Applikationsprogrammering i Java 5p (5DV085)

2011-11-10 - 2012-01-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c10ajn G120112 c08ahm G111215 c08ahm G120120 c08ahm G120123 c08ahm
c10amn G111214 lockner G111212 lockner G120112 lockner
c10ang G111209 c08ahm G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120116 c08ahm G120201 c08ahm G20120201
c10bnn G111209 c08ahm G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
c10eat G111209 lockner G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120127 lockner G20120127
c10elk G111209 c08ahm G111212 lockner G120105 c08ahm G120111 lockner G120127 lockner G20120127
c10flg G120111 lockner G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120120 c08ahm G120127 lockner G20120127
c10fmg G111209 lockner G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
c10hml G120105 c08ahm G111214 lockner G120105 c08ahm G120126 lockner G120223 johane G20120223
c10jln G111208 lockner G111214 lockner G120105 c08ahm G120126 lockner G120126 lockner G20120126
c10lna G111209 c08ahm G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120116 c08ahm G120514 johane G20120514
c10njn G111209 lockner G111212 lockner G120105 c08ahm G120111 lockner G120201 c08ahm G20120201
c10slo G111209 lockner G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120206 c08ahm G20120206
c10vlm G111209 c08ahm G111212 lockner G120105 c08ahm G120111 lockner G120123 c08ahm G20120123
c97rjn G111209 c08ahm G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120120 c08ahm G20120120
dit06cln G111209 c08ahm G111215 c08ahm G120120 c08ahm G120123 c08ahm
dv08gny G111209 lockner G111214 lockner G120105 c08ahm G120126 lockner G131011 johane G20131011
dv10aht G111214 lockner G111212 lockner G120105 c08ahm G120112 lockner G120123 c08ahm G20120123
dv10den G111209 c08ahm G111215 c08ahm G120112 c08ahm G120127 lockner
dv10don G111215 c08ahm G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120914 johane G20120914
dv10mhm G111208 lockner G111215 c08ahm G111222 johane G120120 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
dva98dan G111208 lockner G111215 lockner G120105 c08ahm G120111 lockner G120123 c08ahm G20120123
ens01sht G111215 lockner G111215 lockner G120111 lockner G120127 lockner
ens10dvm G111208 c08ahm G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120116 c08ahm G120126 lockner G20120126
ens10jfn G111208 lockner G111215 c08ahm G120109 johane G120112 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
ens10sjn G111215 lockner G111215 c08ahm G111222 johane G120120 c08ahm G120416 johane G20120416
ens11jst G111208 lockner
id08alm G111212 c08ahm G111214 lockner G120105 c08ahm G120126 lockner G120213 lockner G20120213
id08den G111209 c08ahm G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
id08lrg G111209 lockner G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120127 lockner G20120127
id08mmd G111209 c08ahm G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120120 c08ahm G120127 lockner G20120127
id08obk G111209 lockner G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120126 lockner G20120126
id08ssg G111215 lockner G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120209 lockner G20120209
id09jnf G111222 c08ahm G111214 lockner G120105 c08ahm G120126 lockner G120123 c08ahm G20120126
oi10osm G111208 c08ahm G111215 c08ahm G120105 c08ahm G120116 c08ahm G120127 lockner G20120127
oi10zhn G120127 lockner G120221 johane G111222 johane G120120 c08ahm G120213 lockner G20120221
rebecka G111208 lockner G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120126 lockner G20120126
tfy06pbd G111208 lockner G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner
tfy07lws G111215 c08ahm G111215 c08ahm G111222 johane G120112 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
thom G111221 c08ahm G111215 c08ahm G111222 johane G120120 c08ahm G120123 c08ahm G20120123
yhi04jgg G111222 c08ahm G111212 lockner G111222 johane G120111 lockner G120127 lockner G20120127
G41/100.00 %40/100.00 %35/100.00 %40/100.00 %38/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt41 st 40 st 35 st 40 st 38 st 34 st (97.14 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c08ahm: Anders Häggström
lockner: Niclas Lockner
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson