Objektorienterad programmering i Java för kognitionsvetare 5p (5DV099)

2009-03-27 - 2009-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c08fsm G090428 thomasj G090601 thomasj G090622 thomasj G090512 thomasj G090601 thomasj G090614 thomasj G20090622
dit06aan R090403 thomasj R090403 thomasj R090403 thomasj R090403 thomasj R090403 thomasj R090403 thomasj G20090403
dv08gny G090428 thomasj G090512 thomasj G090614 thomasj
ei05osg G090428 thomasj G090512 thomasj G090424 thomasj G090512 thomasj G090601 thomasj G090614 thomasj G20090614
ens06awn G090428 thomasj G090512 thomasj G090424 thomasj G090508 thomasj O090601 thomasj G090614 thomasj
ens08jms G090428 thomasj G090424 thomasj
kv07jae G090504 thomasj G090601 thomasj G090512 thomasj G090512 thomasj
kv07jas G090428 thomasj G090512 thomasj G090424 thomasj G090508 thomasj G090601 thomasj G090614 thomasj G20090614
kv07jbl G090428 thomasj G090424 thomasj G090512 thomasj
kv07klt G090504 thomasj G100607 thomasj G090512 thomasj G090512 thomasj G100604 thomasj G100604 thomasj G20100607
kv07rfm G090428 thomasj G090512 thomasj G090424 thomasj G090508 thomasj G090601 thomasj G090614 thomasj G20090614
kv07svn R090331 thomasj R090331 thomasj R090331 thomasj R090331 thomasj R090331 thomasj R090331 thomasj G20090331
patrikw G090428 thomasj G090512 thomasj G090424 thomasj G090508 thomasj G090601 thomasj G090614 thomasj G20090614
G11/84.62 %9/81.82 %10/83.33 %9/81.82 %7/70.00 %7/77.78 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/10.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/15.38 %2/18.18 %2/16.67 %2/18.18 %2/20.00 %2/22.22 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt13 st 11 st 12 st 11 st 10 st 9 st 8 st (88.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson