Webbutveckling med XHTML, CSS och JavaScript 5p (5DV092)

2008-06-02 - 2008-09-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03lon G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (2p) O080806 emanuel (0p)
c04lmn G080701 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080902 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080902(0p)
c04rnd G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p)
dit03djn G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080806 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit03mes G080701 emanuel (0p) G080717 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit04aad G080703 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit04aet G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit04hfm G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit04jng R080731 emanuel (0p) G080731 emanuel (0p) G080902 emanuel (0p) R080822 larsson (0p) G20080902(0p)
dit04lfg G080817 emanuel (0p) G080817 emanuel (0p) G080817 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
dit05lad O080630 emanuel (0p)
dv05lnm G080630 emanuel (0p) R080812 larsson (0p) R080812 larsson (0p) R080812 larsson (0p) G20080812(0p)
ei03amn G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (2p) G080806 emanuel (0p) G080827 emanuel (2p) G20080827(4p)
ens06jvm O080630 emanuel (0p)
ens07ark G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080806 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
ens07emr G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p)
ens07ivt G080630 emanuel (0p) G080715 emanuel (0p)
ens07jkg O080630 emanuel (0p)
ens07khr O080630 emanuel (0p)
ens07mld G080828 emanuel (0p) I080904 emanuel (0p)
ens07mlg O080630 emanuel (0p)
ens07mni O080630 emanuel (0p)
et00pmn G080701 emanuel (0p) G080804 emanuel (0p) G080808 emanuel (0p) G080901 emanuel (0p) G20080901(0p)
et02ssr G080703 emanuel (0p) G080715 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (0p) G20080827(0p)
et04esn G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (2p) G080808 emanuel (0p) G080827 emanuel (2p) G20080827(4p)
et99ert G080630 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080821 emanuel (0p) G080901 emanuel (0p) G20080901(0p)
kv04mkn G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080821 emanuel (0p) G081216 larsson (0p) G20081216(0p)
kv04uln O080731 emanuel (0p)
martinh G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (2p) G20080827(2p)
mattiasa G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (2p) G080806 emanuel (2p) G080827 emanuel (2p) G20080827(6p)
mollevik G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (0p) I080913 emanuel (0p)
pw G080630 emanuel (0p) O080709 emanuel (0p)
vickan R080630 larsson (0p) R080630 larsson (0p)
yhi04oan G080630 emanuel (0p) G080709 emanuel (2p) G080805 emanuel (0p) G080827 emanuel (2p) G20080827(4p)
G25/73.53 %23/88.46 %18/81.82 %17/89.47 %
O7/20.59 %1/3.85 %1/4.55 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %2/9.09 %0/0.00 %
R2/5.88 %2/7.69 %1/4.55 %2/10.53 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 26 st 22 st 19 st 19 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
emanuel: Emanuel Dohi
Kursansvarig
larsson: Lars Larsson