Intelligenta robotar 5p (5DV053)

2011-03-28 - 2011-05-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c07jbn G110419 thomasj G110422 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07jng G110412 thomasj G110422 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07jns G110412 thomasj G110422 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07men G110419 thomasj G110505 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07mhm G110419 thomasj G110422 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07pbd G110419 thomasj G110505 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
c07rwd G110419 thomasj G110603 thomasj G110512 thomasj G110512 thomasj G110524 thomasj G110523 thomasj G20110603
cse10lcg G110419 thomasj G110426 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110525 thomasj G20110525
ens10pzi G110419 thomasj G110426 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110525 thomasj G20110525
mange G110419 thomasj G110422 thomasj G110505 thomasj G110509 thomasj G110519 thomasj G110523 thomasj G20110523
mcs10emi G110419 thomasj G110604 thomasj G110603 thomasj G110509 thomasj G110603 thomasj G110603 thomasj G20110604
mcs10spa G110419 thomasj G110604 thomasj G110603 thomasj G110509 thomasj G110603 thomasj G110603 thomasj G20110604
G12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt12 st 12 st 12 st 12 st 12 st 12 st 12 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
thomash: Thomas Hellström