Systemnära programmering 5p (5DV088)

2015-09-01 - 2015-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio07mnn K151125 mr G151016 eeemil K151118 mattiasa
bio11lrm G151002 eeemil G151013 eeemil G160322 eeemil G151203 eeemil G160322 eeemil G20160322
c03cvd R150903 mr G151007 mr R150903 mr G160127 mattiasa G151209 mr G20160127
c09mld R150911 mr R150911 mr R150911 mr G151202 mr R150911 mr G20151202
c10hml K160201 eeemil R150903 mr G160112 mattiasa G160112 mattiasa G151113 mr
c11agn R160310 mr R160310 mr R160310 mr G151217 eeemil R160310 mr G20160310
c12vbn G150924 mattiasa G151012 mattiasa G151118 mattiasa G151104 mr G151210 eeemil G20151210
c13arn R151102 mattiasa R151102 mattiasa R151102 mattiasa G151105 mattiasa R151102 mattiasa G20151105
c13eld R151207 mr R151207 mr R151207 mr R151207 mr G151116 eeemil G20151207
c13fru I160909 labres-auto O151005 mr
c13gan R150903 mr R150903 mr R150903 mr G151106 eeemil R150903 mr G20151106
c13lbt G151002 mattiasa R150903 mr O151016 mattiasa O151104 mattiasa R150903 mr
c13mfn O151202 mr O151113 mattiasa
c13mjn R150904 mr R150904 mr R150904 mr G151202 mr G151209 mr G20151209
c13njn R150902 mr R150902 mr G151016 mr G151202 mr G151209 mr G20151209
c13sln G150929 mattiasa R150915 mr G151202 eeemil O160126 mr R150915 mr
c13ttn I160909 labres-auto
c13vzs R150911 mr R150911 mr O151118 mattiasa O151104 mattiasa R150911 mr
c14acz G150929 mattiasa G151020 eeemil G151020 mattiasa G151105 mattiasa G151210 eeemil G20151210
c14can G160901 mr G160203 mr G151202 mr O160901 mr G160203 eeemil
c14dhm O151005 mr
c14fhm G151002 eeemil G151020 mattiasa G151020 mattiasa G151105 mattiasa G151205 mattiasa G20151205
c14flv G151122 eeemil G151229 eeemil G151016 eeemil G151104 mr G151113 mattiasa G20151229
c14fok G151105 mattiasa G151013 eeemil G151216 eeemil G151105 mr G160127 mattiasa G20160127
c14gls G151125 eeemil G151125 eeemil G151125 eeemil G151105 mattiasa G151216 eeemil G20151216
c14hde I160909 labres-auto K151013 eeemil O151202 mr
c14hed G151125 mr G151009 mattiasa G151202 mr G151203 eeemil G151208 mr G20151208
c14hes G151125 mr G151009 mattiasa G151122 eeemil G151105 mattiasa G151221 mr G20151221
c14hht G160118 eeemil G151028 eeemil G151103 mr G151203 eeemil G151216 eeemil G20160118
c14inn G150929 mr G151012 mattiasa G151209 mr G151203 mattiasa G160126 mr G20160126
c14jmt G151122 eeemil G151021 eeemil G151020 mr O151203 eeemil G160127 mattiasa
c14jpn I160908 labres-auto G151016 eeemil G151217 mr O151102 eeemil
c14jsm G160126 mr G151009 mattiasa G151211 eeemil G151105 mr G151221 mr G20160126
c14jsn G150929 mattiasa G151006 mr G151122 eeemil G151104 mattiasa G151113 mattiasa G20151122
c14jur G150924 mr G151016 mr G151015 mr G160126 mr G151116 mattiasa G20160126
c14kdd I160909 labres-auto G151006 mr G151202 mr O151102 eeemil G161114 mr
c14kgn G151122 eeemil G151013 mr K151202 mr O151112 eeemil
c14llk G160404 mattiasa G160322 mr G160322 mr G151203 mattiasa G151112 mr G20160404
c14lrk G151014 eeemil G151013 mr G151016 mr G160126 mr G161114 mr G20161114
c14lrl F150925 eeemil G151019 mr G151202 mr G151202 mr G151118 eeemil
c14nbm G151210 eeemil G151005 mr G151202 mr G160201 eeemil G160201 eeemil G20160201
c14nbn G151023 eeemil G151009 mattiasa G151122 eeemil G151105 mr G160203 eeemil G20160203
c14nnm G160126 mattiasa G151122 eeemil G151122 eeemil G151216 eeemil G151209 mr G20160126
c14oln G150924 mr G151015 mr G151015 mr G151105 mattiasa G151111 mr G20151111
c14pan G150924 mr G151009 mattiasa G151015 mr G151104 mattiasa G151113 mattiasa G20151113
c14rdo G150929 mr G151209 eeemil G160126 eeemil G151105 mattiasa G151208 mr G20160126
c14tht K151013 eeemil O151014 mr
c14tns G150929 mr G151013 eeemil G151015 mr G151104 mr G151113 mattiasa G20151113
c14vfg G150924 mattiasa G151005 mr G151026 eeemil G151211 eeemil G151111 mr G20151211
danielh G150925 eeemil G151009 mattiasa G151015 eeemil G151113 eeemil G151111 mr G20151113
didrik G151125 mr G151122 eeemil G151122 eeemil G160126 mr G151113 mr G20160126
dv08ahd G151006 eeemil R151102 mr R151102 mr G151110 eeemil R151102 mr G20151110
dv11gzn O150924 mattiasa
dv11osi G150929 mr G151023 mattiasa G151014 mr G151203 mattiasa G151116 mr G20151203
dv12ahn G160126 mattiasa R150917 mr G160128 mr G151216 eeemil G151204 mattiasa G20160128
dv12rhm I160912 labres-auto
dv13agl G151116 mattiasa G151013 eeemil G160219 mr G160623 mattiasa G160219 mr G20160623
dv13ean G151002 eeemil G151012 mr G151105 mr O151104 mattiasa
dv13egg O151125 mr G151013 eeemil K151122 eeemil O151102 eeemil O151111 mr
dv13esn G150924 mattiasa G151009 mattiasa G151021 eeemil G160203 eeemil G151116 mr G20160203
dv13hai G151122 eeemil G151019 eeemil G151202 mr O151203 eeemil O160201 eeemil
dv13jen G150929 mattiasa G151009 mattiasa G151122 eeemil O151203 eeemil G151116 mr
dv13lan G151116 mattiasa G151014 eeemil G151125 eeemil G151207 mr G160128 mattiasa G20160128
dv13llt G151122 eeemil G151013 eeemil U160126 mattiasa O160126 mr G151127 eeemil
dv13mln O150924 mr
dv13pri O150924 mattiasa G151125 mr G151020 mr O151104 mattiasa O151112 eeemil
dv13svo G151216 eeemil G151218 mr G151202 mr G160226 mr G151216 eeemil G20160226
dv13tes G150929 mr G151016 mattiasa G151014 mr G151202 mr G151127 eeemil G20151202
dv13thg G150925 mattiasa G151019 eeemil G151217 mr G151216 eeemil G160128 mattiasa G20160128
dv13trm G151019 mr G151117 mattiasa G151122 eeemil G160126 mr G151127 eeemil G20160126
dv13vbn K151122 eeemil G151013 eeemil G160113 mr O160201 eeemil G151127 eeemil
dv13zbn O151122 eeemil K151125 mr O151122 eeemil O151112 eeemil
dv14cks G150924 mr G151013 eeemil G151014 mr G151102 eeemil G151112 eeemil G20151112
dv14iht G151027 eeemil G151013 eeemil G151106 mr G151207 mr G151215 mr G20151215
dv14jat G151216 eeemil G160126 mr G160126 mattiasa G160216 eeemil G170303 mr G20170303
dv14jbm G151113 eeemil G160126 mr G151016 mr G151113 eeemil G151204 mattiasa G20160126
dv14msi G151116 mattiasa G151122 eeemil G151016 eeemil G160201 eeemil G160127 mattiasa G20160201
dv14oan G150925 mattiasa G151013 eeemil G151122 eeemil G151109 eeemil G151113 mr G20151122
dv14sbg G150924 mattiasa G151007 mr G151202 mr G151202 mr G151113 mr G20151202
dv14sen G151009 mattiasa G151013 eeemil G151207 eeemil G151202 mr G151208 mr G20151208
dv14vln G151116 mattiasa G151005 mr G151015 eeemil G151105 mr G151204 mattiasa G20151204
ens11pnn G150925 mattiasa G151009 mattiasa G151015 mr G151106 mr G151210 eeemil G20151210
ens12asa G151012 mattiasa G151125 mr G151122 eeemil G160127 mattiasa
ens12bjn I160909 labres-auto O151122 eeemil O151122 eeemil O160201 eeemil
ens13jnm G151125 mr G151125 mr G151019 mr G151207 mr G151118 eeemil G20151207
ens15thl G151002 eeemil G151013 eeemil G151015 mr G151111 mattiasa G151204 mattiasa G20151204
erikm G150929 mattiasa G151013 eeemil G151202 mr G151105 eeemil G151204 mattiasa G20151204
hed13nkn G151123 eeemil G151117 mattiasa G151016 mattiasa G160127 mattiasa G160203 eeemil G20160203
hed14fld G150929 mr G151016 mattiasa G151016 mattiasa G151204 mattiasa G151204 mattiasa G20151204
hed14mba G151116 mattiasa G151014 mr G151209 eeemil G151202 mr G151204 mattiasa G20151209
id12fgn G151125 mr G151012 mattiasa O151118 mattiasa O151203 mattiasa O151113 mattiasa
id13ten G150924 mr K151117 mattiasa O151016 mattiasa O151104 mattiasa
id14ejn K151125 mr G151009 mattiasa G151202 eeemil G151202 mr O151204 mattiasa
ie13msn O150924 mr O151005 mr
jakobl G151202 eeemil G151013 eeemil G151020 mr G160126 mr G160127 mattiasa G20160127
jwestin G150930 mr G151020 mattiasa G151015 eeemil G151202 mr G160126 mr G20160126
oi10esr G151125 mr R151125 mr G160126 mr R151125 mr G160126 mr G20160126
oi10oli R150928 mr R150928 mr R150928 mr G151204 mattiasa R150928 mr G20151204
oi10vsm K150924 mattiasa O151005 mr O151015 eeemil
oi11nnd G150924 mr G151007 mr G151202 mr G151203 mattiasa G151112 mr G20151203
oi12min G150929 mr G151013 mr G151020 mattiasa G151216 eeemil G151116 mr G20151216
oi12mwm G151125 eeemil G151013 mr G151020 mattiasa G151105 mattiasa G151116 mr G20151125
oi14vgm G160202 eeemil G151016 eeemil G151116 eeemil G151105 mr G151116 eeemil G20160202
olofh G151125 mr G151009 mattiasa G151016 mr G151105 mattiasa G151208 mr G20151208
tfy09aan R150929 mr R150929 mr O151015 eeemil O151102 eeemil
tfy09jst G151125 mr G151022 mattiasa G160126 mattiasa O151203 mattiasa O151112 eeemil
tfy10mps G150929 mattiasa G151012 mattiasa G151019 mattiasa G151203 eeemil G151204 mattiasa G20151204
tfy11ebn R150923 mr R150923 mr R150923 mr O151104 mattiasa O151113 mattiasa
tfy12aen G150924 mr G151009 mattiasa G151015 mr G151105 mattiasa G151116 eeemil G20151116
tfy12hsm G160126 mr G151013 eeemil G151218 mr G160211 eeemil G151208 mr G20160211
tfy14fst G151116 mattiasa G151013 mattiasa G151202 mr G160201 eeemil G151204 mattiasa G20160201
tm09iwn G150924 mr G151009 mattiasa G151014 mr G151105 eeemil G151113 mattiasa G20151113
tm10mbr R160126 mr R160126 mr R160126 mr O160126 mr R160126 mr
G78/70.91 %81/75.00 %80/76.19 %76/76.77 %76/78.35 %
O6/5.45 %5/4.63 %10/9.52 %21/21.21 %11/11.34 %
K5/4.55 %4/3.70 %3/2.86 %0/0.00 %0/0.00 %
F1/0.91 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %1/0.95 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I7/6.36 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R13/11.82 %18/16.67 %11/10.48 %2/2.02 %10/10.31 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt110 st 108 st 105 st 99 st 97 st 74 st (76.29 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
eeemil: Emil Marklund
mattiasa: Mattias Åsander
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar