Grundläggande logik och modellteori 5p (5DV102)

2011-01-17 - 2011-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03mgn G110223 johanna G110217 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
c05vwg G110217 johanna G110307 johanna G110314 johanna G110412 johanna G20110412
c07trl K110217 johanna O110306 johanna O110412 johanna
c08fsm G110308 johanna G110317 johanna G110317 johanna G110412 johanna G20110412
c08jhm G110306 johanna
c09flg G110204 johanna G110217 johanna G110408 johanna G110412 johanna G20110412
c09knn G110217 johanna G110217 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
c09lrn G110203 johanna G110412 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
c09mpu G110217 johanna G110217 johanna G110413 johanna G110412 johanna G20110413
c09phd G110401 johanna G110405 johanna G110401 johanna G110412 johanna G20110412
c09pls G110203 johanna G110217 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
c09rll G110209 johanna G110217 johanna G110413 johanna G110412 johanna G20110413
c09snn G110217 johanna G110217 johanna G110413 johanna G110412 johanna G20110413
c09vjn G110203 johanna G110307 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
dv08jhg G110217 johanna G110217 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
dv08jmh G110203 johanna G110217 johanna G110412 johanna G110412 johanna G20110412
dv09ejn G110225 johanna O110217 johanna
dv09len G110209 johanna G110217 johanna G110413 johanna G110412 johanna G20110413
dv09rln G110306 johanna
dv09ssm G110203 johanna G110412 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
dv09vlm G110217 johanna G110217 johanna G110410 johanna G110412 johanna G20110412
jonask G110204 johanna G110217 johanna G110306 johanna G110412 johanna G20110412
lockner G110204 johanna G110224 johanna G110408 johanna G110412 johanna G20110412
G20/95.24 %19/95.00 %21/95.45 %19/95.00 %
O0/0.00 %1/5.00 %1/4.55 %1/5.00 %
K1/4.76 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt21 st 20 st 22 st 20 st 19 st (95.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
johanna: Johanna Björklund