv11flh G20131106
oi13khd G131015 johane G131022 id12dbk G131029 johane G131104 id12dbk G20131104
oi13ksm G131015 johane G131022 johane G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
oi13lon G131015 johane G131105 id12afg G131108 johane G131105 ringdahl G20131108
oi13lsm G131015 id12afg G131105 id12afg G131119 jonny G131105 id12afg G20131119
oi13mbl G131015 johane
oi13mri K131014 johane
oi13nht G131015 johane G131022 johane G131108 dv11flh G131107 jonny G20131108
oi13pln G131027 id12afg G131024 id12afg G131112 jem G131105 id12afg G20131112
oi13rbn G131015 johane G131022 johane G131101 javid G131105 javid G20131105
oi13swd G131015 ens10mbr G131112 ens10mbr G131112 ens10mbr G131107 jonny G20131112
oi13swk G131015 johane G131022 johane G131105 id12afg G131105 id12afg G20131105
oi13tjn G131015 johane G131022 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
oi13tjw G131015 id12afg G131024 id12afg G131106 jem G131107 jonny G20131107
oi13vlm G131027 id12afg G131024 id12afg G131106 jem G131105 id12afg G20131106
oi13vst G131024 johane G131023 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
oi13vwg G131015 ens10mbr G131104 ens10mbr G131111 ens10mbr G131104 ens10mbr G20131111
sanna G131015 ens09jwr G131022 victorz G131028 ens09jwr G131104 id12dbk G20131104
tfy04pbn U131115 jem U131115 jem U131115 jem
tfy10eia I141007 labres-auto I141014 labres-auto I131028 labres-auto
tfy12ajn G131022 javid G131022 javid G131106 javid G131105 javid G20131106
tfy12asm G131025 victorz G131030 ringdahl G131029 victorz G131106 ens09jwr G20131106
tfy12blg G131015 ens09jwr K131021 ens09jwr K131029 victorz
tfy12olo G131015 mattiasa G131029 c09lrn G131220 jonny G131213 pedher G20131220
tfy13aen G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 ringdahl G20131105
tfy13ajn U131023 ringdahl
tfy13alt G131028 ens09jwr G140523 jonny U140523 jonny G131105 ringdahl
tfy13asn G131015 victorz G131023 victorz G131029 ringdahl G131105 ringdahl G20131105
tfy13bai G131015 mattiasa I131029 labres-auto
tfy13bfr G131016 victorz G131106 ringdahl G131106 victorz
tfy13cah G131021 ens09jwr G131106 ens09jwr
tfy13cbt G131029 victorz G131023 ringdahl G131028 ringdahl G131101 ringdahl G20131101
tfy13cgr G131015 victorz G131021 victorz G131028 ens09jwr G131105 ringdahl G20131105
tfy13dan G131015 mattiasa G131029 c09lrn G131108 c09lrn G131105 ringdahl G20131108
tfy13dbd G131013 victorz G131022 ens09jwr G131029 victorz G131104 ringdahl G20131104
tfy13djn G131015 mattiasa G131029 c09lrn G131029 c09lrn G140108 ringdahl G20140108
tfy13dsg G131015 victorz G131022 victorz G131028 ens09jwr G131104 ringdahl G20131104
tfy13dsm G131029 victorz G131023 victorz G131115 victorz G131105 ringdahl G20131115
tfy13eem G131015 victorz G131023 ringdahl G131106 ringdahl G131105 ringdahl G20131106
tfy13ess G131015 victorz G131031 victorz G131108 victorz G131105 ringdahl G20131108
tfy13etn G131015 mattiasa G131029 c09lrn G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
tfy13fan G131015 c09lrn G131029 c09lrn G131105 c09lrn G131105 ringdahl G20131105
tfy13flt G131104 c09lrn U131107 c09lrn
tfy13gln G131026 victorz G140225 jonny G131108 victorz G131105 ringdahl G20140225
tfy13hai G131119 c09lrn G131119 c09lrn G131124 c09lrn G131105 ringdahl G20131124
tfy13hen G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 ens09jwr G20131105
tfy13ini G131015 victorz G131022 victorz G131103 ens09jwr G131101 ringdahl G20131103
tfy13jen G131015 victorz G131023 ringdahl G131029 ringdahl G131101 ringdahl G20131101
tfy13jjn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 ringdahl G20131105
tfy13jlg G131015 victorz G131022 ens09jwr G131029 victorz G131101 ringdahl G20131101
tfy13jll G131015 c09lrn G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
tfy13jlm G131015 victorz G131105 victorz G131115 ens09jwr G131112 ringdahl G20131115
tfy13jln G131016 victorz G131023 victorz G131029 victorz G131101 ringdahl G20131101
tfy13jmy G131015 victorz G131022 ens09jwr U131120 victorz
tfy13jnm G131015 victorz G131028 ringdahl G131029 ringdahl G131104 ringdahl G20131104
tfy13jvn G131015 victorz G131022 victorz G131029 victorz G131106 ens09jwr G20131106
tfy13kmn G131015 victorz G131023 victorz G140120 victorz G131104 ringdahl G20140120
tfy13lbu G131015 victorz G131021 ens09jwr G131028 ens09jwr G131105 ringdahl G20131105
tfy13lhm G131015 victorz G131023 ringdahl G131029 ringdahl G131105 ens09jwr G20131105
tfy13lns G131015 victorz G131031 victorz G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
tfy13lsr G131015 victorz G131105 victorz G131029 victorz G131105 ringdahl G20131105
tfy13lwn G131026 victorz G131022 ens09jwr G140519 ens09jwr G131105 ringdahl G20140519
tfy13mhm G131014 victorz G131021 ringdahl G131029 ringdahl G131105 ens09jwr G20131105
tfy13mpn G131015 victorz G131023 victorz G131115 victorz G131105 ringdahl G20131115
tfy13msn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
tfy13non G131015 victorz G131023 ringdahl G131028 ringdahl G131104 ringdahl G20131104
tfy13pbd G131015 victorz G131021 victorz G131211 jonny
tfy13pnn G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131101 ringdahl G20131101
tfy13ppd G131022 victorz G131023 victorz U131108 victorz G131105 ringdahl
tfy13sbn G131013 victorz G131022 ens09jwr G131028 ens09jwr G131106 ens09jwr G20131106
tfy13sfd G131015 victorz G141218 jonny G131028 ringdahl G131105 ens09jwr G20141218
tfy13slm G131015 victorz G131031 victorz G131029 victorz G131105 ens09jwr G20131105
tfy13sun G131015 c09lrn G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
tfy13thd G131015 victorz G140523 jonny U140523 jonny G131105 ringdahl
tfy13tmg G131015 victorz G131023 victorz G131108 victorz G131104 ringdahl G20131108
tfy13try G131015 victorz G131031 victorz G131107 victorz G131122 pedher G20131122
tfy13tur G131015 mattiasa G131022 mattiasa G131029 c09lrn G131105 c09lrn G20131105
tm11mvg G131013 victorz G131022 victorz G131108 victorz G131105 ringdahl G20131108
tm12mja G131127 pedher
tm12tin G131022 javid G131022 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
tm13blr G131015 ens10mbr G131028 ens10mbr G131119 jonny G131105 javid G20131119
tm13dvd G131101 javid G131029 johane G131029 johane G131105 javid G20131105
tm13jnt G131015 johane G131029 johane G131106 javid G131105 javid G20131106
tm13kzs G131028 dv11flh U131029 johane G140115 jonny
tm13rhn G131015 johane G131022 johane G131028 johane G131104 javid G20131104
G248/93.94 %238/92.25 %230/91.63 %224/99.56 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K5/1.89 %3/1.16 %2/0.80 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/2.27 %11/4.26 %17/6.77 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I5/1.89 %6/2.33 %2/0.80 %1/0.44 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt264 st 258 st 251 st 225 st 216 st (96.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c09lrn: Lukas Robertsson
dv11flh: Fredrik Loch
ens09jwr: Jens Walker
ens10mbr: Måns Sterner Boström
id12afg: Anton Forsberg
id12dbk: David Bergvik
javid: Javid Jou
jem: Jan-Erik Moström
johane: Johan Eliasson
marie: Marie Nordström
mattiasa: Mattias Åsander
ringdahl: Ola Ringdahl
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson