Programspråk 5p (5DV086)

2014-01-21 - 2014-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
aberg G140312 pettter G140327 pettter G140423 pettter G20140423
c04pnm G140312 pettter G140312 pettter G140414 pettter G20140414
c08esn G140318 pettter G140312 pettter G140423 pettter G20140423
c09knn G140312 pettter R140327 pettter R140327 pettter G20140327
c09mpu R140402 pettter G140325 pettter G140415 pettter G20140415
c09pls R140327 pettter G140325 pettter R140327 pettter G20140327
c09snn G140312 pettter G140423 pettter G140415 pettter G20140423
c10hml G140415 pettter U140428 pettter U140428 pettter
c10mjn G140318 pettter U140325 pettter G140409 pettter
c11agn U140227 pettter
c11ann G140318 pettter G140325 pettter G140415 pettter G20140415
c11dhn U140227 pettter
c11dkn G140326 pettter G140324 pettter G140414 pettter G20140414
c11epm G140312 pettter G140312 pettter G140415 pettter G20140415
c11hbl G140312 pettter G140311 pettter G140415 pettter G20140415
c11jhr G140326 pettter U140428 pettter G140414 pettter
c11jmm G140312 pettter G140324 pettter G140414 pettter G20140414
c11jnn G140312 pettter G140317 pettter G140423 pettter G20140423
c11jpn G140303 pettter G140312 pettter G140414 pettter G20140414
c11jvd G140318 pettter G140311 pettter G140423 pettter G20140423
c11len G140317 pettter G140317 pettter G140414 pettter G20140414
c11log G140407 pettter G140327 pettter G140414 pettter G20140414
c11oan G140312 pettter G140312 pettter G140415 pettter G20140415
c11omn G140318 pettter G141008 pettter G140409 pettter G20141008
c11ren G140318 pettter G140312 pettter G140415 pettter G20140415
c11rog G140303 pettter G140312 pettter G140414 pettter G20140414
c11sbd G140317 pettter G140325 pettter G140414 pettter G20140414
c11tsg G140303 pettter G140325 pettter G140414 pettter G20140414
c11vbk G140312 pettter G140312 pettter G140415 pettter G20140415
c11wth G140303 pettter G140312 pettter G140414 pettter G20140414
c12end G140324 pettter G140311 pettter G140409 pettter G20140409
c12jvr G140324 pettter G140325 pettter G140409 pettter G20140409
dv11mrn U140324 pettter U140428 pettter
dv11skg G140324 pettter G140324 pettter G140423 pettter G20140423
dv12cjn U140325 pettter U140428 pettter
dv12csr U140227 pettter
dv12dvd U140227 pettter
dv12ilr G140415 pettter U140428 pettter
ens10olm G140312 pettter G140324 pettter G140408 pettter G20140408
oi10zhn G140325 pettter
oi11ejn G140407 pettter G140325 pettter G140428 pettter G20140428
oi11hkm G140407 pettter G140327 pettter G140428 pettter G20140428
oi11hms G140407 pettter G140311 pettter G140414 pettter G20140414
G34/82.93 %32/84.21 %32/86.49 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U5/12.20 %5/13.16 %3/8.11 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/4.88 %1/2.63 %2/5.41 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt41 st 38 st 37 st 32 st (86.49 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
pettter: Petter Ericson
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström