Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV081)

2010-03-25 - 2010-06-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c06sbt O100426 lucasl
c09flg G100618 lucasl G100428 lucasl G100905 lucasl G100510 thomasj G100702 lucasl G20100905
c09pls G100422 thomasj G100421 lucasl
c09sno G100528 thomasj G100421 lucasl O100528 thomasj G100510 thomasj O100613 lucasl
dit02mgl G100526 thomasj G100526 thomasj G100527 thomasj G100526 thomasj G100602 thomasj G20100602
dv09mge O100426 lucasl G100422 lucasl
dv09psr O100422 thomasj G100422 lucasl
ens08aeg G100505 thomasj G100423 thomasj G110411 thomasj G100505 thomasj G100609 mikaelo G20110411
ens08dbm G100423 thomasj G100505 thomasj
ens08jed G100426 lucasl G100426 lucasl G100517 thomasj G100510 thomasj G101006 johane G20101006
ens08jzg G100426 thomasj G100426 thomasj G100528 thomasj G100505 thomasj G100609 mikaelo G20100609
ens08mas G100503 thomasj G100422 thomasj G100604 thomasj G100505 thomasj G100609 mikaelo G20100609
ens09jfm G100429 mikaelo G100426 lucasl G100607 mikaelo G100510 thomasj G101006 johane G20101006
jonask O100422 mikaelo G100421 lucasl
oi07aki G100526 thomasj G100609 lucasl G100611 thomasj G100526 thomasj G100602 thomasj G20100611
tfy08aol G100510 lucasl G100422 thomasj G100914 johane G100505 thomasj G100914 johane G20100914
G11/73.33 %15/100.00 %9/90.00 %11/100.00 %9/90.00 %
O4/26.67 %0/0.00 %1/10.00 %0/0.00 %1/10.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 15 st 10 st 11 st 10 st 9 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
mikaelo: Mikael Öhman
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson