Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt 5p (5DV075)

2008-11-06 - 2008-12-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dit06msm G081201 ringdahl G081218 ringdahl U081217 ringdahl
ens08ara G081128 ringdahl G081212 ringdahl G081216 ringdahl G20081216
ens08jrs G081128 ringdahl
ens08lhn G081127 ringdahl G081202 ringdahl G081216 ringdahl G20081216
ens08nan U081217 ringdahl
id08alm G081124 ringdahl G081209 ringdahl G081208 ringdahl G20081209
id08bll G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08cwa G081202 ringdahl G081215 ringdahl G081215 ringdahl G20081215
id08den G081124 ringdahl G081203 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08ehn G081127 ringdahl G081209 ringdahl G081209 ringdahl G20081209
id08ent G081126 ringdahl G081203 ringdahl G081215 ringdahl G20081215
id08fnl G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081205 ringdahl G20081205
id08hhn G081201 ringdahl G081216 ringdahl G081217 ringdahl G20081217
id08jgd G081124 ringdahl G081202 ringdahl G090107 ringdahl G20090107
id08jll G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08kgn G081202 ringdahl G081202 ringdahl U081217 ringdahl
id08lrg G081124 ringdahl G081210 ringdahl G081208 ringdahl G20081210
id08lwd G081128 ringdahl G081217 ringdahl G081216 ringdahl G20081217
id08mmd G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081215 ringdahl G20081215
id08obk G081124 ringdahl G081209 ringdahl G081209 ringdahl G20081209
id08rhn G081125 ringdahl G081201 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08sbn G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081212 ringdahl G20081212
id08slg G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08ssg G081124 ringdahl G081202 ringdahl G081208 ringdahl G20081208
id08tlm G081202 ringdahl G081203 ringdahl G081216 ringdahl G20081216
kv07ehr G081124 ringdahl
tfy06pbd G081123 ringdahl G081202 ringdahl G081205 ringdahl G20081205
tm07twn G081209 ringdahl G081216 ringdahl G081209 ringdahl G20081216
G27/96.43 %25/100.00 %23/92.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.57 %0/0.00 %2/8.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt28 st 25 st 25 st 23 st (92.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
joelc: Joel Carlquist
lucasl: Lucas Lindström
ringdahl: Ola Ringdahl
Kursansvarig
fredrikg: Fredrik Georgsson