Programmeringsteknik med C och Matlab 5p (5DV104)

2010-10-04 - 2010-11-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07apa G101028 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
c10ajn G101018 thomasj G101020 thomasj G101124 thomasj G20101124
c10amn G101012 henrikb G101028 henrikb G101028 henrikb G20101028
c10ang G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
c10asg G101012 henrikb G101201 henrikb U101201 henrikb
c10bnn G101012 mbe G101018 mbe G101026 mbe G20101026
c10ddd G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
c10dis G101012 henrikb G101019 henrikb G101103 henrikb G20101103
c10dmn G101018 thomasj G101020 thomasj U101028 thomasj
c10eat G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
c10elk G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
c10flg G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
c10fmg G101012 mbe G101019 mbe G101028 javid G20101028
c10frl G101018 thomasj G101020 thomasj U101028 thomasj
c10hml G101020 mbe G101020 mbe G101028 javid G20101028
c10jln G101021 javid G101021 javid G110123 javid G20110123
c10jnn G101018 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
c10lna G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
c10lso G101012 henrikb G101019 henrikb U101201 henrikb
c10mbm G101020 thomasj G101020 thomasj U101117 thomasj
c10mgm G101018 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
c10mjn G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
c10njn G101012 mbe G101018 mbe G101026 mbe G20101026
c10slo G101018 thomasj G101019 henrikb G101105 thomasj G20101105
c10vlm G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
c12jvr G101012 mbe G101019 mbe G101103 victorz G20101103
dv08gny G101019 mbe G101019 mbe U101110 victorz
dv09ebm G101012 henrikb G101020 henrikb U101027 henrikb
dv10akh G101020 mbe G101020 mbe O101026 javid
dv11tnn K101109 wikner U101109 wikner U101109 wikner
dv12ntn G101201 henrikb U101027 henrikb
ens04ehg G101012 henrikb G101019 henrikb G101201 henrikb G20101201
ens08nbd G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
ens08uhr U101021 javid U101028 javid U101027 javid
ens09arm G101012 mbe G101018 mbe G101027 mbe G20101027
ens09asm G101019 mbe G101018 mbe G101101 mbe G20101101
ens09jwr G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
ens09lsi G101012 henrikb U101201 henrikb
ens09uhe G101012 henrikb G101028 henrikb U101027 henrikb
ens10jeg G101012 henrikb G101019 henrikb G101101 henrikb G20101101
ens10jjn G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
ens10rlg G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et09dpj G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
et09ebl U101027 henrikb
et10ajn G101012 henrikb G101020 henrikb U101201 henrikb
et10alg G101018 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
et10aln G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
et10anm G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et10atm G101018 thomasj G101028 thomasj U101117 thomasj
et10bbt G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10bmi G101012 henrikb G101019 henrikb U101027 henrikb
et10can G101012 henrikb G101019 henrikb G101103 henrikb G20101103
et10cbn G101021 javid G110303 javid G101028 javid G20110303
et10csn G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et10dal G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
et10dki G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
et10dlm G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et10dln G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
et10dnn G101012 mbe G101019 mbe U101104 javid
et10edg G101014 mbe G101027 victorz G101115 victorz G20101115
et10efn G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10ete G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et10evd U101018 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
et10fht G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10fsl G101012 henrikb G101019 henrikb G101103 henrikb G20101103
et10ghm G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10gmn G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
et10hrs G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
et10ign G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
et10ira G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
et10jhm G101019 victorz G101019 victorz G101028 victorz G20101028
et10jmn G101018 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
et10jsr G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
et10klr G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10kpn G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
et10lsg G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
et10lts G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
et10mlk G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
et10mog G101012 henrikb G101019 henrikb G101103 henrikb G20101103
et10msd G101018 thomasj G101020 thomasj G101117 thomasj G20101117
et10nsn G101018 mbe G101019 mbe U101104 javid
et10oar G101119 thomasj U101020 thomasj U101028 thomasj
et10pfn G101012 henrikb G101020 henrikb G101201 henrikb G20101201
et10pkn G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
et10pks G101012 henrikb G101103 henrikb
et10rht G101012 henrikb G101019 henrikb G101027 henrikb G20101027
et10sgz G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
et10ton G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
et10ycg G101012 henrikb G101019 henrikb G101028 henrikb G20101028
fys02tkn U101027 henrikb
hma08net G101019 victorz G101019 mbe U101028 victorz
id09apr G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
id09jnf G101018 mbe G101019 mbe G101027 mbe G20101027
id10abk G101021 javid G101021 javid G101106 javid G20101106
id10aod G101021 dv09rln G101019 henrikb G101028 dv09rln G20101028
id10eer G101018 thomasj G101119 thomasj G101105 thomasj G20101119
id10eld G101012 mbe G101019 mbe G101103 victorz G20101103
id10esm G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101108 dv09rln G20101108
id10jen G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
id10jhn G101018 henrikb G101026 dv09rln U101028 dv09rln
id10kbd G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
id10kpn G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
id10lfg G101018 thomasj G101020 thomasj G101028 thomasj G20101028
id10mbg G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
id10mla G101018 thomasj G101027 thomasj G101105 thomasj G20101105
id10mln G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
id10mmt G101020 henrikb G101025 dv09rln G101115 dv09rln G20101115
id10mnn G101018 thomasj G101119 thomasj G101105 thomasj G20101119
id10pbn G101020 id08slg G101020 id08slg G101110 id08slg G20101110
id10rjn G101020 mbe G101020 mbe G101028 javid G20101028
id10sbm G101021 dv09rln G101026 dv09rln G101118 dv09rln G20101118
id10sph G101012 mbe G101018 mbe G101026 mbe G20101026
id10von G101018 mbe G101019 mbe G101027 mbe G20101027
id10vsm G101018 mbe G101019 mbe U101124 mbe
ie10jnf G101020 id08slg G110510 jonny G101027 id08slg G20110510
kv01mln G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
oi10afn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
oi10ahm G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
oi10ala G101012 mbe U101018 mbe
oi10anm G101020 id08slg G101020 id08slg G101110 id08slg G20101110
oi10ben G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
oi10brt G101012 mbe G101019 mbe G101103 victorz G20101103
oi10cbr G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
oi10cpn G101018 mbe G101018 mbe G101028 mbe G20101028
oi10dan G101018 thomasj G101020 thomasj G101105 thomasj G20101105
oi10djn G101019 victorz G101019 victorz U101104 victorz
oi10eed G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
oi10een G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10eld G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10esr G101020 id08slg G110511 id08slg G101027 id08slg G20110511
oi10gki G101013 henrikb G101019 dv09rln U101117 dv09rln
oi10hln G101020 id08slg G101020 id08slg G101110 id08slg G20101110
oi10jan G101020 id08slg G101020 id08slg G101028 id08slg G20101028
oi10jat G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
oi10jln G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
oi10jon G101012 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
oi10jpn U101018 thomasj G101020 thomasj U101028 thomasj
oi10khn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10kht G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
oi10ksi G101012 mbe G101028 mbe U101109 victorz
oi10ksn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
oi10lfm G101021 javid G101021 javid U101105 javid
oi10lsd G101019 mattiasa U101019 mattiasa U101102 mattiasa
oi10lsg G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101104 mattiasa G20101104
oi10mbd G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
oi10mgg G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
oi10mkf G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
oi10nan G101019 victorz G101019 victorz G101101 victorz G20101101
oi10oli G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10omn G101018 mbe G101019 mbe G101029 mbe G20101029
oi10osm G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
oi10pbs G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
oi10pnn G101019 mattiasa G101019 mattiasa U101102 mattiasa
oi10ppn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10psm G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10ran G101018 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
oi10sbn G101109 wikner G101109 wikner U101201 wikner
oi10sjn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10ssi G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
oi10tpn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
oi10vhn G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
oi10vsm G101018 mbe G101020 mbe G101104 javid G20101104
oi10vsy G101021 dv09rln G110217 henrikb G101104 henrikb G20110217
oi10zhn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101103 dv09rln G20101103
tfy02ean U101109 wikner U101109 wikner U101109 wikner
tfy06ehs U101012 mbe U101028 victorz U101028 victorz
tfy09jhz G101021 dv09rln G101028 henrikb G101122 dv09rln G20101122
tfy09mon G101109 wikner U101109 wikner U101109 wikner
tfy10ahg G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101111 dv09rln G20101111
tfy10akn G101021 javid G101021 javid G101103 javid G20101103
tfy10ann G101020 id08slg G101020 id08slg U101027 id08slg
tfy10aon G101018 mbe G101019 mbe G101103 javid G20101103
tfy10dek G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
tfy10dnn G101012 mbe G101018 mbe G101028 mbe G20101028
tfy10eia G101019 mattiasa G101019 mattiasa U101109 mattiasa
tfy10ejn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
tfy10eln G101018 mbe G101019 mbe G101028 mbe G20101028
tfy10esg G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
tfy10ewn G101201 id08slg G101020 id08slg G101028 id08slg G20101201
tfy10ezl G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
tfy10hst G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
tfy10jag U101012 mbe U101019 mbe U101028 victorz
tfy10jbn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
tfy10jls G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101104 mattiasa G20101104
tfy10jpa G101020 id08slg G101020 id08slg G101028 id08slg G20101028
tfy10jrn G101012 mbe G101020 mbe G101117 victorz G20101117
tfy10jsr G101020 id08slg G101020 id08slg G101028 id08slg G20101028
tfy10jvr G101012 mbe G101018 mbe G101117 victorz G20101117
tfy10lhg G101109 wikner G101109 wikner U101201 wikner
tfy10ljn G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
tfy10lln G101012 mbe G101019 mbe G101026 mbe G20101026
tfy10mdt G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
tfy10mps G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
tfy10msl G101012 mbe G101018 mbe G101026 mbe G20101026
tfy10msn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101111 dv09rln G20101111
tfy10ngn G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
tfy10oas G101019 mattiasa U101019 mattiasa U101102 mattiasa
tfy10pem G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
tfy10rby G101019 mattiasa U101019 mattiasa U101102 mattiasa
tfy10rsn G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101104 mattiasa G20101104
tfy10sak G101019 victorz G101019 victorz G101028 victorz G20101028
tfy10sbn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
tfy10sde G101109 wikner G101109 wikner G101129 wikner G20101129
tfy10sfn G101012 henrikb G101020 id08slg G101028 id08slg G20101028
tfy10sht G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
tfy10swr G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
tfy10tdg G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
tfy10tjn G101021 dv09rln G101019 dv09rln G101028 dv09rln G20101028
tfy10tsn G101109 wikner G101109 wikner G101109 wikner G20101109
tfy10vjn G101020 id08slg G101020 id08slg G101027 id08slg G20101027
tfy10vkn G101028 henrikb G101020 id08slg U101110 id08slg
tm10ahn G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
tm10ban G101013 mbe G101027 victorz U101116 victorz
tm10cln G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
tm10dln G101019 mattiasa G101019 mattiasa G101102 mattiasa G20101102
tm10jrs G101027 id08slg G101027 id08slg G101027 id08slg G20101027
tm10mbr G101021 javid G101021 javid G101028 javid G20101028
tm10sdr G101019 victorz G101019 victorz G101029 victorz G20101029
G209/96.76 %197/92.49 %169/77.88 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/0.46 %
K1/0.46 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/2.78 %16/7.51 %47/21.66 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt216 st 213 st 217 st 168 st (78.87 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dv09rln: Robert Lindgren
henrikb: Henrik Björklund
id08slg: Samuel Sonning
javid: Javid Jou
mattiasa: Mattias Åsander
mbe: Martin Berglund
thomasj: Thomas Johansson
victorz: Victor Zamanian-Abasy
wikner: Mikael Eriksson Vikner
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson