Programspråk 5p (5DV086)

2012-03-30 - 2012-06-07
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dv10den G120524 mk G120524 mk G120607 mk G20120607
dv10don G120509 mk G120604 mk G120614 mk G20120614
dv10mhm G120504 mk G120524 mk G120605 mk G20120605
ens08kbm O120504 mk R120524 mk
ens10jfn G120605 mk G120524 mk G120605 mk G20120605
ens10sjn G120607 mk
rebecka G120504 mk G120524 mk G120605 mk G20120605
yhi04jgg G120509 mk G120524 mk G120614 mk G20120614
G6/85.71 %6/85.71 %7/100.00 %
O1/14.29 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/14.29 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt7 st 7 st 7 st 6 st (85.71 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström