Spelutveckling: design och produktion 5p (5DV094)

2008-06-02 - 2008-09-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
c03tvn G080627 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080702 emanuel (2p) G080804 emanuel (0p) G080822 emanuel (1p) G080822 emanuel (1p)
c04lmn G080627 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080706 emanuel (1p) G080818 emanuel (1p) G080701 emanuel (0p) G080813 emanuel (1p) G080822 emanuel (1p) G20080822(6p)
c04mjn G080630 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080702 emanuel (1p) G080818 emanuel (1p) G080701 emanuel (0p) G080813 emanuel (1p) G080822 emanuel (1p) G20080822(6p)
c05dmy G080627 emanuel (2p) G080703 emanuel (1p) G080702 emanuel (1p) G080813 emanuel (1p) G080709 emanuel (0p) G080822 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(8p)
c05eon G080630 emanuel (2p) G080717 emanuel (1p) G080702 emanuel (2p) G080801 emanuel (2p) G080801 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080823 emanuel (2p) G20080823(10p)
dit04aet G080626 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080702 emanuel (1p) G080804 emanuel (1p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(7p)
dit04awm G080626 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080702 emanuel (1p) G080804 emanuel (1p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(7p)
dit05svn G080630 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080709 emanuel (1p) G080730 emanuel (1p) G080709 emanuel (0p) G080822 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(7p)
dit06aan G080626 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080805 emanuel (1p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(7p)
ens07alg G080627 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080811 emanuel (2p) G080707 emanuel (0p) G080813 emanuel (1p) G080822 emanuel (1p) G20080822(7p)
ens07mbl G080630 emanuel (2p) G080717 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080804 emanuel (2p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(9p)
ens07mll K080624 emanuel (2p)
id07oan G080627 emanuel (2p) G080717 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080730 emanuel (2p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(9p)
kv05ssd G080630 emanuel (1p)
lucasl G080627 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080706 emanuel (1p) G080730 emanuel (2p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080823 emanuel (2p) G20080823(8p)
mollevik G080626 emanuel (1p) G080717 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080730 emanuel (1p) G080709 emanuel (0p) G080822 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(7p)
tfy06aln G080627 emanuel (1p) G080821 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080826 emanuel (1p) G080702 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080826(7p)
tomasb G080630 emanuel (2p) G080717 emanuel (1p) G080706 emanuel (1p) G080818 emanuel (2p) G080703 emanuel (0p) G080811 emanuel (1p) G080822 emanuel (2p) G20080822(9p)
yhi04mbr G080627 emanuel (2p) G080816 emanuel (1p) G080703 emanuel (1p) G080804 emanuel (2p) G080804 emanuel (0p) G080822 emanuel (1p) G080822 emanuel (1p) G20080822(8p)
G18/94.74 %17/100.00 %17/100.00 %16/100.00 %17/100.00 %17/100.00 %17/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K1/5.26 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt19 st 17 st 17 st 16 st 17 st 17 st 17 st 16 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
emanuel: Emanuel Dohi
Kursansvarig
daniel: Daniel Sjölie