Objektorienterad programmeringsmetodik för öppen ingång 5p (5DV090)

2008-01-21 - 2008-03-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
c03abm G080211 thomasj G080217 thomasj
c07apa G080226 mollevik
c07nln O080210 peters G080206 johane
c07nsl G080218 peters G080212 denniso G080221 thomasj G080222 denniso G080310 peters G080421 peters G080215 thomasj G20080421
c07pbd G080211 peters G080212 denniso G080221 peters G080222 denniso G080311 thomasj G080421 peters G080215 thomasj G20080421
c07sam O080217 thomasj
dv07nlt R080402 mollevik R080402 mollevik R080402 mollevik R080402 mollevik G080419 peters G080425 mollevik G080217 thomasj G20080425
dv07tbm G080312 peters R080408 johane R080408 johane R080408 johane G080418 johane G080505 denniso G080217 thomasj G20080505
ens07azk G080217 thomasj G080212 denniso G080224 peters G080222 denniso G080421 denniso O080327 peters G080215 thomasj
ens07ebd G080212 denniso G080313 mollevik
ens07fsn G080217 thomasj G080206 johane G080304 denniso G080221 peters G080407 denniso G080414 mollevik G080215 thomasj G20080414
ens07jvd G080310 thomasj G080211 thomasj G080310 peters G080226 denniso G080407 denniso G080410 mollevik G080217 thomasj G20080410
ens07mal G080218 peters G080212 denniso G080222 denniso G080222 denniso G080502 denniso G080418 mollevik G080217 thomasj G20080502
ens07pko U080430 mollevik G080206 johane O080220 peters G080221 peters O080310 thomasj G080217 thomasj
hma07tnn U080430 mollevik G080211 thomasj K080221 peters G080217 thomasj
id07hst G080328 johane G080212 denniso G080221 peters G080220 johane G080312 peters G080421 peters G080217 thomasj G20080421
id07ljn G080217 thomasj
tfy07kft G080226 mollevik G080212 denniso G080221 thomasj G080222 denniso G080311 thomasj G080327 peters G080217 thomasj G20080327
G10/66.67 %13/86.67 %8/66.67 %10/83.33 %11/91.67 %9/90.00 %13/100.00 %
O2/13.33 %0/0.00 %1/8.33 %0/0.00 %1/8.33 %1/10.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %1/8.33 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/13.33 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/6.67 %2/13.33 %2/16.67 %2/16.67 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 15 st 12 st 12 st 12 st 10 st 13 st 9 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
mollevik: Johan Mollevik
peters: Peter Sundqvist
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson