Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2015-09-01 - 2015-10-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
kv13aka G150915 lenap G151013 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
kv13cvg G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
kv13een G150915 lenap G151001 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
kv13ehk G150915 lenap G151013 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
kv13fan G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
kv13fhg G150915 lenap G151013 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
kv13hjn G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
kv13hlg G150915 lenap G151013 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
kv13ihm G150915 lenap G151013 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
kv13kad G150915 lenap G151001 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
kv13lln G150915 lenap G151001 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
kv13mes G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
kv13smn G150915 lenap G151013 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
kv13tmi G150915 lenap G151001 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
G14/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt14 st 14 st 14 st 14 st 14 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist