Interaktionsteknik 5p (5DV078)

2010-03-26 - 2010-06-01
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c07agr R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz G20100413
c07tan G100413 victorz G100604 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100604
c09ann G100413 victorz G100525 lenap G100524 lenap G100525 lenap G20100525
c09dlk G100413 victorz G100511 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09eon G100413 victorz G100504 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09flg G100413 victorz G100511 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09jon G100413 victorz G100504 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09knn G100430 victorz G100512 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09lrn G100413 victorz G100512 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09mjn G100413 victorz G100512 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09mpu G100413 victorz G100511 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09phd G100413 victorz G100521 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100525
c09pls G100413 victorz G100521 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100525
c09rll G100413 victorz G100512 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09snn G100413 victorz G100504 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
c09sno G100413 victorz G100525 lenap G100525 lenap G100525 lenap G20100525
c09vjn G100413 victorz G100512 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
di02ahn R100416 victorz R100416 victorz R100416 victorz R100416 victorz G20100416
dv07ajn R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz G20100413
dv07bao G100416 victorz G100525 lenap G100525 lenap G100525 lenap G20100525
dv09dbg G100413 victorz G100525 lenap G100525 lenap G100525 lenap G20100525
dv09ejn G100414 victorz G100504 victorz G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09jbd G100413 victorz G100504 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
dv09len G100414 victorz G100504 victorz G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09mge G100413 victorz G100525 lenap G100525 lenap G100525 lenap G20100525
dv09pht G100414 victorz G100504 victorz G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09psr G100413 victorz G100525 lenap G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09rlm G100413 victorz G100525 lenap G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09rln G100413 victorz G100604 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100604
dv09ssm G100416 victorz G100504 victorz G100524 lenap G100525 lenap G20100525
dv09vlm G100413 victorz G100604 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100604
ei05tbe R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz R100413 victorz G20100413
ens08kbm G100413 victorz G100525 lenap G100524 lenap G100525 lenap G20100525
et04mlg G100413 victorz G100525 lenap G100525 lenap G100525 lenap G20100525
jonask G100413 victorz G100521 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100525
lockner G100413 victorz G100511 victorz G100518 victorz G100525 lenap G20100525
peterh G100413 victorz G100525 lenap G100524 lenap G100525 lenap G20100525
yhi04mbr G100413 victorz G100521 victorz G100521 victorz G100525 lenap G20100525
G34/89.47 %34/89.47 %34/89.47 %34/89.47 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R4/10.53 %4/10.53 %4/10.53 %4/10.53 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt38 st 38 st 38 st 38 st 38 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist