Webutveckling för serversidan 5p (5DV076)

2007-06-01 - 2007-09-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
andersr G070802 p-o G070906 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070906
c01jnm G070618 p-o G070730 p-o G070816 p-o B070904 denniso G20070904
c02ary G070810 larsson G070831 denniso G070906 denniso B070904 denniso G20070906
c02ejs G070730 p-o G070818 denniso G070823 denniso B070904 denniso G20070904
c02rog G070814 larsson G070830 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
c02vpr G070705 larsson B070904 denniso
c03bsd G070816 larsson G070820 p-o G070824 denniso B070904 denniso G20070904
c03ers G070806 larsson G070822 denniso G070910 p-o B070904 denniso G20070910
c03jlt G070817 larsson G070907 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070907
c03jpn G070817 larsson G070830 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
c03mnd G070813 larsson G070830 denniso G070830 denniso B070904 denniso G20070904
c03pwl G070801 p-o G070823 p-o G070823 p-o B070904 denniso G20070904
c03tvn G070814 larsson B070904 denniso
c05ben G070814 larsson G070816 p-o G070816 p-o B070904 denniso G20070904
c05hma G070904 denniso G070907 denniso G070925 p-o B070904 denniso G20070925
c05kad G070730 p-o G070823 denniso G070817 p-o B070904 denniso G20070904
c05snn G070814 larsson G070830 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
c06shd G070808 larsson G070830 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
c97dhd G070807 larsson B070904 denniso
di05nfm G070806 larsson G070816 p-o G070816 p-o B070904 denniso G20070904
dit01mlm G070809 larsson F070831 denniso F070830 denniso B070904 denniso
dit03dkl G070809 larsson U080211 p-o U080211 p-o B070904 denniso
dit03hou G070809 larsson G070903 denniso G070824 denniso G070907 denniso G20070907
dit03jfp G070808 larsson B070904 denniso
dit04drl U070820 p-o U070815 p-o U070822 p-o B070904 denniso
dit04fsk G070806 larsson G070822 p-o G070822 p-o B070904 denniso G20070904
dit04lfg G070814 larsson G070821 p-o G070905 denniso B070904 denniso G20070905
dit04mkn G070806 larsson G070903 denniso G070820 p-o B070904 denniso G20070904
dit04mss G070808 larsson G070830 denniso G070827 denniso B070904 denniso G20070904
dit04sin G070817 larsson G070820 p-o G070904 denniso B070904 denniso G20070904
dv01dem G070813 p-o G070831 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
dv02mgn G070815 larsson F070831 denniso O070904 denniso B070904 denniso
dv02nel G070814 larsson G070905 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070905
dv05ias G070801 larsson G070905 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070905
ens01rem G070809 larsson G070831 denniso G070906 denniso G070903 denniso G20070906
ens04ter G070611 p-o G070730 p-o G070816 p-o G070823 p-o G20070823
ens97ajn G070807 larsson G070816 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
tfy01obm G070815 p-o G070815 p-o G070827 denniso G070903 denniso G20070903
tfy03ohm G070815 larsson G070831 denniso G070904 denniso B070904 denniso G20070904
tfy04mki G070809 larsson G070822 p-o G070827 denniso B070910 p-o G20070910
tomasb G070807 larsson G070817 p-o B070904 denniso
G40/97.56 %33/89.19 %32/88.89 %4/9.76 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/2.78 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %2/5.41 %1/2.78 %0/0.00 %
U1/2.44 %2/5.41 %2/5.56 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %37/90.24 %
Totalt41 st 37 st 36 st 41 st 32 st (88.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg