Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2009-09-01 - 2009-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
id07aen G090924 mk G090924 mk G091012 mk
id07csn G090924 mk G090924 mk G091016 mk
id07mla G090924 mk G090924 mk G091013 mk G091020 mk G20091020
id07oqm G090924 mk G090924 mk G091013 mk G091020 mk G20091020
kv07jae G090924 mk G090925 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
kv07jas G090924 mk G090929 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
kv07klt G090924 mk G090925 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
kv07rfm G090924 mk G090929 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
kv07svn G090924 mk G090924 mk
patrikw G090924 mk G090929 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
G10/100.00 %10/100.00 %9/100.00 %7/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 10 st 9 st 7 st 7 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist