Programspråk 5p (5DV086)

2010-11-09 - 2011-01-14
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07fdg O101212 zao
c07jbn G101220 zao G101220 zao
c07mka G101210 zao G101221 zao G101210 zao G20101221
c07nsl G101220 zao G101221 zao G110117 zao G20110117
c07pwn G101206 zao G101210 zao G110117 zao G20110117
c07shd G101220 zao G101219 zao G110117 zao G20110117
c09knn O101212 zao G110110 zao G110117 zao
c09lrn G110103 zao G101220 zao G110121 zao G20110121
c09mjn O101210 zao G101220 zao G110117 zao
c09mpu G110125 zao
c09phd G110103 zao G101220 zao G110121 zao G20110121
c09pls G101220 zao G110121 zao
c09rll G110103 zao G101220 zao G110117 zao G20110117
c09snn O101212 zao
c09vjn G101208 zao G101221 zao G110117 zao G20110117
dv08ten G101221 zao G110117 zao
dv09dbg G101220 zao G101220 zao G110117 zao G20110117
dv09ejn O101212 zao
dv09len G110103 zao G101220 zao G110125 zao G20110125
dv09pht G110103 zao G101220 zao G110125 zao G20110125
dv09rlm G101220 zao G110125 zao G110117 zao G20110125
dv09rln G101220 zao G101221 zao G110125 zao G20110125
dv09ssm G110125 zao G101220 zao G110117 zao G20110125
dv09vlm G101220 zao G101221 zao G110117 zao G20110117
ens08kbm G110128 zao
jonask G101220 zao G101220 zao G110117 zao G20110117
lockner G101213 zao G101219 zao G110119 zao G20110119
peterh G101220 zao G110119 zao G110117 zao G20110119
G21/80.77 %23/100.00 %22/100.00 %
O5/19.23 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 23 st 22 st 18 st (81.82 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
zao: Lars Viklund
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström