Grundläggande programmeringsteknik och datorsystem 5p (5DV074)

2008-11-06 - 2008-12-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03abm G081212 lucasl G081210 lucasl G090128 lucasl G090109 lucasl G20090128
c03jpn G081124 joelc G081212 lucasl O081210 lucasl
c04jtn F081210 joelc F081210 joelc G081211 ringdahl
c05fam G081210 joelc G081210 lucasl G081212 lucasl G081219 ringdahl G20081219
c05tay G081128 lucasl G081210 lucasl G090116 lucasl G081208 ringdahl G20090116
c06pln G081202 joelc G081210 joelc G090114 joelc G081219 ringdahl G20090114
c08ahm G081126 joelc G081210 joelc G081211 joelc G081210 joelc G20081211
c08aon G090109 lucasl G081210 lucasl G081218 lucasl G081210 lucasl G20090109
c08apn G081212 lucasl G081212 lucasl G081212 lucasl G081210 joelc G20081212
c08awm G081128 joelc G090114 joelc G081211 joelc G081212 lucasl G20090114
c08ban G081127 lucasl G081203 lucasl G081210 lucasl G081212 lucasl G20081212
c08csn K081210 joelc O081202 joelc
c08ero K081210 joelc O081202 joelc O081210 joelc
c08esn O081124 joelc O081202 lucasl G090114 joelc
c08fbn G090109 lucasl
c08hhn G081128 joelc G081211 joelc G081210 joelc G081211 joelc G20081211
c08hss G090109 lucasl G081210 lucasl G081210 lucasl G090109 lucasl G20090109
c08jhm G081126 joelc G081210 joelc G090114 joelc G081211 ringdahl G20090114
c08jhn O081210 joelc
c08jus G090122 joelc
c08ktg G081212 lucasl G081212 lucasl G081212 lucasl G081205 ringdahl G20081212
c08llg G081212 lucasl G090109 lucasl G090116 lucasl G081212 lucasl G20090116
c08mhn G081128 joelc G081211 joelc G081211 joelc G081211 joelc G20081211
c08mln G081212 lucasl G081210 lucasl G081210 lucasl G081211 joelc G20081212
c08owd G081128 joelc G081210 joelc G090130 joelc G081212 lucasl G20090130
c08plr G081210 lucasl G081212 lucasl G081212 lucasl G081211 ringdahl G20081212
c08psm G081127 lucasl G081210 lucasl G090109 lucasl G081211 ringdahl G20090109
c08rrg G081126 joelc G081210 lucasl G090109 lucasl G081211 joelc G20090109
c08sln G081126 joelc G081211 joelc G081211 joelc G081211 ringdahl G20081211
c08svd G081201 joelc G081210 joelc G081210 joelc G081211 ringdahl G20081211
c08tbt G081212 lucasl G090115 lucasl G081212 lucasl G081211 joelc G20090115
c08tnn G081211 joelc G081211 joelc G081211 joelc G081210 joelc G20081211
c08trd G081128 joelc G090114 joelc G090123 joelc G090109 lucasl G20090123
dv08ahd G090123 joelc G090123 joelc G090130 joelc G081211 ringdahl G20090130
dv08cpn G090109 lucasl G090128 lucasl G090109 lucasl G090122 joelc G20090128
dv08gny G081216 joelc G090114 joelc G090114 joelc G090114 joelc G20090114
dv08hsn G081211 joelc G081210 lucasl G090109 lucasl G081211 ringdahl G20090109
dv08ieg G081128 joelc G081203 joelc G090114 joelc G081205 ringdahl G20090114
dv08jhg G081127 lucasl G081212 lucasl G090109 lucasl G081212 lucasl G20090109
dv08jmh G081210 lucasl G081204 lucasl G081210 lucasl G081210 joelc G20081210
dv08llt G081210 lucasl G081210 lucasl G081210 lucasl G081210 joelc G20081210
dv08mon G081210 lucasl G081212 lucasl G090109 lucasl G081210 lucasl G20090109
dv08ten G081219 lucasl G090116 lucasl G090128 lucasl G081212 lucasl G20090128
ens08pbt G090116 lucasl G090128 lucasl G090128 lucasl G081208 ringdahl G20090128
javid G081212 lucasl G090128 lucasl G090128 lucasl G090122 joelc G20090128
rasmusl G081124 joelc G090126 joelc G090126 joelc G081219 ringdahl G20090126
yhi04oan G081126 joelc G081202 joelc G081211 joelc G081211 ringdahl G20081211
G40/88.89 %40/90.91 %39/95.12 %43/100.00 %
O2/4.44 %3/6.82 %2/4.88 %0/0.00 %
K2/4.44 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F1/2.22 %1/2.27 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt45 st 44 st 41 st 43 st 39 st (95.12 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
joelc: Joel Carlquist
lucasl: Lucas Lindström
ringdahl: Ola Ringdahl
Kursansvarig
fredrikg: Fredrik Georgsson