Applikationsprogrammering i Java 5p (5DV085)

2009-11-05 - 2010-01-12
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
annas G091124 mk G091215 mk G100201 lucasl G100112 johane G100204 lucasl G20100204
c01blm U091125 lucasl U100201 johane U100201 johane U100201 johane U100201 johane
c05tay U100201 johane U100201 johane G100129 mk G100112 tors G100126 mk
c07fdg R091123 johane G091215 lucasl R091123 johane R091123 johane R091123 johane G20091215
c07mka R091113 johane G100907 johane R091113 johane R091113 johane R091113 johane G20100907
c08ahm G091124 mk G091211 mk G100201 lucasl G100112 johane G100204 lucasl G20100204
c08aon G100901 johane G121105 johane G100129 mk G100112 tors G100126 mk G20121105
c08awm G091202 mk G091215 lucasl G100201 lucasl G100112 tors G100125 lucasl G20100201
c08ban G091204 lucasl G091211 mk G100129 mk G100112 tors G100126 mk G20100129
c08fsm G091216 tors G091215 lucasl G100201 lucasl G100112 johane G100204 lucasl G20100204
c08hhn G130320 johane G091218 tors G100201 lucasl G100112 tors G100125 lucasl G20130320
c08hss G091127 tors G091214 tors G100201 lucasl G100112 johane G100125 lucasl G20100201
c08jhm O091122 mk U100201 johane G100129 mk G100112 tors G100126 mk
c08ktg G091127 tors G091216 lucasl G100112 tors G100112 tors G100128 tors G20100128
c08llg G091202 lucasl G091217 mk G100112 tors G100112 johane G100202 tors G20100202
c08mhn G100112 tors G091231 mk G100112 tors G100112 johane G100201 tors G20100201
c08mln G091201 lucasl G100109 tors G100112 tors G100112 tors G100128 tors G20100128
c08owd G091207 lucasl G091215 lucasl G100112 tors G100112 johane G100202 tors G20100202
c08plr G091127 tors G091215 lucasl G100112 tors G100112 johane G100201 tors G20100201
c08psm G091201 lucasl G091214 tors G100201 johane G100112 tors G100201 johane G20100201
c08rrg G091127 tors G091216 lucasl G100112 tors G100112 tors G100128 tors G20100128
c08sln G091127 tors G091215 lucasl G100112 tors G100112 johane G100202 tors G20100202
c08tbt G100203 mk G100203 tors G100112 tors G100112 johane G100201 tors G20100203
c08tnn G091203 lucasl G091215 mk G100201 lucasl G100112 johane G100204 lucasl G20100204
dit03hsg G091208 mk G091216 mk G100201 lucasl G100112 johane G100125 lucasl G20100201
dit04sin G091201 lucasl G091215 lucasl
dit06njn G091202 lucasl G100109 tors G100201 lucasl G100112 johane G100125 lucasl G20100201
dv07jln U100201 johane U100201 johane G100129 mk G100112 tors G100126 mk
dv08ieg G091208 mk G091218 tors G100112 tors G100112 johane G100201 tors G20100201
dv08jhg G091201 lucasl G091211 mk G100112 tors G100108 johane G100202 tors G20100202
dv08jmh G091211 tors G091211 mk G100112 tors G100112 tors G100128 tors G20100128
dv08jrn O091127 tors U100202 johane G100201 lucasl G100112 johane G100125 lucasl
dv08ten G091124 mk G100109 tors G100201 lucasl G100112 tors G100125 lucasl G20100201
javid G091130 mk G091211 mk G100129 mk G100112 tors G100126 mk G20100129
mat97ahm U100112 tors
sebgrohn G091122 mk G091211 tors G100129 mk G100112 tors G100126 mk G20100129
G28/77.78 %30/85.71 %31/91.18 %31/91.18 %31/91.18 %
O2/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/11.11 %5/14.29 %1/2.94 %1/2.94 %1/2.94 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/5.56 %0/0.00 %2/5.88 %2/5.88 %2/5.88 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 35 st 34 st 34 st 34 st 29 st (85.29 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
mk: Marcus Karlsson
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson