Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2010-08-31 - 2010-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
kv08ars G101011 victorz G101022 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101026
kv08dfn G101001 victorz G101018 victorz G101029 victorz G101026 lenap G20101029
kv08ema G100929 victorz G101022 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101026
kv08jbt G100924 victorz G101012 victorz G101022 lenap G101026 lenap G20101026
kv08jnd G100929 victorz G101022 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101026
kv08jon G101001 victorz G101018 victorz G101029 victorz G101026 lenap G20101029
kv08mhn G100924 victorz G101012 victorz G101022 lenap G101026 lenap G20101026
kv08pdn G101001 victorz G101018 victorz G101029 victorz G101026 lenap G20101029
kv08shn G100924 victorz G101012 victorz G101022 lenap G101026 lenap G20101026
kv08svn G100924 victorz G101012 victorz G101022 lenap G101026 lenap G20101026
G10/100.00 %10/100.00 %10/100.00 %10/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 10 st 10 st 10 st 10 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist