Programmeringsteknik med C och Matlab 5p (5DV104)

2011-10-10 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
aberg G111018 marie G111028 marie G111110 marie G111109 tm09avd G20111110
aj G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111108 javid G20111108
alsu G111027 rebecka G111025 rebecka G111109 rebecka G111108 victorz G20111109
bio11dbf G111018 id10kpn G111025 ringdahl G111207 id10kpn G111107 id10kpn G20111207
c03abm G111018 c08ahm G111025 c08ahm G111111 c08ahm G111108 javid G20111111
c08esn G111018 javid G111024 javid G111115 mr G111108 javid G20111115
c08jhn G111024 marie F111101 c10slo
c09mld G111107 marie G111110 marie G111102 c10slo
c10mgm G111025 ringdahl G111107 id10kpn F111107 id10kpn
c11agn G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111108 javid G20111108
c11ajn G111018 c08ahm G111102 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20111115
c11amm G111017 marie G111025 marie G111102 marie G111107 id10kpn G20111107
c11ann G111018 thomasj G111103 thomasj G111111 thomasj G111109 tm09avd G20111111
c11asg G111018 c10slo G111028 marie G111110 marie G111104 marie G20111110
c11dhn G111018 mattiasa G111102 mattiasa G111110 mattiasa G111108 c08ahm G20111110
c11djn G111101 mr G120228 jonny G120228 jonny G111107 wikner G20120228
c11dkn G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111109 id10kpn G111108 marie G20111109
c11eas G111018 tm09avd G111122 tm09avd G111122 tm09avd G111109 tm09avd G20111122
c11egn G111017 marie K111102 c10slo K111111 c10slo
c11epm G111027 c10slo G111104 marie G111102 c10slo G111107 marie G20111107
c11fbg G111102 c10slo G111102 c10slo G111102 c10slo G111104 marie G20111104
c11fpe G111018 c08ahm G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111108 c08ahm G20111108
c11hbl G160229 jonny G111025 javid G111110 javid G111108 javid G20160229
c11hsn G111018 javid G111025 javid G111110 mr G111107 marie G20111110
c11jhr G111020 mr G111108 wikner G120228 jonny G111108 wikner G20120228
c11jmm G111017 mr G111102 wikner G111215 jonny G111108 wikner G20111215
c11jnm G111025 javid O111024 javid F111102 mr
c11jnn G111018 id10kpn G111024 id10kpn G111102 ringdahl G111107 id10kpn G20111107
c11jpn G111020 mr G111102 wikner G111110 wikner G111107 wikner G20111110
c11jsn F111107 id10kpn F111107 id10kpn F111107 id10kpn
c11jvd G111017 thomasj G111023 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
c11len G111026 victorz G111025 victorz G111102 victorz G111108 victorz G20111108
c11lhe K111115 tm09avd U111115 tm09avd U111115 tm09avd
c11log G111018 mr G111107 wikner G111116 wikner G111108 wikner G20111116
c11lst G111019 c08ahm G111028 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20111115
c11mbn G111018 mr G111123 wikner G111123 wikner G111201 pedher G20111201
c11mwi G111018 javid G111114 mr G111118 mr G111108 javid G20111118
c11nbn G111019 c08ahm G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111108 c08ahm G20111108
c11oan G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111121 id10kpn G111107 id10kpn G20111121
c11omn G111019 c08ahm G111102 mattiasa G120413 pedher
c11ren G111017 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
c11rln G111017 tm09avd K111025 tm09avd U111115 tm09avd
c11rmg G111021 ringdahl G111027 ringdahl U111111 id10kpn
c11rog G111019 c08ahm G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111108 c08ahm G20111108
c11sbd G111018 victorz G111025 victorz G111102 victorz G111108 victorz G20111108
c11sen G111019 ringdahl G111025 ringdahl G111107 id10kpn G111109 tm09avd G20111109
c11tsg G111017 mr G111102 wikner G111117 wikner G111109 tm09avd G20111117
c11vbk G111020 mr G111025 javid G111103 javid G111108 javid G20111108
c11vlg G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111109 tm09avd G20111109
c11wth G111019 ringdahl G111024 id10kpn G111102 ringdahl G111107 id10kpn G20111107
dv11mtn G111109 tm09avd G111026 tm09avd U111115 tm09avd G111109 tm09avd
dv17aen G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111102 ringdahl G111108 javid G20111108
ens08jln G111018 thomasj G111108 thomasj G120914 jonny
ens08uhr G120413 pedher
ens09gsr G111024 javid G111028 javid G111124 mr G120413 pedher G20120413
ens09mhn G111018 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
ens10abd G111031 mr G111025 javid G111104 javid G111109 tm09avd G20111109
ens10hed K111018 id10kpn F111107 id10kpn
ens10mbr G111123 c10slo G111026 marie G111110 marie G111201 pedher G20111201
ens10olm G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111122 tm09avd G111109 tm09avd G20111122
ens11aan G111018 thomasj G111025 thomasj G111111 thomasj G111109 tm09avd G20111111
ens11afn G111018 victorz G111025 victorz G111102 victorz
ens11eag F111026 victorz F111026 victorz F111102 victorz
ens11jsz F111017 javid
ens11tnn G111102 mr G111102 mr G111103 mr G111108 javid G20111108
et06mcg G111031 mr G111108 wikner G111110 wikner G111107 wikner G20111110
et10jnn G111018 c08ahm G111028 mattiasa G111115 mattiasa G111108 wikner G20111115
et11aan G111018 victorz G111108 victorz G120228 jonny G111108 victorz G20120228
et11ahn G111018 ringdahl G111024 id10kpn G111111 id10kpn G111108 javid G20111111
et11aho G111017 mr G111028 javid G111103 javid G111109 tm09avd G20111109
et11aki G111018 mr G111110 wikner G111123 wikner G111108 victorz G20111123
et11akn G111020 mattiasa U111102 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm
et11aln G111018 javid G111025 javid G111103 javid G111107 id10kpn G20111107
et11ced G111017 mr G111028 javid G111104 javid G111109 tm09avd G20111109
et11cog G111018 ringdahl G111103 id10kpn G111102 ringdahl G111107 id10kpn G20111107
et11ctg G111020 id10kpn G111103 id10kpn G111208 id10kpn G111108 victorz G20111208
et11den G111020 mr G111102 wikner G111116 wikner G111107 wikner G20111116
et11dgn G111018 c08ahm G111115 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20111115
et11eka G120417 jonny O111115 c10slo U111115 c10slo
et11epn G111017 javid G111025 javid G111103 mr G111107 id10kpn G20111107
et11erg K111031 mr F111102 wikner F111102 wikner
et11fbm F111107 id10kpn F111107 id10kpn F111107 id10kpn
et11hai G111018 mattiasa G111026 c08ahm G111102 c08ahm G111108 c08ahm G20111108
et11hhy G111017 marie G111104 marie G111118 c10slo G111108 marie G20111118
et11hkl G111103 mr G111109 mr G111114 javid G111108 javid G20111114
et11hvk G111018 javid G111109 mr G111103 mr G111104 id10kpn G20111109
et11ivm G111028 marie G111108 c10slo G111114 marie G111108 marie G20111114
et11jad G111018 mattiasa G111110 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20111115
et11jbl G111017 marie G111024 marie U111112 c10slo G111109 tm09avd
et11jbm G111018 thomasj G111102 thomasj G111102 thomasj G111107 wikner G20111107
et11jbn G111028 mattiasa G120228 jonny G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20120228
et11jjn G111201 pedher G111201 pedher G111201 pedher G111201 pedher G20111201
et11jjs G111018 victorz G111025 victorz G111108 victorz G111107 id10kpn G20111108
et11jkr G111018 ringdahl G111022 ringdahl G111102 ringdahl G111107 id10kpn G20111107
et11jln G111018 thomasj G111103 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
et11jnn G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111107 id10kpn G20111107
et11kho G111025 tm09avd G111109 tm09avd G111103 tm09avd G111109 marie G20111109
et11man G111018 ringdahl G111108 ringdahl G111102 ringdahl G111109 tm09avd G20111109
et11mjs G111020 id10kpn G111025 ringdahl G111110 ringdahl G111107 id10kpn G20111110
et11mle G111018 mr G111103 wikner G111110 wikner G111109 tm09avd G20111110
et11mlg G111018 rebecka G111102 rebecka G111102 rebecka G111107 id10kpn G20111107
et11mnn F111107 id10kpn F111107 id10kpn
et11mon G111018 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111107 id10kpn G20111107
et11mpn G111028 marie G111025 marie G111121 c10slo G111104 marie G20111121
et11nem F111101 c10slo
et11phn G111028 victorz G111114 victorz G111110 victorz
et11pod G111018 rebecka G111102 rebecka G111119 rebecka G111108 javid G20111119
et11rba G111102 mattiasa G111101 rebecka G111102 mattiasa G111107 wikner G20111107
et11rbk G111018 mr G111102 wikner G111116 wikner G111107 wikner G20111116
et11rhs G111018 mr G111123 wikner G111123 wikner G111108 wikner G20111123
et11san G111020 mr G111102 wikner G111115 wikner G111108 wikner G20111115
et11tdn G111018 victorz G111102 victorz G111114 victorz G111108 victorz G20111114
et11tln G111018 mattiasa G111028 c08ahm G111105 c08ahm G111107 id10kpn G20111107
et11vht G111018 mattiasa G111102 mattiasa G111115 mattiasa G111108 c08ahm G20111115
et11vlm G111017 marie G111102 c10slo G111102 c10slo G111107 id10kpn G20111107
et11vwn G111018 mr G111102 wikner G111116 wikner G111107 id10kpn G20111116
fys02tkn F111102 wikner F111102 wikner F111102 wikner
hed13pbi K111031 mr G111031 mr U111110 mr G111108 id10kpn
id11abe G111031 mr G111025 wikner G111103 mr G111107 id10kpn G20111107
id11acn G111017 ringdahl G111102 ringdahl G111112 id10kpn G111107 id10kpn G20111112
id11aem G111018 mr K111109 mr O111102 javid
id11agd G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111110 ringdahl G111107 id10kpn G20111110
id11ahh G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111107 id10kpn G20111107
id11alh G111018 ringdahl G111102 ringdahl G111110 ringdahl G111107 id10kpn G20111110
id11chz G111024 victorz G111025 victorz G111110 victorz G111107 id10kpn G20111110
id11ejn G111018 marie G111101 c10slo O111102 c10slo
id11enn G111020 javid G111028 javid G111110 mr G111108 javid G20111110
id11iml G111018 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111107 wikner G20111107
id11kfn G111020 mattiasa G111028 mattiasa G111115 mattiasa G111107 id10kpn G20111115
id11led G111027 c10slo G111102 c10slo G111102 c10slo G111108 marie G20111108
id11mjn G111111 mattiasa G111025 c08ahm G120228 jonny G111109 tm09avd G20120228
id11mnn G111018 tm09avd G111109 tm09avd G111103 tm09avd G111107 wikner G20111109
id11nmi G111023 rebecka G111102 rebecka G111129 rebecka G111108 id10kpn G20111129
id11phm G111018 thomasj G111104 thomasj G111103 thomasj G111109 tm09avd G20111109
id11pnn G111018 mattiasa G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111109 tm09avd G20111109
id11swm G111020 mr G111025 wikner G121119 jonny G111107 id10kpn G20121119
id11veg F111026 victorz F111026 victorz F111102 victorz
id11vjl K111031 mr G111031 mr U111125 mr
id11vwd G111102 mattiasa G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111107 id10kpn G20111107
ie11mhm F111102 wikner F111102 wikner F111102 wikner
ie12jsr G111018 marie G111102 c10slo G111111 c10slo G111107 id10kpn G20111111
kem10iek G111018 wikner G121204 jonny G121221 ens10mbr G111108 wikner G20121221
oi11ahn G111028 victorz G111025 victorz G120627 jonny G111108 victorz G20120627
oi11amn G111017 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111109 tm09avd G20111109
oi11asn G111020 mattiasa G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111109 tm09avd G20111109
oi11chd G111018 c10slo G111024 marie G111102 marie G111104 marie G20111104
oi11dlk G111018 marie G111025 c10slo G111102 c10slo G111107 marie G20111107
oi11dmi G111108 c10slo G111129 c10slo G121119 marie G111201 pedher G20121119
oi11ejn G111018 marie G111025 marie G111102 marie G111104 marie G20111104
oi11enm G111018 rebecka G111025 rebecka G111114 rebecka G111109 tm09avd G20111114
oi11fbt G111018 victorz G111025 victorz G111102 victorz G111108 victorz G20111108
oi11hkm G111031 mr G150817 marie G111103 javid G111108 javid G20150817
oi11hms G111017 thomasj G111103 thomasj G111102 thomasj G111104 marie G20111104
oi11hna G111019 wikner G111104 mr G111125 mr G111104 victorz G20111125
oi11ika G111101 tm09avd G111109 tm09avd G111122 tm09avd G111109 tm09avd G20111122
oi11isd G111028 mattiasa G111110 mattiasa G111102 mattiasa G111109 tm09avd G20111110
oi11jak G111018 ringdahl G111028 ringdahl G111110 ringdahl G111108 id10kpn G20111110
oi11jbg G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111108 javid G20111108
oi11jfg G111028 mattiasa G111104 c08ahm G111102 c08ahm G111109 tm09avd G20111109
oi11jfr G111018 wikner G111025 wikner G111110 mr G111109 tm09avd G20111110
oi11jlg G111018 wikner G111025 wikner G111110 mr G111109 marie G20111110
oi11jnn G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111110 ringdahl G111107 id10kpn G20111110
oi11jsk G111017 rebecka G111025 rebecka G111108 rebecka G111108 marie G20111108
oi11jsn G111018 marie G111118 c10slo G111102 c10slo G111104 marie G20111118
oi11jtr F111102 wikner F111102 wikner F111101 mr
oi11jwu G111020 mattiasa G111102 mattiasa G111102 mattiasa G111108 marie G20111108
oi11llg G111020 mattiasa G140221 marie G111102 mattiasa G111108 victorz G20140221
oi11lsm G111018 wikner G111109 mr G111101 mr G111108 victorz G20111109
oi11mhn G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111109 tm09avd G20111109
oi11mkr G111018 rebecka G111101 rebecka G111114 rebecka G111109 tm09avd G20111114
oi11msd G111017 ringdahl G111025 ringdahl G111123 ringdahl G111107 id10kpn G20111123
oi11msn F111017 javid
oi11nid G111018 wikner G111025 wikner G111110 mr G111109 tm09avd G20111110
oi11nnd G111025 thomasj G111025 thomasj G111202 thomasj G111201 pedher G20111202
oi11omr G111017 rebecka G111025 rebecka G111102 rebecka G111104 victorz G20111104
oi11pkt G111025 ringdahl O111022 ringdahl U111102 ringdahl
oi11prt G111020 javid G111025 javid G111118 mr G111109 tm09avd G20111118
oi11rgm G111017 ringdahl G111102 ringdahl G111110 ringdahl G111108 victorz G20111110
oi11rsg G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111109 tm09avd G20111109
oi11sln G111018 ringdahl G111121 ringdahl G111122 ringdahl G111108 id10kpn G20111122
oi11tmn G111017 javid G111025 javid G111114 mr G111109 tm09avd G20111114
oi11vrz G111025 c10slo G111118 c10slo G111122 marie G111108 marie G20111122
tfy08fhl G111017 ringdahl G111025 ringdahl G111110 ringdahl G111108 javid G20111110
tfy09msg G111020 rebecka G111025 rebecka G111114 rebecka
tfy10mvn G111107 marie G111025 marie G111102 marie G111107 marie G20111107
tfy11aan G111017 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
tfy11abd G111018 victorz G111024 victorz G111108 victorz G111108 victorz G20111108
tfy11abg G111020 javid G111109 mr G111103 javid G111108 javid G20111109
tfy11aed G111020 mattiasa G111028 mattiasa G111102 mattiasa G111108 marie G20111108
tfy11aen G111018 tm09avd G111109 tm09avd G111103 tm09avd G111104 wikner G20111109
tfy11aon G111018 thomasj G111025 thomasj G111102 thomasj G111109 tm09avd G20111109
tfy11cpn G111018 rebecka G111023 rebecka G111117 rebecka G111108 victorz G20111117
tfy11dht G111018 marie G111107 marie G111102 marie G111104 victorz G20111107
tfy11djn G111018 mattiasa G111024 mattiasa G111102 mattiasa G111108 c08ahm G20111108
tfy11ebn G111018 c10slo G111025 marie G120910 jonny G111108 javid G20120910
tfy11een G111018 mr G111025 javid G111102 javid G111104 id10kpn G20111104
tfy11eln F111101 c10slo
tfy11esg G111018 wikner G111025 wikner G111103 mr G111201 pedher G20111201
tfy11fkd G111026 rebecka G111023 rebecka G111102 rebecka G111108 victorz G20111108
tfy11jgs G111017 ringdahl G111025 ringdahl G111110 ringdahl G111109 tm09avd G20111110
tfy11jjn G111018 javid G111025 javid G111103 mr G111108 javid G20111108
tfy11jlk U111028 ringdahl F111107 id10kpn F111107 id10kpn
tfy11jnn G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111109 tm09avd G20111109
tfy11jog G111117 c10slo G111102 c10slo G111102 c10slo G111108 marie G20111117
tfy11jpn G111018 javid G111025 javid K111110 mr G111108 javid
tfy11jsg G111019 wikner G111025 wikner G111110 mr G111107 wikner G20111110
tfy11jvg G111020 mattiasa G111026 c08ahm G111110 c08ahm G111108 marie G20111110
tfy11jvn G111025 wikner G111025 wikner G111103 mr G111104 victorz G20111104
tfy11jwn G111019 thomasj G111103 thomasj G111102 thomasj G111108 marie G20111108
tfy11kmm O111017 rebecka G111025 rebecka O111102 rebecka G111108 victorz
tfy11ksg G111018 javid G111025 javid G111103 mr G111109 tm09avd G20111109
tfy11leg I141002 labres-auto I141013 labres-auto F111102 victorz
tfy11lon G111028 ringdahl G111031 ringdahl G111110 ringdahl G111108 id10kpn G20111110
tfy11mad G111026 rebecka G111023 rebecka G111102 rebecka G111108 victorz G20111108
tfy11mag G111021 id10kpn G111102 ringdahl G111110 ringdahl G111108 id10kpn G20111110
tfy11men G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111108 javid G20111108
tfy11mhn G111018 victorz G111025 victorz G111108 victorz G111108 victorz G20111108
tfy11mjn K111018 wikner U111109 mr F111101 mr
tfy11mln G111018 wikner G111025 wikner G111103 mr G111104 wikner G20111104
tfy11mog G111024 javid G111025 javid G121016 jonny G111108 javid G20121016
tfy11nsh F111101 c10slo
tfy11pen F111101 c10slo
tfy11pes G111018 wikner G111109 mr G111110 mr G111108 marie G20111110
tfy11rcl G111018 wikner G111025 wikner K111110 mr G111104 wikner
tfy11rnn G111017 mattiasa G111028 mattiasa G111102 mattiasa G111108 c08ahm G20111108
tfy11sgi G111028 mattiasa G111108 c08ahm U111110 c08ahm
tfy11sjn G111017 tm09avd G111027 tm09avd G111103 tm09avd G111109 tm09avd G20111109
tfy11sjs G111018 ringdahl G111031 ringdahl G111110 ringdahl G111109 tm09avd G20111110
tfy11sln G111018 mattiasa G111031 mattiasa G111115 mattiasa G111109 tm09avd G20111115
tfy11snn F111101 c10slo
tfy11vvn G111017 ringdahl G111022 ringdahl G111102 ringdahl G111107 id10kpn G20111107
tm06ckn F111101 c10slo
tm11aed U111102 mattiasa
tm11akn G111019 marie G111104 marie G111102 c10slo G111107 marie G20111107
tm11bfm G111017 ringdahl F111107 id10kpn F111107 id10kpn
tm11chn G111024 victorz U111102 victorz O111102 victorz
tm11jno G111018 wikner G111104 wikner G111110 mr G111107 wikner G20111110
tm11jsm G111018 ringdahl G111102 ringdahl G111114 ringdahl G111107 id10kpn G20111114
tm11msm G111021 thomasj G111103 thomasj G111114 thomasj G111109 tm09avd G20111114
tm11mvg F111101 c10slo
tm11onn G111102 mattiasa G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111108 c08ahm G20111108
tm11ran G111018 wikner G111025 wikner G111103 mr G111109 tm09avd G20111109
tm11sgt G111020 rebecka G111108 rebecka G111114 rebecka G111114 victorz G20111114
G215/91.88 %208/90.43 %197/82.77 %200/100.00 %
O1/0.43 %3/1.30 %4/1.68 %0/0.00 %
K6/2.56 %3/1.30 %3/1.26 %0/0.00 %
F10/4.27 %10/4.35 %24/10.08 %0/0.00 %
U1/0.43 %5/2.17 %10/4.20 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/0.43 %1/0.43 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt234 st 230 st 238 st 200 st 191 st (95.50 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c08ahm: Anders Häggström
c10slo: Stefan Losjö
id10kpn: Karl Petersson
javid: Javid Jou
marie: Marie Nordström
mattiasa: Mattias Åsander
mr: Mikael Rännar
rebecka: Rebecka Gulliksson
ringdahl: Ola Ringdahl
thomasj: Thomas Johansson
tm09avd: Anna Viklund
victorz: Victor Zamanian-Abasy
wikner: Mikael Eriksson Vikner
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson