Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2012-09-11 - 2012-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
ens10gwn G121004 victorz G121107 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121109
ens10lpt G121003 victorz G121112 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121112
kv10asm G121004 victorz G121107 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121109
kv10crn G121004 victorz
kv10djs G121009 victorz G121123 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121123
kv10dlh G121015 victorz G121121 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121121
kv10fld G121003 victorz G121112 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121112
kv10han G121004 victorz G121120 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121120
kv10jbk G121004 victorz G121120 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121120
kv10jlg G121003 victorz G121112 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121112
kv10khg G121003 victorz G121112 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121112
kv10lsn G121015 victorz G121121 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121121
tfy09sld G121004 victorz G121107 victorz G121111 victorz G121101 victorz G20121111
G13/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt13 st 12 st 12 st 12 st 12 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström