Systemnära programmering 5p (5DV088)

2017-08-28 - 2017-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio10skh O170918 mr I170924 labres-auto
bio12esn O170922 mr
bio12mbn O170918 didrik I170915 labres-auto
c11rln G170918 williamv I170912 labres-auto
c13aan U170918 didrik I170915 labres-auto
c13abl R170906 mr R170906 mr I170921 labres-auto
c14cjn O170918 didrik
c14hvr O170918 didrik O170922 mr
c14jhn O170918 jakobl
c14jpn R170904 mr R170904 mr
c15awl R170830 mr K170922 mr
c15ege O170918 mr O170922 mr I170922 labres-auto
c15emg I170922 labres-auto
c15fko O170918 mr O170922 jakobl
c15jhn I170918 labres-auto O170922 mr
c15jlt I170924 labres-auto G170922 mr
c15jmd I170921 labres-auto G170922 didrik
c15jng O170918 mr I170911 labres-auto I170922 labres-auto
c15mlk I170919 labres-auto I170914 labres-auto
c15tgo I170923 labres-auto K170922 jakobl
c15ved U170918 didrik
c15vgn I170922 labres-auto R170919 mr
c16aat G170919 williamv I170924 labres-auto
c16abm G170918 didrik G170922 didrik I170924 labres-auto
c16adn I170922 labres-auto I170912 labres-auto
c16alt I170915 labres-auto
c16ann G170922 jakobl
c16apo I170923 labres-auto O170922 mr
c16awn O170918 mr I170913 labres-auto
c16bjn I170922 labres-auto I170912 labres-auto
c16dlg I170920 labres-auto I170913 labres-auto
c16eam I170918 labres-auto I170914 labres-auto
c16ean I170921 labres-auto G170922 jakobl
c16ebm I170914 labres-auto
c16edg I170922 labres-auto G170922 didrik
c16eje G170918 didrik G170922 didrik I170923 labres-auto
c16fam O170918 williamv G170922 didrik
c16fld I170921 labres-auto G170922 jakobl I170922 labres-auto
c16flt I170923 labres-auto K170922 jakobl
c16fmi I170920 labres-auto I170912 labres-auto
c16gwn I170921 labres-auto I170912 labres-auto
c16gws I170919 labres-auto O170922 mr
c16jhn I170919 labres-auto K170922 mr
c16jlg I170922 labres-auto O170922 didrik
c16jra G170919 williamv I170901 labres-auto
c16jsn G170919 williamv G170922 mr
c16jzi I170919 labres-auto I170915 labres-auto
c16kny I170920 labres-auto K170922 mr
c16lhn I170921 labres-auto O170922 jakobl
c16lkn I170919 labres-auto O170922 didrik
c16lpu I170921 labres-auto O170922 mr
c16lvn O170918 jakobl G170922 mr
c16lwd I170919 labres-auto K170922 jakobl
c16mon I170922 labres-auto O170922 jakobl
c16msg U170918 didrik K170922 jakobl
c16mze I170925 labres-auto O170922 mr
c16pbn I170921 labres-auto G170922 didrik
c16pwg O170918 williamv G170922 didrik
c16rfg G170918 mr G170922 didrik I170925 labres-auto
c16rwe G170918 jakobl I170914 labres-auto I170922 labres-auto
c16tlr O170918 jakobl O170922 jakobl
davidb I170920 labres-auto K170922 jakobl
dv12asl O170918 didrik O170922 didrik
dv13ean R170911 mr R170911 mr
dv13egg I170920 labres-auto R170830 mr
dv13llt R170907 mr R170907 mr R170907 mr
dv13vbn R170918 mr R170914 mr R170914 mr
dv13zbn I170919 labres-auto
dv15dta I170924 labres-auto I170923 labres-auto
dv15fld R170907 mr R170907 mr R170907 mr
dv15mon O170918 mr I170912 labres-auto
dv16aan I170919 labres-auto K170922 jakobl
dv16ahn I170919 labres-auto G170922 jakobl
dv16avk G170924 didrik G170922 didrik I170925 labres-auto
dv16ebs I170920 labres-auto I170914 labres-auto
dv16ewm O170918 didrik O170922 didrik
dv16ibr I170918 labres-auto G170922 jakobl
dv16jbk I170919 labres-auto K170922 jakobl
dv16jjo I170922 labres-auto I170914 labres-auto I170924 labres-auto
dv16jsm I170919 labres-auto I170922 labres-auto
dv16kar I170920 labres-auto I170908 labres-auto I170924 labres-auto
dv16khg O170918 williamv O170922 mr
dv16lbm I170925 labres-auto I170914 labres-auto
dv16mhg I170919 labres-auto G170922 didrik
dv16osg I170919 labres-auto O170922 mr
dv16pen I170925 labres-auto G170922 didrik
dv16pon O170918 williamv O170922 didrik
dv16sen I170919 labres-auto G170922 didrik
dv16vgn I170923 labres-auto I170923 labres-auto
ens12bjn I170921 labres-auto G170922 jakobl
ens12jdv I170921 labres-auto O170922 didrik
ens12man I170915 labres-auto O170922 didrik
ens14eon I170923 labres-auto G170922 didrik
ens16mdm G170919 jakobl G170922 mr I170924 labres-auto
et12swd G170919 mr R170922 mr I170922 labres-auto
et16vtn I170919 labres-auto G170922 jakobl
hed16erg I170924 labres-auto G170922 jakobl
id13vsr I170911 labres-auto G170922 jakobl
id14jji I170922 labres-auto O170922 mr
id14jkt O170918 didrik I170922 labres-auto
id14mhg I170922 labres-auto I170921 labres-auto
id15kgg I170918 labres-auto O170922 jakobl
id16jsn G170918 didrik I170925 labres-auto
ie09hhm O170918 jakobl O170922 mr
oi09olk O170918 didrik K170922 mr
oi10vsm O170918 williamv G170922 didrik
oi12mnd O170918 jakobl G170922 didrik
oi14api O170918 jakobl G170924 jakobl
oi14svk K170922 mr
oi16lsm I170919 labres-auto I170914 labres-auto
tfy01len O170918 jakobl I170912 labres-auto R170830 mr R170830 mr
tfy11leg O170918 jakobl G170922 jakobl
tfy13jen G170918 jakobl G170922 didrik
tfy13jvn G170924 jakobl G170922 jakobl I170924 labres-auto
tfy13non K170918 jakobl G170922 didrik
tfy13pnn G170919 jakobl G170922 mr
tfy13sbn G170925 jakobl G170922 jakobl
tfy14hkn G170919 williamv I170912 labres-auto I170922 labres-auto
tfy14lhm O170918 williamv
tfy15alm O170918 didrik I170915 labres-auto
tfy15fst I170923 labres-auto G170922 didrik I170923 labres-auto
tfy15jst I170923 labres-auto G170922 didrik
tfy16mod K170918 mr G170922 didrik
G17/14.41 %38/32.76 %0/0.00 %0/0.00 %
O28/23.73 %24/20.69 %0/0.00 %0/0.00 %
K2/1.69 %12/10.34 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/2.54 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I61/51.69 %33/28.45 %17/89.47 %0/0.00 %
R7/5.93 %9/7.76 %2/10.53 %3/100.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt118 st 116 st 19 st 3 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
didrik: Didrik Lindqvist
jakobl: Jakob Lindqvist
williamv: William Viktorsson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar