Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2013-09-03 - 2013-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
et08ead G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11tpn G130916 lenap G131004 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
kv10jan G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11aan G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11aln G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11cgm G130916 lenap G131004 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
kv11ckn G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11elm G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11fbn G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11hhm G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11hsl G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11min G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11mrm G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
kv11tbg G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
G14/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt14 st 14 st 14 st 14 st 14 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist