Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2011-09-05 - 2011-11-07
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
kv09asr G110919 victorz G111025 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09ban G111010 victorz G111031 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111031
kv09blg G110928 victorz G111013 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09dhn G110928 victorz G111013 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09ist G110928 victorz G111013 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09jam G111025 victorz G111114 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111114
kv09jfn G111010 victorz G111031 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111031
kv09mbm G111025 victorz G111114 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111114
kv09mbn G110919 victorz G111025 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09med G111010 victorz G111031 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111031
kv09mhd G111025 victorz G111114 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111114
kv09owm G110928 victorz G111013 victorz G111020 victorz G111026 victorz G20111026
kv09prn G111010 victorz G111031 victorz G111027 victorz G111026 victorz G20111031
G13/100.00 %13/100.00 %13/100.00 %13/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt13 st 13 st 13 st 13 st 13 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström