Systemnära programmering 5p (5DV088)

2013-09-03 - 2013-11-10
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
aj G130918 mr G130930 ringdahl G131009 ringdahl G131028 ringdahl G131114 mr G20131114
c05rsn G131001 ringdahl G131004 mr G131111 ringdahl
c10fmg R130930 mr R130930 mr G131114 mr G131024 mr G131114 mr G20131114
c10hml G131015 mr U131028 mr O131105 mr
c10mjn G130918 mr G131004 ringdahl G131028 mr G140526 mr G140526 mr G20140526
c11fbg U131101 mr G131114 mr
c11hsn R130920 mr R130920 mr U131108 mr
c11lst G131111 ringdahl U131113 ringdahl
c11nbn R130911 mr R130911 mr G131114 mr U131108 mr
c11omn R130920 mr R130920 mr G131028 mr G131028 mr R130920 mr G20131028
c11ssr G131001 ringdahl G131009 ringdahl G131015 ringdahl G131114 ringdahl G131125 ringdahl G20131125
c12arr G130918 mr G131001 mr G131024 ringdahl G131106 ringdahl G131102 ringdahl G20131106
c12bps G130920 mr G131004 ringdahl G131011 mr G131106 ringdahl G131102 ringdahl G20131106
c12cfd G130916 ringdahl G131009 ringdahl G131011 ringdahl G131029 mr G131111 mr G20131111
c12end G130918 mr G131002 mr G131024 ringdahl G131111 mr G131102 ringdahl G20131111
c12jbr G131004 mr G131004 ringdahl G131017 mr G131101 mr G131106 ringdahl G20131106
c12jhn G131004 mr G131004 mr G131011 ringdahl G131024 ringdahl G131106 ringdahl G20131106
c12jln G131014 ringdahl G131004 ringdahl G131017 mr G131029 mr G131113 mr G20131113
c12jvr G130918 mr G131009 ringdahl G131028 mr G131105 mr G131104 mr G20131105
c12mbg G130920 mr G131009 ringdahl G131017 mr G131108 mr G131105 mr G20131108
c12mkk G131001 ringdahl G131011 ringdahl G131024 ringdahl G131209 mr G131122 mr G20131209
c12mkn G131001 ringdahl G131011 mr G131014 ringdahl G131111 ringdahl G131106 ringdahl G20131111
c12mon G130918 mr G131004 mr G131028 mr G131104 ringdahl G131104 ringdahl G20131104
c12msr G130917 ringdahl G131011 mr G131114 mr G131031 mr G131105 mr G20131114
c12oor G130918 mr G131011 ringdahl G131024 ringdahl G131107 mr G131122 mr G20131122
c12osn G131111 ringdahl G131015 ringdahl G131112 ringdahl U140512 ringdahl G131125 mr
c12pfg G131004 mr G131009 ringdahl G131028 mr G140430 ringdahl G140527 ringdahl G20140527
c12phn G130916 ringdahl G131014 ringdahl G131011 ringdahl G131107 mr G131111 mr G20131111
c12pht G130916 ringdahl G131011 ringdahl G131024 ringdahl G131114 mr G131113 ringdahl G20131114
c12slm G131001 ringdahl G131004 mr G131112 ringdahl G140508 mr G131104 mr G20140508
c12smi G131004 mr G131004 ringdahl G131017 mr G131030 ringdahl G131111 ringdahl G20131111
dali G130917 ringdahl G131015 ringdahl G131115 mr G131115 mr G131125 mr G20131125
dv11alo G131011 mr G131004 mr G131024 ringdahl G131106 mr G131111 ringdahl G20131111
dv11apg O131024 ringdahl
dv11can G131001 ringdahl G131004 ringdahl G131011 ringdahl G131107 mr G131113 ringdahl G20131113
dv11elr G131011 mr G131011 mr G131010 mr G131111 ringdahl G131111 mr G20131111
dv11flh R131024 mr R131024 mr R131024 mr G131025 mr R131024 mr G20131025
dv11mgr G130917 mr G131009 mr
dv11mrn G131001 ringdahl U131014 mr U131028 mr O131023 ringdahl O131108 mr
dv11rlm G131004 mr G131014 mr G131015 ringdahl G131029 mr G131106 ringdahl G20131106
dv12can G131004 mr G131004 mr G131011 ringdahl G131030 ringdahl G131104 ringdahl G20131104
dv12csr G130916 ringdahl G131015 ringdahl G131024 ringdahl G140526 ringdahl G131119 ringdahl G20140526
dv12dvd G131001 ringdahl G131004 ringdahl G131028 mr G140604 mr G131119 ringdahl G20140604
dv12han G131004 mr G131009 ringdahl G140429 ringdahl G131024 ringdahl G131112 ringdahl G20140429
dv12ilr G131001 ringdahl G131014 mr G140502 mr G140430 ringdahl G131112 ringdahl G20140502
dv12rrt G130920 ringdahl
dv12ssd G130918 mr G131011 mr G131011 mr G140508 mr G131106 mr G20140508
ens09jwr G131004 mr G131009 ringdahl G140508 mr G131121 mr G131128 mr G20140508
ens10rlg G131004 mr G131004 mr G131017 ringdahl G131128 mr G131128 mr G20131128
ens11afk G130916 ringdahl G131004 mr G131024 mr G131101 mr G131102 ringdahl G20131102
hed12dtg G130918 mr G131009 ringdahl G131017 ringdahl G131112 ringdahl G131114 mr G20131114
id09ern G131001 ringdahl G131004 mr G140526 ringdahl O150521 mr G140526 ringdahl
id10kpn G131004 mr G131011 ringdahl G131028 mr G131106 ringdahl G131112 mr G20131112
id10mla G131004 mr G131009 ringdahl G131011 ringdahl G131106 ringdahl G131106 ringdahl G20131106
niklasf G130918 mr G131014 mr G131114 mr G131030 ringdahl G131111 mr G20131114
oi10cpn G131111 ringdahl G131004 mr G131017 mr G131119 mr G131105 ringdahl G20131119
oi12pjn G131004 mr G131011 ringdahl G131114 mr G131030 ringdahl G131106 ringdahl G20131114
tfy06ktl G131001 ringdahl G131002 mr G131015 mr G131114 mr G131111 ringdahl G20131114
tfy08fhl G130920 ringdahl G131008 ringdahl G131028 mr U131108 mr U131118 ringdahl
tfy09aan R130916 mr R130916 mr U131028 mr
tfy09jhz G130918 mr G131004 mr G131024 ringdahl G131105 mr G131122 mr G20131122
tfy10jbn U131001 ringdahl G131004 ringdahl U131024 ringdahl
tfy10tln G131104 ringdahl G131011 ringdahl G131114 ringdahl G131029 mr G131108 mr G20131114
tfy10tsn G130918 mr G131004 mr G140505 ringdahl G131029 mr G131128 mr G20140505
tfy10vjn G131001 ringdahl G131009 ringdahl G131114 mr G131106 ringdahl G131105 ringdahl G20131114
tfy11ebn G130920 mr G131009 ringdahl G131024 ringdahl U131106 ringdahl U131118 ringdahl
tfy11jsg G130918 mr G131004 ringdahl G131113 ringdahl U131113 ringdahl U131118 ringdahl
tfy12jsg G130916 ringdahl G131004 mr G131011 mr G131111 ringdahl G131106 ringdahl G20131111
tm08ngn G130916 ringdahl G131014 mr G131029 mr G131111 ringdahl G131209 mr G20131209
tm09avd G131001 ringdahl G131004 mr G131011 ringdahl G131107 mr G131122 mr G20131122
G59/89.39 %59/89.39 %59/89.39 %54/87.10 %54/87.10 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %3/4.84 %2/3.23 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/1.52 %1/1.52 %6/9.09 %5/8.06 %4/6.45 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R6/9.09 %6/9.09 %1/1.52 %0/0.00 %2/3.23 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt66 st 66 st 66 st 62 st 62 st 53 st (85.48 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ringdahl: Ola Ringdahl
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar