Systemnära programmering 5p (5DV088)

2008-09-02 - 2008-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c03ahm G081007 linusj G081028 joelc G081017 linusj O081028 linusj
c04abn R081110 joelc R081110 joelc R081110 joelc G081120 joelc G081111 joelc G20081120
c05kcu U081210 joelc
c05mro R081110 joelc R081110 joelc R081110 joelc G081120 joelc R081110 joelc G20081120
c06een R081030 linusj R081030 linusj R081030 linusj G090212 mr G090212 mr G20090212
c07agr G080919 linusj G081003 linusj G081017 joelc G081028 joelc G081120 joelc G20081120
c07fdg G081002 linusj G080929 joelc G081030 linusj G081028 joelc G081107 joelc G20081107
c07jbn G080930 joelc G081028 joelc G081020 joelc G081107 joelc G081111 linusj G20081111
c07jhr G081012 joelc G080930 linusj G081030 linusj G081104 linusj G081126 joelc G20081126
c07jng G081028 joelc G081002 linusj G081030 linusj G081104 linusj G081126 joelc G20081126
c07jnn G080930 linusj G081002 linusj G081107 joelc G081103 linusj G081121 joelc G20081121
c07jns G081004 linusj G081003 linusj G081017 linusj G081104 linusj G081105 linusj G20081105
c07man G081003 linusj G081003 linusj G081031 joelc G081111 joelc G081126 joelc G20081126
c07men G081014 joelc G080930 linusj G081028 joelc G081030 linusj G081121 joelc G20081121
c07mhm G081012 joelc G081007 joelc G081028 joelc G081104 linusj G081121 joelc G20081121
c07msn G081017 joelc G080930 joelc O081028 linusj
c07nsl G081014 joelc G081028 joelc G081028 joelc G081028 joelc G081112 linusj G20081112
c07pbd G081012 joelc G081002 linusj G081020 linusj G081030 linusj G081121 joelc G20081121
c07pwn G081021 joelc G081028 joelc G081028 joelc G090511 joelc G081125 linusj G20090511
c07rwd G080919 linusj G080930 linusj G081024 linusj G081028 joelc G081104 linusj G20081104
c07sam U081210 joelc U081210 joelc
c07shd G080926 linusj G081028 joelc G081028 joelc G081110 linusj G081104 linusj G20081110
di04mia G080923 joelc G080930 linusj G081021 joelc G081110 joelc G081104 linusj G20081110
dit05svn G080926 linusj G080930 linusj G081021 linusj G081110 joelc G081118 linusj G20081118
dv03ted G081020 linusj G081012 joelc G081017 joelc
dv06gkn G081012 joelc G081104 joelc G081104 linusj G090511 joelc G081204 joelc G20090511
dv07fvk G080930 joelc G080930 linusj G081031 linusj G081104 linusj G081111 linusj G20081111
dv07lbm G080930 joelc G081021 joelc G081021 joelc G081114 linusj G081114 linusj G20081114
dv07lnn G080917 linusj G080930 linusj G081020 linusj G081028 linusj G081121 joelc G20081121
dv07lpn G080930 linusj G080930 linusj G081021 joelc G081107 joelc G081120 joelc G20081120
dv07nhn G081014 joelc G080930 joelc G081028 joelc G081107 joelc G081111 linusj G20081111
dv07tbm G081014 joelc G081028 joelc G081028 joelc G081111 joelc G081126 joelc G20081126
dva94ran O081002 linusj G080930 joelc O081016 linusj U081210 joelc
ei05fnn O081002 linusj O080930 joelc U081021 joelc O081028 linusj
ei05tbe G081028 joelc G081020 linusj G081107 joelc G081111 joelc G081110 linusj G20081111
ens07ebd G080919 linusj G081014 joelc G081016 linusj G081028 linusj G081104 linusj G20081104
ens07fsn G081010 linusj G081017 linusj G081016 linusj G081126 joelc G081120 joelc G20081126
lucasl G081003 linusj G080930 joelc G081020 linusj G081107 joelc G081110 linusj G20081110
mange G080919 linusj G080930 linusj G081020 linusj G081028 linusj G081106 linusj G20081106
mk G080930 joelc G080930 linusj G081028 joelc G081107 joelc G081107 joelc G20081107
G33/84.62 %34/85.00 %32/86.49 %33/89.19 %32/96.97 %
O2/5.13 %1/2.50 %1/2.70 %3/8.11 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/2.56 %2/5.00 %1/2.70 %1/2.70 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R3/7.69 %3/7.50 %3/8.11 %0/0.00 %1/3.03 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt39 st 40 st 37 st 37 st 33 st 33 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
joelc: Joel Carlquist
linusj: Linus Ländin
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar