Artificiell intelligens för kognitionsvetare 5p (5DV063)

2008-10-06 - 2008-11-09
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c01hla K081118 denniso G081118 denniso G090131 denniso G090108 denniso G090108 denniso
c05eon G081023 denniso G081117 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
c06ksd G081022 denniso G081113 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit04aad G090108 denniso G090108 denniso
dit04ckp G081031 denniso G081107 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit04fwn G090224 denniso G081107 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090224
dit04jmz G081022 denniso G081120 denniso G091215 billing G090108 denniso G090108 denniso G20091215
dit04rad G081022 denniso G081114 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit05aft G081114 denniso G100909 billing G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20100909
dit05mhl G081022 denniso G081113 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit06aan G081023 denniso G081117 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit06ahl G081023 denniso G081113 denniso K090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso
dit06ajn G081022 denniso G081110 denniso G090114 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090114
dit06ajs G081019 denniso G091215 billing G081204 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20091215
dit06els G081022 denniso G090116 denniso G090116 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090116
dit06erg G081024 denniso G081118 denniso G090131 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090131
dit06fbk G081024 denniso G100909 billing G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20100909
dit06fjn G081031 denniso G081215 denniso G090114 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090114
dit06jbk G081019 denniso G081113 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit06jsg G081022 denniso G081113 denniso G090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
dit06lbd G081022 denniso G081215 denniso G090114 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090114
dit06lwn G081021 denniso G081118 denniso G090131 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090131
dit06mad G081023 denniso G090116 denniso G090116 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090116
dit06mln G081023 denniso G081119 denniso G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090115
dit06mna G081023 denniso G081107 denniso G090115 denniso G090108 denniso G090604 colsen G20090604
dit06njn G081023 denniso G081107 denniso G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090115
dit06omr G081019 denniso G081119 denniso G090115 denniso O090131 denniso G090108 denniso
dit06pcn G081107 denniso G081113 denniso K090108 denniso G090108 denniso G090108 denniso
dit06sem G081022 denniso G081107 denniso G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090115
ens06jvm G081019 denniso G091215 billing G081204 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20091215
kv04hen G090108 denniso G090108 denniso
kv06hdg G081215 denniso G090212 denniso G090108 denniso
kv06mod G081021 denniso G081110 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
kv06oan G081022 denniso G081110 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
kv06thm G081021 denniso G081114 denniso G081119 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090108
kv06tjn G081022 denniso G081215 denniso G090212 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090212
mi98jwf G081019 denniso G081120 denniso G091215 billing G090108 denniso G090108 denniso G20091215
tfy06eon G081022 denniso G081107 denniso G090115 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090115
victorz G081019 denniso G081110 denniso G090114 denniso G090108 denniso G090108 denniso G20090114
G35/97.22 %37/100.00 %35/94.59 %38/97.44 %38/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/2.56 %0/0.00 %
K1/2.78 %0/0.00 %2/5.41 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 37 st 37 st 39 st 38 st 32 st (88.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
Kursansvarig
colsen: Christina Igasto