Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2014-09-02 - 2014-10-29
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
kv12aan G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12dss G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12ffn G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12gor G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12hwk G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12jen G140916 lenap G141007 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12jkg G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12nbs G140916 lenap G141007 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12osn G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12pfn G140916 lenap G141007 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12srt G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
kv12tld G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
G12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt12 st 12 st 12 st 12 st 12 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist