Programmeringsteknik för naturvetare 5p (5DV100)

2009-01-20 - 2009-03-03
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
ens08jin O090224 adams
ens08ran O090317 adams O090319 tors
ens08rln G090317 adams G090401 adams G20090401
ens08ssi G090918 adams G090909 adams G20090918
tm08jjn G090313 joelc O090406 joelc
tm08jsn G090225 joelc G090319 joelc G20090319
tm08mfg O090224 adams
tm08mgr G090224 joelc G090319 joelc G20090319
tm08ngn U090401 adams T090401 tors
tm08svn G090401 adams G090421 joelc G20090421
tm08tbl G090225 joelc G090421 joelc G20090421
G7/63.64 %6/66.67 %
O3/27.27 %2/22.22 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/9.09 %0/0.00 %
T0/0.00 %1/11.11 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt11 st 9 st 6 st (66.67 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
adams: Per Adam Sernheim
joelc: Joel Carlquist
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
mjm: Michael Minock