Programmeringsmetodik för kognitionsvetare 10p (5DV059)

2007-12-10 - 2008-01-21
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
ens07jki G080111 ringdahl O080128 ringdahl
kv04mkn R080205 ringdahl R080205 ringdahl G080205 ringdahl G20080205
kv05ehn R080124 ringdahl R080124 ringdahl G080123 ringdahl G20080124
kv06eso O080111 ringdahl
kv06hdg G080205 ringdahl
kv06hwn G080130 ringdahl G080317 thomasj
kv06mod G080114 ringdahl G080115 ringdahl G080118 ringdahl G20080118
kv06oan G080117 ringdahl G080118 ringdahl G080121 ringdahl G20080121
kv06ppe O080111 ringdahl
kv06thm G080114 ringdahl G080115 ringdahl G080121 ringdahl G20080121
kv06tjn G080117 ringdahl G080118 ringdahl G080121 ringdahl G20080121
yhi04mbr G080111 ringdahl G080121 ringdahl G080123 ringdahl G20080123
G7/63.64 %6/75.00 %8/88.89 %
O2/18.18 %0/0.00 %1/11.11 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/18.18 %2/25.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt11 st 8 st 9 st 7 st (87.50 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ringdahl: Ola Ringdahl
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson