Interaktionsteknik 5p (5DV078)

2008-01-01 - 2008-06-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07agm G080516 denniso
c07agr G080513 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07apa G080506 johnt G080602 johnt
c07een G080614 johnt G080611 johnt G080609 johnt G20080614
c07fdg G080515 johnt G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07hwg G080516 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07jbn G080514 denniso G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07jhr G080516 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07jng G080521 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07jnn G080614 johnt G080611 johnt G080609 johnt G20080614
c07jns G080521 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07man G080521 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07men G080514 denniso G080521 denniso G080609 johnt G20080609
c07mhm G080516 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07mka G080509 johnt G080522 johnt G080609 johnt G20080609
c07msn G080514 denniso G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07nsl G080515 johnt G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07pbd G080515 johnt G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07pwn G080516 denniso G080530 denniso
c07rhd G080516 denniso G080602 johnt G080609 johnt G20080609
c07rwd G080516 denniso G080530 denniso
c07shd G080515 johnt G080530 denniso G080609 johnt G20080609
c07trl G080514 denniso G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv03ted G080506 johnt G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv07ajn G080506 johnt G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv07bsn G080514 denniso G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv07dfl G080516 denniso O080530 denniso G080609 johnt
dv07eny G080514 denniso G080530 denniso G080609 johnt G20080609
dv07fvk G080506 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
dv07han G080509 johnt G080522 johnt G080609 johnt G20080609
dv07jln G080516 denniso
dv07lbm G080514 denniso G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv07lfk G080516 denniso O080530 denniso G080609 johnt
dv07lnn G080506 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
dv07lpn G080506 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
dv07nhn G080506 johnt G080521 denniso G080609 johnt G20080609
dv07nlt G080516 denniso O080530 denniso G080609 johnt
dv07tbm G080513 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
dv11can G080516 denniso O080530 denniso G080609 johnt
ens07ebd G080509 johnt G080522 johnt G080609 johnt G20080609
lucasl G080513 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
mange G080514 denniso G080530 denniso G080609 johnt G20080609
mk G080513 johnt G080602 johnt G080609 johnt G20080609
tdv94oog G080509 johnt G080522 johnt G080609 johnt G20080609
tfy06aln G080614 johnt G080611 johnt G080609 johnt G20080614
tfy07kft G080614 johnt
G46/100.00 %39/90.70 %40/100.00 %
O0/0.00 %4/9.30 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt46 st 43 st 40 st 36 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
johnt: John Talling
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist