Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV081)

2008-01-21 - 2008-03-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c07aen G080221 thomasj G080215 denniso G080222 thomasj G080227 peters
c07agm G080217 thomasj G080212 denniso G080220 peters G080222 denniso
c07agr G080222 thomasj G080212 denniso G080222 thomasj G080222 denniso G080502 denniso G080502 denniso G20080502
c07een G080218 thomasj G080211 thomasj G080220 peters G080226 denniso G080310 thomasj G080418 mollevik G20080418
c07fbn U080414 johane G080206 johane G080221 thomasj O080311 thomasj U080430 mollevik
c07fdg G080902 johane G080218 peters G080221 thomasj G080222 denniso G080912 johane G080502 denniso G20080912
c07hwg G080310 peters G080212 denniso O100525 johane G080226 denniso O100809 johane G080421 peters
c07jbn G080226 denniso G080212 denniso G080221 thomasj G080226 mollevik G080312 thomasj G080430 denniso G20080430
c07jhr G080331 peters G080212 denniso G080221 thomasj G080226 denniso G080910 johane G080421 peters G20080910
c07jng G080224 peters G080211 thomasj G080221 thomasj G080222 denniso G080305 peters G080416 peters G20080416
c07jnn G080217 thomasj G080212 denniso G080313 mollevik G080222 denniso G080331 peters G080410 mollevik G20080410
c07jns G080316 peters G080211 thomasj G080221 thomasj G080222 denniso G080327 peters G080416 peters G20080416
c07man G080310 peters G080211 thomasj G080221 thomasj G080222 denniso G080305 peters G080410 mollevik G20080410
c07men G080219 mollevik G080212 denniso G080220 mollevik G080226 mollevik G080331 denniso G080331 peters G20080331
c07mhm G080402 mollevik G080212 denniso G080228 johane G080226 denniso G080403 peters G080418 mollevik G20080418
c07mka G080213 peters G080212 denniso G080221 thomasj G080225 johane G080311 thomasj G080410 mollevik G20080410
c07msn G080417 denniso G080215 denniso G080221 thomasj G080227 peters G080411 mollevik G080411 mollevik G20080417
c07nln G080414 johane G080221 thomasj G080222 denniso O080305 peters
c07pwn G080218 thomasj G080902 johane G080403 peters G080226 denniso G080403 denniso G080902 johane G20080902
c07rhd G080218 peters G080212 denniso G080310 mollevik G080226 denniso G080311 thomasj G080412 peters G20080412
c07rwd G080226 denniso G080211 thomasj G080220 peters G080226 denniso G080311 thomasj G080902 johane G20080902
c07sam G080311 thomasj G080206 johane G080222 denniso G080222 denniso G080312 thomasj U080421 mollevik
c07shd G080218 thomasj G080218 peters G080226 denniso
c07trl G080218 thomasj G080212 denniso G080222 denniso G080226 mollevik G080430 denniso
di06bog G080214 mollevik G080206 johane G080221 thomasj G080313 johane G080312 thomasj G080409 denniso G20080409
dit04jng G080910 johane G080903 johane G080911 johane G080911 johane G080911 johane G080911 johane G20080911
dit06fod R080212 johane G080211 thomasj R080212 johane R080212 johane R080212 johane
dv07adt U080414 johane G080212 denniso U080414 johane U080414 johane U080414 johane U080414 johane
dv07ajn G080226 denniso G080212 denniso G080310 mollevik G080226 denniso G080402 peters G080410 mollevik G20080410
dv07bsn G080218 mollevik G080212 denniso G080313 thomasj G080226 denniso G080917 johane G080509 denniso G20080917
dv07dfl G080229 denniso G080212 denniso G080229 denniso G080226 denniso G080402 mollevik G080505 denniso G20080505
dv07eny G080221 denniso G080215 denniso G080221 peters G080228 peters G080310 thomasj G080411 mollevik G20080411
dv07fvk G080217 thomasj G080212 denniso G080221 thomasj G080226 denniso G080401 mollevik G080509 denniso G20080509
dv07han G080218 mollevik G080212 denniso G080320 johane G080225 johane G080418 johane G080410 mollevik G20080418
dv07jfm G080212 denniso
dv07jln G080214 mollevik G080208 mollevik G080220 peters G080226 denniso
dv07kgg G080217 thomasj G080208 mollevik G080310 thomasj G080226 denniso
dv07lbm G080214 mollevik G080208 mollevik G080221 mollevik G080226 mollevik G080312 thomasj G080331 peters G20080331
dv07lfk G080226 denniso G080212 denniso G080412 peters G080226 denniso G080310 thomasj G080425 mollevik G20080425
dv07lnn G080218 thomasj G080212 denniso G080222 mollevik G080226 denniso G080311 thomasj G080418 mollevik G20080418
dv07lpn G080217 thomasj G080212 denniso G080222 denniso G080226 denniso G080306 peters G080418 mollevik G20080418
dv07mkn O080213 mollevik G080212 denniso G080222 thomasj G080226 denniso
dv07nhn G080227 peters G080208 mollevik G080312 mollevik G080227 peters G080310 mollevik G080502 denniso G20080502
dv07nlt G080229 denniso G080211 thomasj G080221 thomasj G080226 denniso O080305 peters
dv07tbm O080226 peters G080212 denniso G080226 denniso G080226 denniso
ei05tbe G080215 mollevik G080212 denniso G080327 peters G080221 peters G080911 johane G080424 mollevik G20080911
ens07aja G080402 mollevik G080206 johane G080407 mollevik G080221 peters G080418 mollevik G080414 mollevik G20080418
ens07drn G080217 thomasj G080212 denniso G080304 denniso G080222 denniso G080310 peters G080327 peters G20080327
ens07dsd G080222 denniso G080212 denniso G080303 mollevik G080225 johane G080305 peters G080403 peters G20080403
ens07ebd G080213 peters G080506 johane G080220 peters G080225 johane G080319 mollevik G080403 peters G20080506
ens07ivt G080218 peters G080212 denniso G080221 thomasj G080222 denniso G080331 mollevik G080424 denniso G20080424
et04mlg G080214 mollevik G080912 johane G080222 denniso G080226 denniso G080317 mollevik G080414 mollevik G20080912
id07abn G080214 mollevik G080208 mollevik G080506 denniso G080220 johane G080401 mollevik G080421 peters G20080506
id07aen G080218 thomasj G080212 denniso G080318 johane G080222 denniso G080418 denniso G080417 peters G20080418
id07ajn G080213 peters G080215 thomasj G080401 denniso G080226 denniso G080403 peters G080423 denniso G20080423
id07brn G080213 peters G080206 johane G080227 johane G080224 peters G080319 denniso G080403 peters G20080403
id07clm G080217 thomasj G080208 mollevik G080304 denniso G080220 johane G080312 thomasj G080421 peters G20080421
id07csn G080226 denniso G080212 denniso G080403 mollevik G080226 denniso G080313 thomasj G080421 mollevik G20080421
id07elm G080226 mollevik G080211 thomasj G080221 thomasj G080224 peters G080310 mollevik G080429 johane G20080429
id07flm G080211 peters G080212 denniso G080227 johane G080222 denniso G080312 thomasj G080414 mollevik G20080414
id07knh G080226 denniso G080212 denniso G080226 denniso G080222 denniso G080409 denniso G080417 peters G20080417
id07ljn R080414 johane G080221 thomasj G080226 denniso O080317 denniso G080421 mollevik
id07llg G080222 mollevik G080211 thomasj G080306 mollevik G080226 denniso G080418 johane G080423 denniso G20080423
id07mla G080217 thomasj G080208 mollevik G080221 thomasj G080224 peters G080310 thomasj G080403 peters G20080403
id07oan G080218 thomasj G080211 thomasj G080426 peters G080224 peters G080327 peters G080429 johane G20080429
id07oqm G080221 peters G080208 mollevik G080313 thomasj G080222 denniso G080506 denniso G080414 mollevik G20080506
id07pbg G080217 thomasj G080211 thomasj G080310 peters G080226 denniso G080421 denniso G080423 denniso G20080423
id07svt G080220 mollevik G080211 thomasj G080220 mollevik G080222 denniso G080414 johane G080414 mollevik G20080414
id07tcn G080218 mollevik G080212 denniso G080319 mollevik G080224 peters G080414 johane G080429 johane G20080429
lucasl G080217 thomasj G080215 denniso G080310 thomasj G080227 peters G080313 mollevik G080409 denniso G20080409
mange G080310 thomasj G080215 denniso G080222 denniso G080226 denniso G080312 thomasj G080902 johane G20080902
mattit G080225 peters G080206 johane G080303 mollevik G080220 johane G080312 thomasj G080409 denniso G20080409
mk G080217 thomasj G080212 denniso G080221 thomasj G080227 peters G080310 thomasj G080502 denniso G20080502
tfy06aln O080218 thomasj G080212 denniso G080222 denniso
G65/90.28 %73/100.00 %68/95.77 %70/97.22 %57/90.48 %59/93.65 %
O3/4.17 %0/0.00 %1/1.41 %0/0.00 %5/7.94 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/2.78 %0/0.00 %1/1.41 %1/1.39 %1/1.59 %3/4.76 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/2.78 %0/0.00 %1/1.41 %1/1.39 %0/0.00 %1/1.59 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt72 st 73 st 71 st 72 st 63 st 63 st 56 st (88.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
mollevik: Johan Mollevik
peters: Peter Sundqvist
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson