Webutveckling för klientsidan 5p (5DV077)

2007-06-01 - 2007-07-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
andersr G070615 denniso G070831 larsson G070830 denniso G070708 larsson G20070831
bjornh G070615 denniso
c00dwg G070615 denniso
c01jnm G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c02ary G070615 denniso G070717 denniso G070912 denniso G070703 larsson G20070912
c02ehk U070626 denniso U070718 larsson
c02ejs G070615 denniso G070701 denniso G070708 larsson G070703 larsson G20070708
c02rog G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c02rtn G070615 denniso U070717 denniso
c02vpr G070615 denniso G070717 denniso U070718 larsson G070703 larsson
c03bsd G070615 denniso G070831 larsson G070910 denniso G070711 larsson G20070910
c03ctm G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c03dnn F070612 denniso
c03dsd G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c03dwn F070612 denniso
c03ers G070615 denniso G070708 larsson G070703 larsson
c03fan G070626 denniso G070701 denniso G070828 denniso G070703 larsson G20070828
c03jlt G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c03jpn G070626 denniso G070717 denniso G070718 larsson G070714 larsson G20070718
c03jzt G070615 denniso
c03mbn G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c03mgm G070615 denniso U070717 denniso
c03mnd G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c03pse G070626 denniso U070717 denniso
c03pwl G070626 denniso G070831 larsson G070910 denniso G070831 larsson G20070910
c03tvn G070615 denniso G070701 denniso G070708 larsson G070714 larsson G20070714
c04hjn G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c04mjn G070626 denniso G070717 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c04nfn U070626 denniso
c05ben G070615 denniso G070701 denniso G070708 larsson G070703 larsson G20070708
c05ejn G070615 denniso
c05hed G070620 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c05hma G070823 larsson G070831 larsson G070910 denniso G070823 larsson G20070910
c05jgn G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c05kad G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
c05msn F070612 denniso
c05pbn F070612 denniso
c05plg G070615 denniso U070717 denniso U070718 larsson G070703 larsson
c05vwg G070615 denniso U070717 denniso U070718 larsson U070714 larsson
c06erk G070626 denniso G070717 denniso G070828 denniso G070714 larsson G20070828
c06shd G070823 larsson G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070823
c97dhd G070615 denniso G070711 larsson G070718 larsson G070710 larsson G20070718
c99jlk G070615 denniso U070717 denniso U070718 larsson
di05nfm G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
dit01mlm G070615 denniso G070717 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
dit02aps G070615 denniso U070717 denniso
dit02fjs G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
dit02lsg G070615 denniso U070717 denniso U070718 larsson U070714 larsson
dit02mhn F070612 denniso
dit02ngg G070615 denniso
dit02nsn U070626 denniso
dit02pon G070615 denniso
dit03dkl G071003 larsson G070717 denniso G070718 larsson G070918 larsson G20071003
dit03edl G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070710 larsson G20070718
dit03hou G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070718 larsson G20070718
dit03jbm G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070710 larsson G20070718
dit03jfp G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070708 larsson G20070718
dit03men G070626 larsson G070717 denniso U070718 larsson
dit03nkr G070615 denniso U070717 denniso
dit03rah U070626 larsson U070717 larsson U070718 larsson
dit03slt G070615 denniso G070720 larsson G070718 larsson G070703 larsson G20070720
dit03thm G070615 denniso
dit04dlm G070626 larsson U070717 larsson U070718 denniso U070718 larsson
dit04drl G070615 denniso G070717 larsson G070718 denniso G070823 larsson G20070823
dit04fsk G070615 denniso G070701 larsson G070718 denniso G070714 larsson G20070718
dit04fwn G070615 denniso G070701 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
dit04jng G070626 larsson U070720 larsson U070718 denniso G070710 larsson
dit04kln F070612 denniso
dit04mkn G070615 denniso G070701 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
dit04mss G070615 denniso G070717 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070717
dit04sin G070626 larsson G070720 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070720
dit05rtd U070626 larsson U070717 larsson
dit06djn G070615 denniso G070823 larsson G070828 denniso G070718 larsson G20070828
dit06jsg G070626 larsson G070831 larsson G070828 denniso G070714 larsson G20070831
dit06omr G070615 denniso G070717 larsson G070814 denniso G070714 larsson G20070814
dv01dem G070626 larsson G070717 larsson G070910 denniso G070714 larsson G20070910
dv01gmi G070926 larsson G071204 larsson G080326 denniso G080130 larsson G20080326
dv01rmd F070612 denniso
dv01ton G070626 larsson U070720 larsson
dv02nel G070615 denniso G070701 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070708
dv04nhg G070626 larsson G070717 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
dv05ias G070615 denniso G070823 larsson G070910 denniso G070714 larsson G20070910
dv05lnm U070626 larsson G070717 denniso G070718 denniso G070703 larsson
dv06cig G070615 denniso U070717 larsson
dv06mge G070615 denniso G070701 larsson
dva00nco G070615 denniso G070823 larsson G070708 denniso G070708 larsson G20070823
ei04thm G070626 larsson G070720 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070720
ens01bai G070626 larsson G070717 denniso U070910 denniso
ens01dkn G070615 denniso G070701 larsson G070708 denniso G070710 larsson G20070710
ens01rem G070626 larsson G070701 larsson G070708 denniso G070708 larsson G20070708
ens02pkm F070612 denniso
ens04mll G070621 larsson G070701 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
ens06awn G070626 larsson G070717 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
ens06bkn F070612 denniso
ens06dgn F070612 denniso
ens06erg G070626 larsson G070720 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070720
ens06heg F070612 denniso
ens06jsn F070612 denniso
ens06lln F070612 denniso
ens06lrd U070626 larsson
ens06mlh G070620 larsson U070717 larsson U070718 denniso G070703 larsson
ens06nnn G070626 larsson G070701 larsson U070718 denniso
ens06obk U070626 larsson U070720 larsson G070708 denniso
ens06pfr G070615 denniso G070717 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070717
ens06pvg F070612 denniso
ens06rcn F070612 denniso
ens06sag G070615 denniso U070720 larsson G070708 denniso
ens06spn F070612 denniso
ens06ssg G070626 larsson U070717 larsson
ens06tpr G070620 larsson G070720 larsson U070718 denniso
ens97ajn G070615 denniso G070701 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070708
ericj G070626 larsson U070720 larsson
espling G070626 denniso G070823 larsson G070910 denniso G070714 larsson G20070910
fys04jnm G070620 larsson G070701 larsson G070828 denniso G070710 larsson G20070828
kem06esd G070615 denniso G070701 denniso G070708 denniso G070708 larsson G20070708
kv02nsa G070615 denniso G070717 larsson G070708 denniso G070710 larsson G20070717
kv03afn G070615 denniso G070701 larsson G070719 denniso G070703 larsson G20070719
kv04est G070705 larsson G070717 denniso G070718 larsson G070823 larsson G20070823
kv04smh G070626 larsson G070720 larsson G070807 denniso G070714 larsson G20070807
linde G070615 denniso G070701 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
linusj G070615 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
mi01lfn G070626 larsson G070701 larsson G070718 denniso G070703 larsson G20070718
mi02smd F070612 denniso U070717 denniso
mi05dlk G070626 larsson U070717 larsson U070718 denniso
mi05mpn G070626 larsson U070720 larsson
mikaelo G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
pw G070615 denniso G070701 larsson U070718 denniso G070703 larsson
tfy01obm G070626 larsson G070717 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070717
tfy03eon U070626 larsson
tfy03ohm G070615 denniso G070831 larsson G070828 denniso G070703 larsson G20070831
tfy04mki G070626 larsson G070717 larsson G070708 denniso G070703 larsson G20070717
thardin G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070703 larsson G20070718
tomasb G070626 denniso G070701 denniso G070718 larsson G070714 larsson G20070718
vickan G070626 larsson G070701 larsson U070718 denniso U070714 larsson
yhi06jsz G070626 larsson U070720 larsson U070718 denniso
yhi06tjm G070626 larsson G070701 larsson U070718 denniso G070703 larsson
G110/80.88 %83/77.57 %77/80.21 %81/95.29 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F17/12.50 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U9/6.62 %24/22.43 %19/19.79 %4/4.71 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt136 st 107 st 96 st 85 st 73 st (85.88 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström