Grundläggande programmeringsteknik och datorsystem 5p (5DV074)

2007-11-08 - 2007-12-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c03abm U080103 johane U080103 johane U080103 johane U080103 johane U080103 johane
c05ben G071210 johanw G071203 oskarl G071204 johnt G071221 johanw G080118 oskarl G20080118
c06ian U080103 johane G071212 oskarl U080103 johane U080103 johane U080103 johane
c07aen G071128 johanw G071217 oskarl G071204 johnt G071207 oskarl G071212 oskarl G20071217
c07agm G071130 johanw G071207 oskarl G071205 johnt G071209 johanw G071212 johnt G20071212
c07agr G071130 johanw G071207 oskarl G071205 johnt G071209 johanw G071212 johnt G20071212
c07een G071205 johanw G071214 oskarl G071204 johnt G071214 oskarl G071212 oskarl G20071214
c07fdg G071205 johanw G071207 oskarl G071205 johnt G071209 johanw G071212 oskarl G20071212
c07hwg G071129 johanw G071207 oskarl G080228 marie G071207 johanw G080124 johnt G20080228
c07jbn G071203 johanw G071207 oskarl G071205 johnt G071207 johnt G071212 johnt G20071212
c07jhr G071205 johanw G071219 oskarl G071205 johnt G071214 johnt G071212 johnt G20071219
c07jng G071204 johanw G071207 oskarl G071205 johnt G071219 oskarl G071214 johnt G20071219
c07jnn G071210 johanw G071203 oskarl G071210 johnt G071207 oskarl G071212 oskarl G20071212
c07jns G071204 johanw G071207 oskarl G071204 johnt G071219 oskarl G071214 johnt G20071219
c07man G071204 johanw G071203 oskarl G071205 johnt G071218 oskarl G071220 johnt G20071220
c07men G080118 johanw G071221 oskarl G071214 johnt G071210 johanw G071214 johnt G20080118
c07mhm G071128 johanw G071219 oskarl G071206 johnt G071214 johnt G071212 johnt G20071219
c07mka G071130 johanw G071212 oskarl G071218 johnt G071217 oskarl G071214 johnt G20071218
c07msn G071129 johanw G071207 oskarl G071204 johnt G071207 johnt G071212 johnt G20071212
c07pwn G071223 johanw G071212 oskarl G071216 johnt G071210 johnt G071221 oskarl G20071223
c07rhd G071206 johanw G071213 oskarl G071205 johnt G071210 johanw G071218 oskarl G20071218
c07rlk G071125 johnt G071220 johanw G071212 oskarl G071217 johnt G071217 johnt G20071220
c07rwd G071127 johnt G071204 johanw G071212 oskarl G071214 oskarl G071212 oskarl G20071214
c07shd G071219 johnt G071217 johanw G071221 oskarl G071209 johanw G071212 oskarl G20071221
c07tan G071210 johnt G071210 johanw G071221 oskarl G071221 johanw G080118 oskarl G20080118
c07trl G071203 johnt G071209 johanw G071212 oskarl G071210 johnt G071212 oskarl G20071212
dv07adt G071125 johnt G071204 johanw G071214 oskarl G071207 johanw G071214 oskarl G20071214
dv07ajn G071219 johnt G071219 johnt G071217 johnt G071219 oskarl G071214 johnt G20071219
dv07bao G071127 johnt G071204 johanw G071206 oskarl G071214 oskarl G071212 oskarl G20071214
dv07bsn G071221 johnt G071221 johanw G071221 oskarl G071210 johnt G071212 oskarl G20071221
dv07dfl G071203 johnt G071220 johanw G071221 oskarl G071219 oskarl G071214 johnt G20071221
dv07eny G071129 johnt G071210 johanw G071217 oskarl G071217 oskarl G071212 johnt G20071217
dv07fvk G071127 johnt G071204 johanw G071206 oskarl G071213 johnt G071212 johnt G20071213
dv07han G071128 johnt G071210 johanw G071206 oskarl G071217 oskarl G071214 johnt G20071217
dv07jfm G071205 johnt G071210 johanw G071221 oskarl G071217 oskarl G071212 oskarl G20071221
dv07jln G071128 johnt G071204 johanw G071206 oskarl G071210 johanw G071212 johnt G20071212
dv07kgg G071127 johnt G071210 johanw G071206 oskarl G071214 johnt G071214 oskarl G20071214
dv07lbm G071129 johnt G071205 johanw G071219 oskarl G071210 johanw G071214 johnt G20071219
dv07lfk G071125 johnt G071217 johanw G071206 oskarl G071209 johanw G080118 oskarl G20080118
dv07lnn G071127 johnt G071205 johanw G071206 oskarl G071207 johanw G071214 oskarl G20071214
dv07lpn G071127 johnt G071205 johanw G071212 oskarl G071213 johnt G071212 johnt G20071213
dv07mkn G071128 johnt G071205 johanw G071219 oskarl G071210 johanw G071218 oskarl G20071219
dv07nhn G071205 johnt G071205 johanw G071217 oskarl G071217 johnt G071217 johnt G20071217
dv07nlt G071203 johnt G071219 johanw G071219 oskarl G071209 johanw G080118 oskarl G20080118
dv07tbm G071127 oskarl G071205 johnt G071217 oskarl G071217 oskarl G071212 oskarl G20071217
dv07vlr G071212 oskarl G071214 johnt G071220 johanw G071214 johnt G071214 oskarl G20071220
dv11can U080103 johane G071203 oskarl U080103 johane U080103 johane U080103 johane
ens07drn G071125 oskarl G071205 johnt G071205 johanw G071207 johanw G071217 johnt G20071217
ens07zng G071125 oskarl U080103 johane U080103 johane U080103 johane U080103 johane
lucasl G071210 johanw G071203 oskarl G071205 johnt G071207 johnt G071212 oskarl G20071212
mange G071207 johnt G071203 oskarl G071205 johnt G071207 johnt G071212 johnt G20071212
mk G071128 johanw G071203 oskarl G071205 johnt G071217 oskarl G071212 oskarl G20071217
sebgrohn G071125 johnt G071204 johanw G071207 oskarl G071207 johnt G071212 johnt G20071212
tm07phn G071128 oskarl G071203 johnt G071206 johanw G071217 oskarl G071217 johnt G20071217
G51/94.44 %52/96.30 %50/92.59 %50/92.59 %50/92.59 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/5.56 %2/3.70 %4/7.41 %4/7.41 %4/7.41 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt54 st 54 st 54 st 54 st 54 st 50 st (92.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johanw: Johan Westerlund
johnt: John Talling
oskarl: Oskar Lindgren
Kursansvarig
marie: Marie Nordström