Geometrisk bildanalys 5p (5DV055)

2008-04-01 - 2009-02-28
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c04ovg G080613 niclas
c04rnd G080624 niclas G080613 niclas G20080624
davidg G080612 niclas G080613 niclas G20080613
fors G080612 niclas G080613 niclas G20080613
G3/100.00 %4/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt3 st 4 st 3 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin