Webbutveckling med Java, JSP och Web Services 5p (5DV093)

2008-06-02 - 2008-09-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04mjn G080701 p-o (0p) G080818 emanuel (0p) G080825 emanuel (0p) G080828 emanuel (0p) G20080828(0p)
c07jnn G080625 p-o (1p) G080810 emanuel (1p) G080825 emanuel (1p) G080901 p-o (1p) G20080901(4p)
c98dld G080625 p-o (0p) G080810 emanuel (0p) G080811 emanuel (0p) G080829 emanuel (0p) G20080829(0p)
dit04aad G080622 p-o (0p) G080810 emanuel (0p) G080811 emanuel (0p) G080828 emanuel (0p) G20080828(0p)
dit04aet G080626 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080811 emanuel (0p) G080828 emanuel (0p) G20080828(0p)
dit04awm G080625 p-o (0p) G080730 p-o (0p) G080811 emanuel (0p) G080901 p-o (0p) G20080901(0p)
dit04drl G080810 emanuel (0p) G080810 emanuel (0p) G080829 emanuel (0p) G080903 emanuel (0p) G20080903(0p)
dit04fwn G080626 emanuel (0p) G080810 emanuel (1p) G080814 emanuel (1p) G080901 p-o (1p) G20080901(3p)
dit04hfm G080818 emanuel (0p) G080818 emanuel (1p) G080814 emanuel (1p)
dit04jng G080707 emanuel (0p)
dit05svn G080626 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080811 emanuel (0p) G080828 emanuel (0p) G20080828(0p)
dv02elm G080625 emanuel (0p) G080810 emanuel (1p) G080811 emanuel (0p) G080901 p-o (1p) G20080901(2p)
dv04nhg G080626 emanuel (0p) G080825 emanuel (0p) G080811 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
ens07alg G080625 p-o (1p)
ens07cef U080814 p-o (0p)
ens07dnd U080924 p-o (0p)
ens07lnn G080626 emanuel (1p) G080905 emanuel (0p) G080905 emanuel (0p)
ens07van G080626 emanuel (1p) U080924 p-o (0p)
et04esn G080625 emanuel (0p)
int05wad U080820 p-o (0p)
kem96jin G080627 p-o (0p)
linusj G080623 p-o (1p) G080810 emanuel (1p) G080812 emanuel (0p) G080901 emanuel (0p) G20080901(2p)
mat97ahm G080626 emanuel (1p)
mollevik G080625 p-o (0p) G080805 emanuel (0p) G080812 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
pw G080626 emanuel (0p)
schedin G080625 p-o (1p) G080818 emanuel (1p) G080901 p-o (1p) G080901 p-o (1p) G20080901(4p)
tomasb G080622 p-o (0p) R080627 p-o (0p) G080825 emanuel (0p) G080828 emanuel (0p) G20080828(0p)
G24/88.89 %16/88.89 %17/100.00 %15/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/11.11 %1/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 18 st 17 st 15 st 15 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
emanuel: Emanuel Dohi
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg