Service Oriented Architectures 5p (5DV095)

2013-01-22 - 2013-03-27
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c97rjn G130207 cklein (p) G130215 petters (0p) G130220 p-o (0p)
dv07fvk G130218 cklein (0p) G130211 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130514 p-o (0p) G20130514(0p)
ens12dds G130215 cklein (0p) G130212 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130611 p-o (0p) G20130611(0p)
ens12gam U130219 cklein (0p) U130219 petters (0p) G130220 p-o (0p) U130412 p-o (0p)
ens12nno U130219 cklein (0p) U130219 petters (0p) G130220 p-o (0p) U130412 p-o (0p)
ens12nwy U130220 cklein (0p) U130219 petters (0p) G130220 p-o (0p) U130412 p-o (0p)
ens12nwz G130718 cklein (0p) G130301 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130611 p-o (0p) G20130718(0p)
gonzalo G130207 cklein (0p) G130215 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130412 p-o (7p) G20130412(7p)
javid G130218 cklein (0p) G130221 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130514 p-o (0p) G20130514(0p)
jonask G130207 cklein (0p) G130215 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130412 p-o (8p) G20130412(8p)
lockner G130207 cklein (0p) G130215 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130412 p-o (8p) G20130412(8p)
mina G130208 cklein (0p) G130215 petters (0p) G130211 p-o (0p) G130412 p-o (7p) G20130412(7p)
yhi04jgg G130207 cklein (p) G130215 petters (0p) G130220 p-o (0p)
G10/76.92 %10/76.92 %13/100.00 %8/72.73 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/23.08 %3/23.08 %0/0.00 %3/27.27 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt13 st 13 st 13 st 11 st 8 st (72.73 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
cklein: Cristian Klein
petters: Petter Svärd
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg