Programspråk 5p (5DV086)

2008-11-01 - 2009-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05kcu O081205 larsk
c07agm G090116 larsk O090423 larsk G090128 larsk
c07agr G090116 larsk G081219 larsk G090128 larsk G20090128
c07fdg G090116 larsk O081218 larsk
c07jbn O081205 larsk
c07jhr U090210 larsk G090224 larsk G090128 larsk
c07jng G090121 larsk O090224 larsk G090128 larsk
c07jnn O081205 larsk
c07jns G090116 larsk O090224 larsk G090128 larsk
c07man G090116 larsk G090423 larsk G090128 larsk G20090423
c07men G090423 larsk O081218 larsk G090508 larsk
c07mhm G090121 larsk G090224 larsk G090128 larsk G20090224
c07mka G090116 larsk G090111 larsk
c07nsl O081205 larsk
c07pbd G090423 larsk G090508 larsk
c07rwd G090116 larsk G081218 larsk G090109 larsk G20090116
c07shd G090116 larsk O081218 larsk
c07trl O081205 larsk
dv06gkn O081205 larsk
dv07bsn O081205 larsk
dv07fvk G081219 larsk G090116 larsk G090111 larsk G20090116
dv07lnn G090116 larsk G090116 larsk G090111 larsk G20090116
dv07lpn G081219 larsk G081218 larsk G090109 larsk G20090109
dv07nhn G090116 larsk O081218 larsk
ei05tbe G090119 larsk G090422 larsk G090128 larsk G20090422
ens07ebd G090116 larsk G090116 larsk G090111 larsk G20090116
et04mlg G090529 larsk G090429 larsk
lucasl G090116 larsk G081218 larsk G090128 larsk G20090128
mange G090116 larsk G081218 larsk
mk G090116 larsk G081218 larsk G090128 larsk G20090128
tm05ajn G090119 larsk G090116 larsk G090128 larsk G20090128
G22/73.33 %15/68.18 %20/100.00 %
O7/23.33 %7/31.82 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.33 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt30 st 22 st 20 st 12 st (60.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
Kursansvarig
bopspe: Anders Broberg