Programspråk 5p (5DV086)

2017-01-16 - 2017-04-15
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c11rln G170412 filip G170417 filip G20170417
c14acz G170412 filip G170417 filip G20170417
c14can G170412 filip G170417 filip G20170417
c14fhm G170412 filip G170417 filip G20170417
c14flv G170412 filip G170417 filip G20170417
c14fok G170412 filip G170417 filip G20170417
c14hde G170417 filip
c14hed G170412 filip G170417 filip G20170417
c14hes G170412 filip G170417 filip G20170417
c14inn G170412 filip G170417 filip G20170417
c14jmt G170412 filip G170417 filip G20170417
c14jsm G170412 filip G170417 filip G20170417
c14jsn G170412 filip
c14jur G170412 filip G170417 filip G20170417
c14kdd G170412 filip G170417 filip G20170417
c14kgn G170412 filip G170417 filip G20170417
c14lrk G170412 filip G170417 filip G20170417
c14nbm G170412 filip G170417 filip G20170417
c14nbn G170412 filip G170417 filip G20170417
c14nnm G170412 filip G170417 filip G20170417
c14oln G170412 filip G170417 filip G20170417
c14pan G170412 filip G170417 filip G20170417
c14rdo G170412 filip G170417 filip G20170417
c14tns G170412 filip G170417 filip G20170417
c14vfg G170412 filip G170417 filip G20170417
c15ege G170412 filip G170417 filip G20170417
danielh G170412 filip G170417 filip G20170417
didrik G170412 filip G170417 filip G20170417
dv13hai G170417 filip R170302 jem G20170417
dv13lan G170202 jem G170202 jem G20170202
ens12asa G170412 filip G170417 filip G20170417
ens13jnm G170412 filip G170417 filip G20170417
erikm G170412 filip G170417 filip G20170417
et12kls G170412 filip G170417 filip G20170417
id12jkg G170412 filip G170417 filip G20170417
oi12min G170412 filip G170417 filip G20170417
oi14vgm G170412 filip G170417 filip G20170417
olofh G170412 filip G170417 filip G20170417
tfy13dbd G170412 filip G170417 filip G20170417
williamv G170412 filip G170417 filip G20170417
G39/100.00 %38/97.44 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/2.56 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt39 st 39 st 38 st (97.44 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
filip: Filip Allberg
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström