Service Oriented Architectures 5p (5DV095)

2008-11-07 - 2009-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03ain G081219 p-o (0p) G081219 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090213 p-o (5p) G20090213(5p)
c03mgm G081219 p-o (0p) G081219 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090213 p-o (5p) G20090213(5p)
c05hed G090116 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (8p) G20090122(8p)
c05jgn G090121 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090213 p-o (1p) G20090213(1p)
c05msn G090112 p-o (0p) G090121 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (5p) G20090122(5p)
c05nbn G090121 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090213 p-o (1p) G20090213(1p)
c05rvi G081128 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (9p) G20090122(9p)
c05tkt G090116 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (8p) G20090122(8p)
c06shd O081204 tordsson (0p)
dv02elm G090130 p-o (0p) G090120 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090416 p-o (0p) G20090416(0p)
dv04jsg G081205 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (6p) G20090122(6p)
dv04mln G081205 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (6p) G20090122(6p)
dv04nhg G081212 p-o (0p) G081211 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (6p) G20090122(6p)
dv05dse G090112 p-o (0p) G090121 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (5p) G20090122(5p)
dv05lnm G081202 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090209 p-o (3p) G20090209(3p)
dv05mon G081128 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090122 p-o (9p) G20090122(9p)
ens01rem G091009 p-o (0p) G090624 p-o (0p) G091009 p-o (0p) G091009 p-o (0p) G20091009(0p)
ens08fgg G081203 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p)
espling G081128 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p)
int06gra G091009 p-o (0p)
larsson G081128 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p)
linusj G081202 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090209 p-o (3p) G20090209(3p)
mollevik G081203 p-o (0p) G081205 tordsson (0p) G090122 p-o (0p) G090213 p-o (0p) G20090213(0p)
G22/100.00 %21/95.45 %21/100.00 %18/100.00 %
O0/0.00 %1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 22 st 21 st 18 st 18 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
tordsson: Johan Tordsson
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg