Programspråk 5p (5DV086)

2016-01-20 - 2016-04-15
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
anserud G160404 pettter G160424 pettter G20160424
benj G160404 pettter G160424 pettter G20160424
c10jnn G160510 pettter G160520 pettter G20160520
c11agn G160406 pettter G170424 jem G20170424
c11dhn G160406 pettter G170424 jem G20170424
c13afd G160510 pettter G160520 pettter G20160520
c13arm G160520 pettter G170905 jem G20170905
c13arn G160312 pettter G160413 pettter G20160413
c13elt U160404 pettter O160411 pettter
c13enn G160404 pettter G160414 pettter G20160414
c13evk G160404 pettter G160414 pettter G20160414
c13fmg G160404 pettter G160520 pettter G20160520
c13gan G160331 pettter G160424 pettter G20160424
c13jnn G160330 pettter G160512 pettter G20160512
c13lbm G160329 pettter G160414 pettter G20160414
c13ljn G160312 pettter G160413 pettter G20160413
c13mjn G160510 pettter G160520 pettter G20160520
c13njn G160510 pettter G160520 pettter G20160520
c13ppn G160330 pettter G160413 pettter G20160413
c13slk G160312 pettter G160411 pettter G20160411
c13sln G160411 pettter G160424 pettter G20160424
c13vfm G160329 pettter G160414 pettter G20160414
c13vzs G160411 pettter G160424 pettter G20160424
dali G160330 pettter G160424 pettter G20160424
dv11ann G160330 pettter G160424 pettter G20160424
dv12rwt G160330 pettter G160424 pettter G20160424
dv13ean G160331 pettter G170424 jem G20170424
dv13jen G170302 jem
dv13thg G170302 jem G160424 pettter G20170302
dv13vbn G160424 pettter
dv13zbn G160331 pettter G170424 jem G20170424
eeemil G160407 pettter G160413 pettter G20160413
ens11pnn G160513 pettter G160424 pettter G20160513
ens15asa U160404 pettter
filip G160407 pettter G160413 pettter G20160413
jakobl U160414 pettter
lidell G160330 pettter G160512 pettter G20160512
sanna G160331 pettter G160424 pettter G20160424
tfy12hsm R160520 pettter G160424 pettter G20160520
tm08jsn G160312 pettter G160411 pettter G20160411
tm12tin G160404 pettter
G36/92.31 %36/94.74 %
O0/0.00 %1/2.63 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U2/5.13 %1/2.63 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R1/2.56 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt39 st 38 st 35 st (92.11 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
pettter: Petter Ericson
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström