Systemnära programmering 5p (5DV088)

2011-09-06 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio07nmr G110923 mk G110923 mk G111014 mr G111102 mr G111116 mr G20111116
c09flg R110923 mr G111018 mk R110923 mr G120423 mr G111215 mr G20120423
c09mld K110923 mk
c10ajn G111102 mk G111107 mk G111109 mr G111122 mk G120109 mr G20120109
c10amn G111102 mk G111213 mk G111213 mk G111213 mk
c10ang G110923 mk G111011 mr G111021 mr G111219 mr G111207 mk G20111219
c10bnn G110923 mk G111011 mr G111013 mk G111107 mk G111207 mk G20111207
c10eat G110926 mk G111025 mk G111110 mr G111118 mk G111117 mk G20111118
c10elk G110923 mr G111011 mr G111013 mk G111101 mr G111118 mr G20111118
c10flg G110923 mk G111013 mk G111109 mr O120423 mr G111207 mk
c10fmg G111012 mr G111025 mk O111013 mk O111030 mr O111110 mk
c10hml O110923 mr O111005 mr
c10jln G110923 mk G111011 mr G111013 mk G111031 mr G111111 mr G20111111
c10lna G110923 mk G111024 mk G111013 mk G111101 mr G111114 mr G20111114
c10njn G110923 mk G111005 mr G111025 mk G111207 mk G121203 mr G20121203
c10slo G110923 mr G111011 mr G111031 mr O111107 mk O111110 mk
c10vlm G110923 mk G111011 mr G111116 mr G111107 mk G120126 mk G20120126
dv08ahd O110923 mr K111005 mk
dv08gny G110927 mk G111018 mk G121105 mr
dv09rln R110923 mr R110923 mr R110923 mr G111110 mk G111115 mk G20111115
dv10aht G110923 mk G111013 mk G111207 mk G111107 mk G120423 mr G20120423
dv10den G111006 mk G111005 mk G111029 mr G111121 mr G111111 mk G20111121
dv10don G110923 mr G111110 mk G111121 mr G111206 mr G111115 mk G20111206
dv10mhm G111011 mr G111011 mr G111014 mr G111117 mk G111111 mk G20111117
dv10ran K110923 mk
dv10tvm K110923 mr O111005 mk
dv10whm O110923 mk
ens08jog G111003 mr G111013 mk G111013 mk G111201 mk O130430 mr
ens08kbm R111111 mr R111111 mr R111111 mr G120502 mk O120423 mr
ens09cwm G111021 mr G111014 mk G111115 mr G111110 mk G111202 mr G20111202
ens09jnn G111116 mr G111205 mr G111207 mk G111121 mk G111121 mr G20111207
ens10jfn G111017 mr G111017 mr G111014 mr G111115 mk G111114 mr G20111115
ens10msz G111003 mr G111005 mk G111101 mr G111107 mk G111111 mr G20111111
id07csn G111013 mk G111014 mr G111110 mr G111207 mk G111202 mr G20111207
id08obk G111114 mr G111014 mr G111013 mk G111206 mr G111111 mk G20111206
oi10osm G111012 mr G111013 mk G111013 mk G111107 mk G111114 mr G20111114
oi10zhn G110927 mk G120425 mr G111102 mk G120507 mk G120503 mr G20120507
rebecka G110923 mk G111011 mr G111014 mk G111117 mr G111110 mk G20111117
tfy02mlg G110928 mr G111102 mr G111102 mr G111206 mr G111206 mr G20111206
tfy06son O111003 mr G111024 mk O111014 mr O111029 mr O111117 mk
tfy08aol G111003 mr G111005 mk G111013 mk G111121 mk G111117 mr G20111121
tfy09dnn K110923 mr G111005 mk
thom G111006 mk G111014 mr G111014 mr G111115 mr G111111 mk G20111115
yhi04jgg G111006 mk G111115 mr G111013 mk G111115 mr G111118 mr G20111118
G33/75.00 %36/87.80 %32/86.49 %31/88.57 %31/86.11 %
O4/9.09 %2/4.88 %2/5.41 %4/11.43 %5/13.89 %
K4/9.09 %1/2.44 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R3/6.82 %2/4.88 %3/8.11 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt44 st 41 st 37 st 35 st 36 st 29 st (82.86 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar