Service Oriented Architectures 5p (5DV095)

2011-01-01 - 2011-08-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c06thd G110131 petters (0p) G110218 petters (0p) G110221 petters (0p) G110224 petters (0p) G110418 p-o (3p) G20110418(3p)
c07shd G110131 petters (0p) G110218 petters (0p) G110221 petters (0p) G110224 petters (0p) G110418 p-o (3p) G20110418(3p)
dv07lnn G110201 petters (0p) G110207 petters (0p) G110218 petters (0p) G110224 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
ericj G110201 petters (0p) G110207 petters (0p) G110218 petters (0p) G110224 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
mcs10aee G110204 petters (0p) G110208 petters (0p) G110221 petters (0p) G110303 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
mcs10akn G110207 petters (0p) G110405 petters (0p) G110222 petters (0p) G110301 petters (0p) G111007 p-o (0p) G20111007(0p)
mcs10fda G110218 petters (0p) G110218 petters (0p) G110225 petters (0p) G110301 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
mcs10naq G110207 petters (0p) G110405 petters (0p) G110222 petters (0p) G110301 petters (0p) O110418 p-o (0p)
mcs10smn G110218 petters (0p) G110218 petters (0p) G110225 petters (0p) G110301 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
mrc09mrd G110208 petters (0p) G110218 petters (0p) G110224 petters (0p) G110224 petters (0p) G110418 p-o (8p) G20110418(8p)
selome G110204 petters (0p) G110208 petters (0p) G110221 petters (0p) G110303 petters (0p) G110418 p-o (6p) G20110418(6p)
zao G110209 petters (0p)
G12/100.00 %11/100.00 %11/100.00 %11/100.00 %10/90.91 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/9.09 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt12 st 11 st 11 st 11 st 11 st 10 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
petters: Petter Svärd
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg