Systemnära programmering 5p (5DV088)

2016-08-30 - 2016-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio13ajr G160921 mattiasa G160928 filip G161113 filip G161126 jwestin G20161126
c04jfj G160915 filip G160925 jwestin G161126 jwestin G161207 filip G20161207
c11dhn G161027 mr O170221 mr
c11rln G160918 jwestin G160927 mr O161026 filip
c13abl G170203 mattiasa I170919 labres-auto I170901 labres-auto
c13arm R160928 mr R160928 mr G161201 mr G161220 mr G20161220
c13fru O160921 mattiasa O160928 filip
c13lst G160920 mr G160925 jwestin G161026 filip G161207 filip G20161207
c13sln R161220 mr R161220 mr G161124 mr R161220 mr G20161220
c13ttn O160918 filip O160927 mr
c13vzs R161010 mr R161010 mr G161023 mr R161010 mr G20161023
c14can R160915 mr R160915 mr R160915 mr
c14cjn O160921 mattiasa G161110 filip
c14dhm K160925 jwestin
c14els G160915 filip G161124 mr G161113 filip G161106 jwestin G20161124
c14hde G161107 jwestin G161012 filip G161125 jwestin G161201 mr G20161201
c14hvr U160925 jwestin G161126 jwestin O161106 filip
c14jmt R161110 mr R161110 mr G161110 filip R161110 mr G20161110
c14jpn G170203 mr R160915 mr U161017 jwestin
c14kdd G161110 filip R161114 mr G170203 mr R161114 mr G20170203
c14kgn R161117 mr R161117 mr G161113 filip G170221 mr G20170221
c14lrl G161010 mr R161028 mr R161028 mr R161028 mr G20161028
c15abv G160919 jwestin G161124 mr G161125 jwestin G170203 mr G20170203
c15aem G170203 mattiasa G161001 filip O161021 mr
c15aen G161006 mr G161003 jwestin G161113 filip G161110 filip G20161113
c15awl G161007 mattiasa O160927 mr
c15ced G160915 filip G161001 filip G161021 jwestin G161109 jwestin G20161109
c15edg G161010 jwestin G160925 jwestin G161021 mr G161125 mr G20161125
c15ege K160927 mr I170917 labres-auto
c15emg O161006 mr G161011 filip O161026 filip
c15ewn G160921 mattiasa G161014 jwestin G161101 jwestin G161106 filip G20161106
c15fcn G161124 mr
c15fko I170908 labres-auto
c15fln G160915 filip G170212 mr G161124 mr G161126 jwestin G20170212
c15jan G161016 jwestin G161016 jwestin O161026 filip O161107 mr
c15jar G161006 mr G161011 mr G161025 jwestin G161110 filip G20161110
c15jhd G161007 mattiasa G161001 filip G170203 mr G170222 mr G20170222
c15jho K170220 mr G161120 jwestin
c15jod G161028 filip G161019 jwestin G161113 filip G161125 mr G20161125
c15jpg G170303 mr G161007 mr G170217 mr G170221 mr G20170303
c15knn G160919 mr G161001 filip G170221 mr G170223 mr G20170223
c15mry G170203 mattiasa G161014 jwestin G170203 mr G170222 mr G20170222
c15mst G161110 filip G160927 mr G161113 filip G161110 filip G20161113
c15mvl G160923 jwestin G161001 filip G161125 jwestin G161126 jwestin G20161126
c15nhn G160928 mr G161003 jwestin G161027 mr G161109 mr G20161109
c15nkn G170203 mr G161007 mr G170221 mr G170222 mr G20170222
c15osn G161001 filip O170217 mr O170222 mr
c15pad G160921 mattiasa G160928 jwestin G161021 mr G161207 filip G20161207
c15son G161013 mr G161124 mr G161026 filip G161126 jwestin G20161126
c15tjd G160915 filip G161011 filip G161125 jwestin G161109 mr G20161125
c15tlg G170301 mr G161007 jwestin G170203 mr G170222 mr G20170301
c15tsn G161124 mr
c15vgn O161006 mr G161110 filip
cass G161012 filip G161001 filip G161026 filip G161107 jwestin G20161107
dv11sfd G161007 mattiasa G161014 jwestin G161113 filip G170221 mr G20170221
dv12enn G161011 filip G161011 mr G161125 jwestin G161126 jwestin G20161126
dv12rhm G160919 mr G161110 filip
dv13ean O161107 mr
dv13hai R161220 mr R161220 mr G161125 mr G161220 mr G20161220
dv13llt G161113 filip U161106 filip
dv13sur O170212 mr O160925 jwestin
dv14jln O160919 mr O160927 mr O161106 filip
dv15ahn G161007 mattiasa G161005 filip G161125 jwestin G170203 mr G20170203
dv15alr G160918 filip
dv15anm G160920 jwestin G161014 jwestin G161021 mr G161110 filip G20161110
dv15esm G170203 mattiasa G161128 mr O170221 mr
dv15fld G161007 mr G161005 filip O170220 mr G170221 mr
dv15hwm G170203 mr G161003 jwestin
dv15lgr G160930 mattiasa G170203 mr G161017 jwestin G161128 mr G20170203
dv15msn G161110 filip G161001 filip G161125 mr I161022 labres-auto
dv15nkn G170203 mr G161004 jwestin G161128 mr O170222 mr
dv15oes G160918 jwestin G160927 mr G161113 filip G161126 jwestin G20161126
dv15pln G160928 mr G161005 filip G161125 jwestin G161108 mr G20161125
dv15pso O161006 mr G161126 jwestin
dv15san G160921 mattiasa G161003 mr G161027 mr G161106 filip G20161106
dv15tam O160918 jwestin G160927 jwestin
dv15tbg G160928 mr G160928 mr G161125 jwestin G161107 mr G20161125
ens12bjn O160918 jwestin G161207 filip
ens12pln G170203 mattiasa G161001 filip O170221 mr O170222 mr
ens14npn G161028 filip G160925 jwestin O161023 mr
et12kls G160921 mattiasa G161006 jwestin G161107 mr G161106 filip G20161107
et12swd O170212 mr G161124 mr O161026 filip
hed14apn G170203 mr G161001 filip G161125 jwestin G170221 mr G20170221
hed14fsg G160918 jwestin G160925 jwestin G161024 jwestin G161125 mr G20161125
hed14jjg O161006 mr K161010 mr O161207 filip
hed14llg G170203 mr G161003 mr G170221 mr G170203 mr G20170221
id06bar K160919 mr F161001 filip F161113 filip I161020 labres-auto
id13ten R160915 mr K160925 jwestin
id15imn O160919 mr K160927 mr
jave G161007 mattiasa G161001 filip G161017 jwestin G161219 jwestin G20161219
lennartj G160919 mr G161001 filip G161017 jwestin G161108 mr G20161108
mian G160918 filip G160925 jwestin G161023 mr G161126 jwestin G20161126
tfy11ebn R161028 mr R161028 mr G161113 filip G161125 mr G20161125
tfy12klg G160919 jwestin G160927 mr G161017 jwestin G161106 filip G20161106
tfy13sun G160926 mr G161110 filip G161023 mr G170221 mr G20170221
williamv G160922 jwestin G161018 mr G161027 filip G161126 jwestin G20161126
G62/72.09 %65/73.86 %58/77.33 %52/74.29 %
O13/15.12 %5/5.68 %11/14.67 %8/11.43 %
K1/1.16 %5/5.68 %1/1.33 %0/0.00 %
F0/0.00 %1/1.14 %1/1.33 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/1.14 %1/1.33 %1/1.43 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/1.16 %0/0.00 %2/2.67 %3/4.29 %
R9/10.47 %11/12.50 %1/1.33 %6/8.57 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt86 st 88 st 75 st 70 st 54 st (77.14 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
filip: Filip Allberg
jwestin: Jonathan Westin
mattiasa: Mattias Åsander
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar