Applikationsprogrammering i Java 5p (5DV085)

2008-11-06 - 2009-01-13
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
annas G081125 mollevik U090213 johane U090213 johane U090213 johane U090213 johane U090213 johane
bio04jgs G081205 mollevik G090108 tors G090112 espling G081218 tors G090113 tors G090204 johane G20090204
c05kcu G090108 tors U090213 johane U090213 johane G081218 tors G090113 tors G090510 johane
c06een U090213 johane U090212 johane U090213 johane U090213 johane U090213 johane U090213 johane
c06pln G081202 johane G100913 johane U090213 johane G081218 mollevik G090127 johane G100920 johane
c07agr G081126 mollevik G081209 johane G090126 espling G081218 johane G090212 johane G090212 johane G20090212
c07fdg G081125 johane U090213 johane G090202 espling G081218 johane G090113 tors G090126 tors
c07jbn G081126 mollevik G090107 johane G090115 espling G081218 mollevik G090127 johane G090123 tors G20090127
c07jhr G081126 mollevik G090108 tors G090122 espling G081216 johane G090113 johane G090209 tors G20090209
c07jng G081126 johane G081210 johane G090126 espling G081218 johane G090113 tors G090206 mollevik G20090206
c07jnn G081211 tors G081215 johane G090115 espling G081218 tors G090127 johane G090210 mollevik G20090210
c07jns G081216 johane G090127 mollevik G090126 espling G081218 johane G090113 tors G090206 mollevik G20090206
c07man G081201 johane G090128 johane G090213 espling G081218 johane G090113 tors G090206 mollevik G20090213
c07men G081125 johane G090209 mollevik G090112 espling G081218 johane G090127 johane G090127 mollevik G20090209
c07mhm G081126 mollevik G090127 mollevik G090305 espling G081218 johane G090113 tors G090206 mollevik G20090305
c07mka G081127 mollevik U090213 johane G090122 espling G081218 mollevik G090127 johane G090210 mollevik
c07msn U090212 johane U090213 johane G090112 espling G081218 mollevik G090113 johane G090122 johane
c07nsl G081125 johane G090120 tors G090126 espling G081218 mollevik G090113 tors G090128 johane G20090128
c07pbd G081125 johane G090128 johane G090126 espling G081218 mollevik G090113 tors G090128 johane G20090128
c07pwn G081215 johane G090901 johane G090203 espling G081218 tors G090127 johane G090123 tors G20090901
c07rwd G081202 tors G081211 tors G090107 espling G081218 tors G090127 johane G090123 tors G20090127
c07shd G081202 tors G090127 tors G090202 espling G081218 johane G090113 tors G090126 tors G20090202
c07trl G081126 mollevik U090212 johane U090213 johane G081218 tors G090127 johane G090210 mollevik
di04mia G081203 mollevik G090202 tors G090127 espling G081218 johane G090127 johane G090126 tors G20090202
di06bog G081125 mollevik G081212 johane G090107 espling G081218 mollevik G090113 johane G090120 johane G20090120
di06srn G081202 tors G081216 tors G090112 espling G081218 johane G090127 johane G090126 tors G20090127
dit05akl G081202 tors G081211 tors G090115 espling G081218 johane G090113 tors G090123 tors G20090123
dit05mhl G081201 johane U090212 johane U090213 johane G081218 tors G090113 johane G090129 johane
dit06ajn G081127 tors G081210 tors G090107 espling G081218 tors G090127 johane G090209 mollevik G20090209
dit06ajs G090510 johane G090510 johane G090115 espling G081218 tors G090127 johane G090209 mollevik G20090510
dit06els G081203 mollevik G090119 tors G090126 espling G081218 tors G090113 tors G090204 johane G20090204
dit06erg G081201 mollevik G090510 johane G090115 espling G081218 johane G090113 johane G090128 johane G20090510
dit06fjn G081202 johane G090125 mollevik G090115 espling G081218 mollevik G090113 johane G090126 johane G20090126
dit06jbk G081215 tors G090213 johane G090127 espling G081218 tors G090113 johane G090212 johane G20090213
dit06jsg G081202 tors G090203 johane G090127 espling G081218 tors G090113 johane G090212 johane G20090212
dit06lbd G081202 tors G090112 johane G090115 espling G081218 mollevik G090113 johane G090126 johane G20090126
dit06lwn G081201 tors G081218 tors G090213 espling G081218 johane G090113 johane G090128 johane G20090213
dit06mad G081216 tors G090212 tors G090126 espling G081218 tors G090113 johane G090129 johane G20090212
dit06mln G081202 johane G090806 johane G090316 espling G081218 mollevik G090113 johane G090514 johane G20090806
dit06mna G081202 tors G100205 johane G090115 espling G081218 johane G090113 tors G090123 tors G20100205
dit06omr G081202 tors G090107 tors G090316 espling G081218 mollevik G090514 johane G090514 johane G20090514
dit06sem G081127 mollevik G090209 mollevik G090224 espling G081218 johane G090113 johane G090209 tors G20090224
dv06gkn G081217 mollevik G090107 johane G090713 espling G081218 tors G090113 tors G090510 johane G20090713
dv07fvk G090119 tors G081211 tors G090112 espling G081218 tors G090831 johane U090213 johane
dv07han G081125 mollevik G090127 mollevik G090112 espling G081218 tors G090113 johane G090128 johane G20090128
dv07lbm G081127 tors G081211 tors G090112 espling G081218 tors G090113 tors G090128 johane G20090128
dv07lnn G081125 mollevik G081217 mollevik G090113 espling G081218 tors G090831 johane U090213 johane
dv07lpn G081126 johane G081209 johane G090126 espling G081218 johane G090212 johane G090212 johane G20090212
dv07nhn G081127 tors G090107 johane G090112 espling G081218 mollevik G090209 johane G090123 tors G20090209
dv07tbm G090901 johane G081216 johane G090305 espling G081216 johane G090113 johane G090209 tors G20090901
ei05tbe G081125 johane G090130 mollevik G090112 espling G081218 mollevik G090113 tors G090127 tors G20090130
ei98fsg G081201 johane G090210 mollevik G090122 espling G081218 johane G090113 tors G090130 johane G20090210
ens01rem G081202 johane U090212 johane U090213 johane G081218 mollevik G090127 johane G090210 mollevik
ens07ebd G081127 mollevik G081217 mollevik G090112 espling G081218 tors G090113 johane G090128 johane G20090128
lucasl G081202 tors G081215 johane G090112 espling G081218 tors G090113 tors G090128 johane G20090128
mange G081202 tors G081209 johane G090112 espling G081218 johane G090127 johane G090127 mollevik G20090127
mattit G081124 johane G081217 mollevik G090107 espling G081218 mollevik G090113 johane G090120 johane G20090120
mk G081125 johane G081211 tors G090107 espling G081218 mollevik G090113 johane G090122 johane G20090122
rasmusl G081202 johane G090204 johane U090213 johane G081218 mollevik G090127 johane G100920 johane
tfy06eon G081127 mollevik G090514 johane G090224 espling G081218 johane G090113 johane G090209 tors G20090514
victorz G081127 mollevik G081217 mollevik G090115 espling G081218 mollevik G090113 tors G090127 tors G20090127
yhi04mbr G081126 johane G090108 tors G090122 espling G081218 johane G090113 tors G090130 johane G20090130
G60/96.77 %53/85.48 %54/87.10 %60/96.77 %60/96.77 %58/93.55 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/3.23 %9/14.52 %8/12.90 %2/3.23 %2/3.23 %4/6.45 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt62 st 62 st 62 st 62 st 62 st 62 st 49 st (79.03 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
espling: Daniel Espling
mollevik: Johan Mollevik
p-o: P-O Östberg
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson