Grundläggande logik och modellteori 5p (5DV102)

2010-01-19 - 2010-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c03mgn O100218 lucasl G100219 lucasl G100303 lucasl
c07jnn G100326 lucasl G100326 lucasl G100326 lucasl G100322 lucasl G100322 lucasl G20100326
c07men G100211 lucasl G100219 lucasl G100318 lucasl G100322 lucasl G100406 lucasl G20100406
c07mka G100211 lucasl G100219 lucasl G100315 lucasl G100322 lucasl G100701 lucasl G20100701
c08ahm G100211 lucasl G100218 lucasl G100303 lucasl G100317 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08aon O100218 lucasl G100308 lucasl G100317 lucasl G100406 lucasl G100322 lucasl
c08awm G100303 lucasl G100426 lucasl G100303 lucasl G100701 lucasl G100322 lucasl G20100701
c08ban G100219 lucasl G100219 lucasl G100303 lucasl G100406 lucasl G100322 lucasl G20100406
c08hhn G100209 lucasl G100218 lucasl G100318 lucasl G100322 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08hss G100209 lucasl G100222 lucasl G100318 lucasl G100415 lucasl G100322 lucasl G20100415
c08jhm O100209 lucasl
c08ktg G100209 lucasl G100218 lucasl G100304 lucasl G100317 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08llg G100211 lucasl G100219 lucasl G100304 lucasl G100406 lucasl G100322 lucasl G20100406
c08mhn G100215 lucasl G100308 lucasl G100317 lucasl G100406 lucasl G100322 lucasl G20100406
c08mln G100211 lucasl G100219 lucasl G100303 lucasl G100322 lucasl G100426 lucasl G20100426
c08owd G100303 lucasl G100426 lucasl G100303 lucasl G100701 lucasl G100322 lucasl G20100701
c08plr G100225 lucasl G100401 lucasl G100318 lucasl G100406 lucasl G100322 lucasl G20100406
c08psm G100209 lucasl G100219 lucasl G100303 lucasl G100322 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08rrg G100211 lucasl G100218 lucasl G100303 lucasl G100317 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08sln G100209 lucasl G100218 lucasl G100304 lucasl G100322 lucasl G100322 lucasl G20100322
c08tbt O100218 lucasl
c08tnn G100209 lucasl G100218 lucasl G100318 lucasl G100322 lucasl G100322 lucasl G20100322
di06bog G100209 lucasl G100304 lucasl G100304 lucasl G100406 lucasl G100406 lucasl G20100406
dv01tkn O100303 lucasl O100218 lucasl
dv06gkn O100209 lucasl O100218 lucasl
dv08ieg G100218 lucasl G100225 lucasl G100303 lucasl G100426 lucasl G100426 lucasl G20100426
dv08jrn G100218 lucasl K100317 lucasl G100317 lucasl G100701 lucasl
dv08llt G100211 lucasl G100218 lucasl G100308 lucasl G100317 lucasl G100322 lucasl G20100322
et04mlg G100215 lucasl O100303 lucasl O100303 lucasl
kem02kdn G100212 lucasl G100219 lucasl G100319 lucasl G100701 lucasl G100322 lucasl G20100701
mattit G100209 lucasl G100218 lucasl G100304 lucasl G100406 lucasl G100406 lucasl G20100406
sebgrohn G100209 lucasl G100218 lucasl G100303 lucasl G100317 lucasl G100322 lucasl G20100322
G26/81.25 %26/86.67 %27/96.43 %26/100.00 %25/100.00 %
O6/18.75 %3/10.00 %1/3.57 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %1/3.33 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 30 st 28 st 26 st 25 st 24 st (96.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
Kursansvarig
johanna: Johanna Björklund